Hoşea 5

D. Kâhinler, Halk ve Kraliyet Ailesinin Kötü Davranışları (5:1-7)

Kâhinler, halk ve kral putperestlikten eşit biçimde suçludur; İsrail kirletilmiştir. Efrayim bir fahişeye dönmüştür. Hem İsrail hem de Yahuda suçları nedeniyle cezalandırılacaklardır, çünkü Rab’be ihanet etmişlerdir; Rab’be sunu olarak davar ve sığır sürüleri götürecekler, ama Rab’bi bulamayacaklardır.

E. İsrail ve Yahuda’ya Vaat Edilen Yargılar ve Tanrı’nın Tövbe  Etmelerini Beklemesi (5:8-15)

5:8-12   Bu bölümün tarihsel ön olayları 2.Krallar 16’da yer alır. İsrail (Efrayim) ve Suriye Yahuda’yı istila etmiştir. Asur yardımıyla Yahuda karşı saldırıda bulunmuş ve ülkeyi ele geçirmiştir. Benyamin’in üç kenti ceza görmeye hazırlanmaları için şu sözlerle uyarılırlar: “Giva’da boru, Rama’da borazan çalın, Beytaven’de savaş çağrısı yapın (8. ayet); Efrayimliler’e karşı güve, Yahuda halkına karşı küf gibi olacağım (12. ayet).”

5:13-15   Efrayim hastalığını gördüğünde, Asur’dan yardım diledi. Ama iyileşmedi, çünkü Asur Yahuda tarafından kiralanmıştı (ve Tanrı tarafından kullanılmıştı), kendisine karşı savaşacaktı. Tanrı Kendi yerine geri dönmeye karar verdi, İsrail’in ve Yahuda’nın günahlarından tövbe etmelerini ve yüzünü aramalarını bekleyecekti.

 

Kutsal Kitap

1 ‹‹Ey kâhinler, işitin bunu!
Ey İsrailliler, dikkatle dinleyin!
Kulak verin, ey saraydakiler!
Bu yargı size uygulanacak.
Çünkü siz Mispada bir tuzak,
Tavor Dağına serilmiş bir ağ oldunuz.
2 Başkaldıranlar azıttıkça azıttı,
Ama ben hepsini yola getireceğim.
3 Efrayimi tanırım,
İsrailde de benim için gizli bir şey yok.
Çünkü daha yeni zina ettin, ey Efrayim,
Kirlenmiş İsrail.
4 Yaptıkları işler Tanrılarına dönmeye izin vermiyor,
Çünkü zina ruhu var içlerinde,
RABbi tanımıyorlar.
5 İsrailin gururu kendine karşı tanıklık ediyor;
Suç içinde tökezliyor İsraille Efrayim,
Yahuda da birlikte.
6 Davarlarıyla, sığırlarıyla RABbi aramaya gidecekler,
Ama bulamayacaklar.
Çünkü RAB onlardan uzaklaştı.
7 RABbe ihanet ettiler,
Evlilik dışı çocuk yaptılar;
Şimdi yiyip bitirecek Yeni Ay törenleri,
Hem onları hem de tarlalarını.
8 ‹‹Givada boru, Ramada borazan çalın,
Beytavende savaş çağrısı yapın;
Düşman peşinizde, ey Benyaminliler!
9 Azar günü Efrayim yıkıma uğrayacak,
Kararımı bildiriyorum İsrail oymaklarına.
10 Yahuda önderleri sınır taşlarının yerini değiştirenlere benziyor,
Gazabımı su gibi dökeceğim üzerlerine.
11 Baskı gördü Efrayim,
Ezildi yargı önünde,
Çünkü bile bile boş şeylerin ardına düştü.
12 Ben Efrayimlilere karşı güve,
Yahuda halkına karşı küf gibi olacağım.
13 ‹‹Efrayim hastalığını,
Yahuda yarasını görünce,
Efrayim Asura gitti,
Büyük kraldan yardım istedi.
Ama o size şifa veremez,
Yaranızı iyileştiremez.
14 Çünkü ben Efrayime bir aslan,
Yahuda halkına genç bir aslan gibi saldıracağım.
Ben parçalayacağım onları,
Alıp götüreceğim, kurtaran çıkmayacak.
15 Sonra gidip yerime döneceğim,
Onlar suçlarını kabul edinceye,
Yüzümü arayıncaya dek orada kalacağım.
Sıkıntıya düşünce gayretle beni arayacaklar.››