Hoşea 3

V. İSRAİL’İN RAB’BE TAM DÖNÜŞÜNÜN HOŞEA’NIN KARISININ KURTARILIŞIYLA SİMGELENMESİ (3. Bölüm)

3:1-3   Rab sonra Hoşea’ya halk pazarına gitmesini ve sadakatsiz karısını günah işlemekten kurtararak satın almasını söyledi. Ödeyeceği para beş şekel gümüş ve iki yüz yirmi kilo arpa karşılığıydı; bu, dişi bir kölenin fiyatıydı. Bunu izleyen uzun günler boyunca evlilik ilişkisi yaşamadılar; daha sonra Gomer eş olarak yenilendi. Bu, İsrail ulusunun geçmişini, bugününü ve geleceğini simgeler. Rab’be sadık kalmayan İsrail, oynaşlarının (putlar) ardından koşmuş, ama Tanrı onu geri getirmişti.

3:4,5   4’üncü ayette İsrail’in bugünkü durumu anlatılır: Kralı yoktur, önderi (ya da kraliyet ailesi) yoktur, kurban sunamaz (Levililer’in kurbanları ertelenmiştir), dikilitaşı (put), Efod’u (Levili kâhinliğin simgesi) ve Terafimi (aile putu) yoktur. 5’inci ayette İsrail’in geleceği bildirilir. Rab’be geri dönecek, O’nu sadakatle sevecek ve O’ndan korkacaktır.

 

Kutsal Kitap

1 RAB bana şöyle dedi: ‹‹İsraillilerin başka ilahlara yönelmelerine, üzüm pestillerine gönül vermelerine karşın, RAB onları nasıl seviyorsa, sen de git, o kadını sev, başkasınca sevilmiş, zina etmiş olsa bile.››
2 Böylece onu on beş şekel gümüş, bir homer bir letek arpa karşılığında satın aldım kendime.
3 Ona, ‹‹Uzun süre benimle yaşayacaksın›› dedim, ‹‹Zina etmeyecek, başka bir erkekle dostluk kurmayacaksın. Ben de sana öyle davranacağım.››
4 Çünkü İsrailliler uzun süre kral, önder, kurban, dikili taş, efod, aile putu olmadan yaşayacak.
5 Sonra dönüp Tanrıları RAB’bi, kralları Davut’u arayacaklar. Son günlerde korkarak RAB’be ve O’nun iyiliğine yönelecekler.