Hoşea 10

10:1,2   Bir zamanlar bolluk nedeniyle serpilen bir asma gibi olan İsrail, şimdi boştu; çünkü varlığını putperestliğini arttırmak için kullanmıştı. Tanrı şimdi onları farklı düşüncelere sahip olmakla, yüreklerinin bölünmesine izin vermekle suçlamaktadır.

10:3,4   Halk, Tanrı’nın ya da bir kralın öğüdüne kulak asmayı reddetti. Bu davranışları bize İsrail ulusunun Tanrı’dan nasıl uzaklaştığını gösterir. İlk kez Sina Dağı’nda, Musa ve Harun aracılığıyla kendilerini Tanrı’nın buyruğuna adamışlardı. Bunu uzun süreli bir inançtan sapma izledi, sonunda öyle bir noktaya geldiler ki, bir kralın egemenliğini bile kabul edemediler. Ruhsal ölümlerinin süreci, karşı koydukları yönetim biçimleri aracılığıyla gösterilir:

  1. Tanrı (teokrasi);
  2. Musa (peygamber – Yasa’yı veren);
  3. Yeşu (ruhsal/askerî önder);
  4. Hakimler (yasal yönetim);
  5. Krallar (monarşi);
  6. Kralsız yönetim (anarşi).

Boş yeminler ederek antlaşmalar yaptılar; bu nedenle yargı, ülkeyi zehirli bir ot gibi kaplayacaktı.

10:5-8   Beytaven’in (Beytel) 1 altın buzağısı Asurlular tarafından sürgüne götürülecekti. Kendilerini pek çok kez kurtaran Tanrıları’nı sevmek yerine, İsrailliler’in aşağıdaki şu küçümseyici sözleri, altın buzağıya aşık olduklarını düşündürür: “Halkı onun ardından yas tutacak… putperest kâhinler oradan sürgün edildiği için dövünecek.” Tanrı’nın onları cezalandırmak üzere olmasına şaşmamak gerekir! Samiriye Kralı perişan olacak, puta tapılan yerler yıkılacak ve insanlar dağlara, tepelere üzerlerine düşmeleri için yalvaracaklardı.

10:9,10   Giva’da oymaklar, günahı nedeniyle Benyamin’i cezalandırmak için bir arada durdular (Hak.20). Ancak o zamandan sonra İsrail tarihi günahla doldu. Tanrı şimdi günah işleme noktasında birleşen bir halkı cezalandırmak için ulusları kullanacaktı.

10:11   Efrayim bir zamanlar eğitilmiş bir inekti; buğday dövmek gibi kolay bir iş için ayrılmıştı. Ama şimdi tutsak edilecek, Yahuda da aynı şekilde ağır işlerin altında ezilecekti.

10:12-15   Tek kaçış umutları tövbe etmek ve Rab’bi aramak olacaktı. Ama İsrail savaş arabalarına ve askerlere olan günahlı bağımlılığının ürününü biçmeliydi. Ülke savaşa girecek, bütün surları yıkılacaktı. Samiriye mahvolacak ve kral öldürülecekti. Şalman (14. ayet), bazılarının Salamanu adındaki bir Moav kralı olduğunu düşünmelerine rağmen, III. Şalmaneser’di.

 

Kutsal Kitap

1 İsrail serpilen bir asmaya benzer,
Meyvesini veriyor.
Meyvesi arttıkça,
Sunakları da arttı.
Ülkesi zenginleştikçe,
Onu güzel dikili taşlarla donattı.
2 İçleri yalan doldu,
Şimdi suçlarının cezasını taşımalılar.
RAB sunaklarını yıkacak,
Dikili taşlarını yok edecek.
3 O zaman, ‹‹Kralsız kaldık›› diyecekler,
‹‹Çünkü RABden korkmadık.
Kralımız olsa bile,
Ne yapabilirdi bize?››
4 Antlaşma yaparken,
Boş sözler veriyor, yalan yere ant içiyorlar,
Bu yüzden davalar, sürülmüş tarladaki zehirli ot gibi boy veriyor.
5 Samiriyede yaşayanlar
Beytavendeki inek putu yüzünden korkuya kapılacak.
Halkı onun ardından yas tutacak,
Onun görkemiyle coşan putperest kâhinler
Oradan sürgün edildiği için dövünecek.
6 Put armağan olarak büyük krala, Asura götürülecek.
Efrayim rezil olacak,
İsrail aldığı öğütten utanacak.
7 Samiriye, Kralıyla birlikte
Su üstündeki çubuk gibi akıp gidecek.
8 İsrailin günahı olan Avendeki puta tapılan yerler yok olacak,
Sunaklarını dikenler, devedikenleri saracak.
O zaman dağlara, ‹‹Bizi örtün!››,
Tepelere, ‹‹Üzerimize düşün!›› diyecekler.
9 ‹‹Ey İsrail, Givada geçirdiğin günlerden beri
Günah işledin.
Orada direndiniz bana.
Kötülere karşı açılan savaş
Givada size erişemez mi?
10 İstediğim zaman onları cezalandıracağım,
Çifte günahlarına bağlandıkları zaman,
Uluslar toplanacak onlara karşı.
11 Efrayim eğitilmiş ineğe benzer,
Buğday dövmeyi sever.
Ama ben boyunduruk takacağım onun güzel boynuna.
Koşum vuracağım Efrayimin sırtına,
Yahuda çift sürecek,
Yakup tırmık çekecek.
12 Doğruluk ekin kendiniz için,
Sevgi meyveleri biçin.
Nadasa bıraktığınız toprağı işleyin;
Çünkü RABbe yönelme zamanıdır,
Gelip üzerinize doğruluk yağdırıncaya dek.
13 Ama siz kötülük ektiniz,
Fesat biçtiniz,
Yalanın meyvesini yediniz.
Çünkü kendi yolunuza,
Yiğitlerinizin çokluğuna güvendiniz.
14 Bu yüzden halkınızın arasında savaş uğultusu çıkacak,
Yıkılacak bütün surlarınız,
Şalmanın savaşta Beytarveli yıktığı gibi.
Anneler çocuklarıyla birlikte yere çalınıp parçalandı.
15 Ey Beytel, sana da aynısı yapılacak,
Kötülüğünün büyüklüğü yüzünden.
Tan ağarırken İsrail Kralı büsbütün yok olacak.

1. Beytel, Tanrı’nın evi anlamına gelir; Beytaven, bu adın, kötülük evi anlamına gelen beceriksizce bir taklididir.