Hoşea 1

YORUM

I. İSRAİL’İN HOŞEA’NIN ÜÇ ÇOCUĞUNUN ADLARIYLA  BETİMLENEN REDDEDİLİŞİ (1:1-9)

1:1-5   Rab, Beeri oğlu Hoşea’yı, sadakatsiz bir kadınla evlenmeye yönlendirdi (Bk. Giriş, “Kutsal Yazılar’daki Yeri”, böyle bir evliliğe ilişkin ahlâksal sorunun tartışılması). Hoşea, Divlayim’in kızı Gomer’le evlendi.

İlk çocuklarının adı Yizreel (Tanrı dağıtacak) oldu. Bu ad, Tanrı’nın İsrail ulusu hakkında yapacaklarının bir belirtisiydi. Asur ordusu, Yizreel Vadisi’nde İsrail’in gücünü kıracaktı.

1:6-7   İkinci çocuğa Lo-Ruhama (merhamete ermeyecek) adı verildi. Bu da İsrail’in artık merhamet görmeyeceğini, Yahuda Asurlular’ın saldırılarından korunurken, kendisinin sürgüne gönderileceğini simgeler.

1:8,9   Üçüncü çocuğa Lo-Ammi (halkım değil) adı kondu. Tanrı artık İsrail’i kendisine ait olarak kabul etmiyordu. Aynı şekilde bazı kişiler de peygamberin, bu çocuğun kendisine ait olup olmadığını sorguladığını hissediyorlardı.

II. İSRAİL’E VAAT EDİLEN YENİLENME (1:10 – 2:1)

1:10-11   Ancak İsrail üzerine gelen bu yargı, geçiciydi. Tanrı, İsrail ve Yahuda’yı yeniden bir araya getirip kendisine ait kılacaktı. Bu, Mesih’in ikinci gelişinde gerçekleşecekti.

10’uncu ayetin son kısmının, ifadenin kullanıldığı koşullar ve yer göz önüne alınırsa, İsrail’e işaret ettiği açıktır. Ancak Pavlus bu sözleri, Romalılar 9:26’daki ayete aktarır ve onları ulusların çağrısına uyarlar. Bu durum, Kutsal Ruh, Eski Antlaşma ayetlerini Yeni Antlaşma’ya aktardığında, Kendisi’ne bir yasa koyduğu gerçeğini gösterir.

 

Kutsal Kitap

1 Uzziya, Yotam, Ahaz ve Hizkiyanın Yahudada ve Yehoaş oğlu Yarovamın İsrailde krallık ettiği dönemde RABbin Beeri oğlu Hoşeaya bildirdiği sözler.
2 RAB Hoşea aracılığıyla konuşmaya başladığında ona şöyle dedi: ‹‹Git, kötü bir kadınla evlen, ondan zina çocukların olsun. Çünkü ülke halkı benden ayrılarak adice zina ediyor.››
3 Böylece Hoşea gidip Divlayimin kızı Gomerle evlendi. Kadın hamile kalıp kendisine bir oğul doğurdu.
4 RAB Hoşeaya, ‹‹Çocuğun adını Yizreel koy›› dedi, ‹‹Çünkü çok geçmeden Yizreelde dökülen kanın öcünü Yehu soyundan alacağım. İsrail krallığının sonunu getireceğim.
5 Ve o gün Yizreel Vadisinde İsrailin yayını kıracağım.›› anlamına gelir.
6 Gomer yine hamile kaldı ve bir kız doğurdu. RAB Hoşeaya, ‹‹Adını Lo-Ruhama koy›› dedi, ‹‹Çünkü artık İsrail soyuna acımayacağım, onları bağışlamayacağım.
7 Ancak Yahuda soyuna merhamet edeceğim. Ben kurtaracağım onları, ama yay, kılıç, savaş, at ve atlılar aracılığıyla değil, kendi aracılığımla.››
8 Gomer Lo-Ruhamayı sütten kesince yine hamile kaldı ve bir oğul doğurdu.
9 RAB Hoşeaya, ‹‹Adını Lo-Ammi koy›› dedi, ‹‹Çünkü siz benim halkım değilsiniz, ben de sizin Tanrınız değilim.
10 ‹‹Yine de İsraillilerin sayısı denizin kumu gibi sayılamaz, ölçülemez olacak. Kendilerine, ‹Siz halkım değilsiniz› denilen yerde, ‹Yaşayan Tanrının çocuklarısınız› denecek.
11 Yahuda ve İsrail halkları yeniden birleşecek. Başlarına tek önder atayacaklar. Ülkeden çıkacaklar. Çünkü Yizreel günü büyük bir gün olacak.