Hezekiel 37

D. Kuru Kemiklerle Dolu Ovaya İlişkin Görüm (37:1-14)

37:1-8   1 ve 2’nci ayetlerdeki görümde, Hezekiel İsrail’in kuru kemiklerini ve Yahuda’yı bir ovada gördü. Kendisine, kemiklerin canlanmaları için peygamberlik etmesi buyruldu. Yates, bugün bizlerin yaşam soluğuna duyduğumuz ihtiyaca şöyle bir uyarlama yapar:

Peygamber, İsrail’in yaşayabilmesi için, gerçekçi ve dramatik bir güçle yüreklendirici haberi İsrail’e duyurur. Uyanış mümkündür! Üzerlerinde kas, et ve kan olmayan kuru kemikler bile yaşayabilirler. Kutsal Ruh’un gelişi yaşam getirir. Aynı heyecanlandırıcı gerçeğe, kuru kemiklerle dolu dünyada da ihtiyaç duyulur. İhtiyaç duyduğumuz, Kutsal Ruh’un canlandırıcı güçle gelmesidir, öyle ki, içten bir uyanış bütün yeryüzüne yayılsın (Yar.2:7; Va.11:11). 1

Tanrı’nın buyruğuyla kemikler kas, et ve deriyle kaplandı.

37:9-14   Sonra rüzgara peygamberlik etmesi buyruldu ve bedenlere soluk girdi. Bu, İsrail’in ulusal yenilenmesini (11-14. ayetler) resmetmektedir; önce ruhsal olarak ölü olan insanların yenilenmesi, sonra da yeniden doğmaları…

Kendi kuşağımızdaki benzerliğin farkına varmalıyız. Rab’bin sözü (4. ayet) ve Ruh [(soluk (9. ayet)] hayatlarda olmalıdır.

E. İsrail ve Yahuda’nın Yeniden Birleşmesi (37:15-28)

37:15-23   Hezekiel’e bundan sonra, biri Yahuda’yı diğeri İsrail’i (Yusuf ya da Efrayim) temsil eden iki değnek alması buyurulur. Onları yan yana getirerek birleştirip tek bir değnek yapar. Bunun anlamı, Rehavam’ın günlerinde ayrılmış olan iki krallığın yeniden bir araya getirileceğidir. Tek bir Kral (Mesih) egemenlik sürecek, ülke kurtarılacak, temizlenecek ve yenilenecektir.

37:24-28   Davut (buradaki anlamı Rab İsa) kral olacaktı ve herkes yalnızca ona itaat edecekti. Tanrı kendileriyle sonsuza kadar sürecek olan bir esenlik antlaşması yapacak ve tapınak ortalarında kurulacaktı. Bu, gelecekte gerçekleşecektir.

Bu ve bunu izleyen bölüm, İsrail’in gelecekteki düşmanlarının yıkımını önceden bildirir. Düşmanların önderi Gog ve Magog’tur. Kutsal Kitap araştırmacıları, Gog’un kimliği konusunda anlaşamazlar. Burada tanımlanan olayların zamanı, bin yıllık dönemden önce İsrail ülkeye geri döndükten sonraki zamandır. Vahiy 20:8’de tanımlanan Gog ve Magog ise bin yıllık dönemden sonraki zamana aittir.

 

Kutsal Kitap

1 RABbin eli üzerimdeydi, Ruhuylafç beni dışarı çıkardı, kemiklerle dolu bir ovanın ortasına koydu.
2 Beni onların arasında her yöne dolaştırdı. Ovada her yere yayılmış, tamamen kurumuş pek çok kemik vardı.
3 RAB, ‹‹İnsanoğlu, bu kemikler canlanabilir mi?›› diye sordu. Ben, ‹‹Sen bilirsin, ey Egemen RAB›› diye yanıtladım.
4 Bunun üzerine, ‹‹Bu kemikler üzerine peygamberlik et›› dedi, ‹‹Onlara de ki, ‹Kuru kemikler, RABbin sözünü dinleyin!
5 Egemen RAB bu kemiklere şöyle diyor: İçinize ruh koyacağım, canlanacaksınız.
6 Size kaslar verecek, üzerinizde et oluşturacağım, sizi deriyle kaplayacağım. İçinize ruh koyacağım, canlanacaksınız. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaksınız.› ››
7 Böylece bana verilen buyruk uyarınca peygamberlik ettim. Ben peygamberlik ederken bir gürültü oldu, bir takırtı duyuldu. Kemikler birbirleriyle birleşiyordu.
8 Baktım, işte üzerlerinde kaslar, etler oluşuyor, üstlerini deri kaplıyordu. Ama onlarda ruh yoktu.
9 Sonra bana şöyle dedi: ‹‹Rüzgarafç peygamberlik et, insanoğlu, peygamberlik et ve de ki, ‹Egemen RAB şöyle diyor: Ey rüzgar, gel dört yandan es. Bu öldürülmüşlerin üzerine üfle ki canlansınlar!› ››
10 Böylece bana verilen buyruk uyarınca peygamberlik ettim. Onların içine solukfç girince canlanıp ayağa kalktılar. Çok, çok büyük bir kalabalık oluşturuyorlardı. ‹‹Soluk›› anlamına da gelir.
11 Sonra bana, ‹‹İnsanoğlu, bu kemikler bütün İsrail halkını simgeliyor›› dedi, ‹‹Onlar, ‹Kemiklerimiz kurudu, umudumuz yok oldu, bittik› diyorlar.
12 Bu yüzden peygamberlik et ve onlara de ki, ‹Egemen RAB şöyle diyor: Ey halkım, mezarlarınızı açıp sizi oradan çıkaracak, İsrail ülkesine geri getireceğim.
13 Mezarlarınızı açıp sizi çıkardığım zaman benim RAB olduğumu anlayacaksınız, ey halkım.
14 Ruhumu içinize koyacağım, canlanacaksınız. Sizi kendi ülkenize yerleştireceğim. O zaman, bunu söyleyenin ve yapanın ben RAB olduğumu anlayacaksınız.› ›› Böyle diyor RAB.
15 RAB bana şöyle seslendi:
16 ‹‹İnsanoğlu, bir değnek al, üzerine ‹Yahuda ve dostları İsrailliler için› diye yaz. Sonra başka bir değnek al, üzerine ‹Yusufla dostları İsrailliler için Efrayimin değneği› diye yaz.
17 İki değneği yan yana getirerek birleştir. Öyle ki, elinde bir değnek gibi olsun.
18 ‹‹Halkından biri, ‹Bu yaptığının anlamı ne? Bize açıklamaz mısın?› diye sorarsa,
19 şöyle yanıtlayacaksın: ‹Egemen RAB şöyle diyor: Efrayimin elindeki değneği -Yusufla dostları İsrail oymaklarının değneğini- alıp Yahuda değneğiyle birleştireceğim. İkisinden bir değnek yapıp elimde tutacağım.›
20 Üzerine yazdığın değnekleri görebilecekleri şekilde elinde tut.
21 Onlara de ki, ‹Egemen RAB şöyle diyor: İsraillileri gittikleri ulusların içinden alacağım. Onları her yerden toplayıp ülkelerine geri getireceğim.
22 Onları ülkede, İsrail dağları üzerinde tek bir ulus yapacağım. Hepsinin tek kralı olacak. Artık iki ayrı ulus olmayacaklar, iki krallığa bölünmeyecekler.
23 Artık putlarıyla, iğrenç uygulamalarıyla, isyanlarıyla kendilerini kirletmeyecekler. Onları yerleştikleri, içinde günah işledikleri yerlerden kurtarıp arındıracağım. Onlar halkım olacak, ben de onların Tanrısı olacağım.
24 ‹‹ ‹Kulum Davut onların kralı olacak, hepsinin tek çobanı olacak. Buyruklarımı izleyecek, kurallarıma uyacak, onları uygulayacaklar.
25 Kulum Yakupa verdiğim, atalarınızın yaşadığı ülkeye yerleşecekler. Kendileri, çocukları, çocuklarının çocukları sonsuza dek orada yaşayacaklar. Kulum Davut da sonsuza dek onların önderi olacak.
26 Onlarla esenlik antlaşması yapacağım. Bu onlarla sonsuza dek geçerli bir antlaşma olacak. Onları yeniden oraya yerleştirip sayıca çoğaltacağım. Tapınağımı sonsuza dek onların ortasına kuracağım.
27 Konutum aralarında olacak; onların Tanrısı olacağım, onlar da benim halkım olacak.
28 Tapınağım sonsuza dek onların arasında oldukça uluslar İsrail’i kutsal kılanın ben RAB olduğumu anlayacaklar.› ››

1. Yates, Preaching, s.184.