Hezekiel 34

B. Sahte Çobanlar ve İyi Çoban (34. Bölüm)

34:1-6   Çobanlar (yöneticiler) kuzularla (halk) değil, kendileriyle ilgileniyorlardı. Sürüye sertlik ve şiddetle egemen oldular ve koyunlar dağıldı.

Pek çok önder bugüne kadar koyunlara nasıl hizmet edilmesi gerektiğini öğrenmemiştir. “Hizmet”lerini bir kazanç kapısı olarak görmektedirler. Sürüye örnek olan ve gayretle hizmet eden önderler için Tanrı’yı övebiliriz.

Rab, daha fazla zarara engel olmak için sürünün dağılmasına önce izin verdi (10. ayet). Yates bu durumu çok güzel tanımlar:

Hezekiel’in yaşadığı dönemde sadık kalmayan önderlerle ilgili yürek parçalayıcı bir resim çizilmiştir. Sürü dağılmıştır, bakımsız ve açtır; bencil çobanlar ise kendilerini şımartmakta ve sorumluluklarını hiç düşünmeksizin tembelce ortalıkta dolanmaktadırlar. Kendi yiyeceklerini, giyeceklerini ve refahlarını aramaya özen gösterirler, ama bir başka kişiyi bir dakika bile düşünmezler. 1

34:7-10   Bu nedenle Tanrı koyunlarını bu sahte çobanlardan kurtarmaya kararlıdır. Zihninde daima onları bereketlemek vardır. Koyunları toplayacak ve onların bireysel ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Rab ve koyunları arasındaki ilişki, Tanrı’yla insan arasındaki yakın paydaşlık gibidir ve bereketlerin en büyüğü olacaktır.

34:11-16   O, halkının çobanı olacak, onları ülkede toplayacak ve üzerlerinde egemenlik sürecektir (Bin yıllık dönem sırasında). Müjdeci D. L. Moody Tanrı’nın koyunlarına verdiği hizmetin taslağını çok güzel çizmiştir:

Rab Tanrı’nın, koyunları uğruna yapacağını söylediği işlere dikkat edin.

Çoban ve koyunlar:

11. ayet Koyunlarımı arayıp soracağım.
12. ayet Onları kurtaracağım.
13. ayet Ulusların arasından çıkaracağım.
13. ayet Ülkelerden toplayacağım.
13. ayet Kendi yurtlarına geri getireceğim.
14. ayet İyi bir otlakta güdeceğim.
15. ayet Kendim yatıracağım.
16. ayet Yaralının yarasını saracağım.
16. ayet Zayıfı güçlendireceğim.

Tanrı’nın ağılında zayıf ve yağsız pek çok koyun bulunur, ama otlaklarındakiler dolgun ve semizdir. 2

Bazı kişiler, Eski Antlaşma Tanrısı’nın sert ve sevgisiz bir Tanrı olduğunu söylemeye çalışırlar; bu Tanrı’yla, Yeni Antlaşma’da sunulan Tanrı farklıdır. 3 John Taylor, Çoban Olan Tanrı’ya ilişkin açıklamaları her iki antlaşmada da bizler için bir araya getirmiştir:

Yoldan sapmış koyunu arayan çoban 12’nci ayette resmedilir. Bu, kaybolan koyun benzetmesinin dikkat çekici bir ön örneğidir (Luk.15:4). Rabbimiz, bu benzetmenin temelini hiç kuşkusuz Hezekiel Kitabı’ndan almıştır. Mümkün olabilecek en açık şekilde Eski Antlaşma Tanrısı’nın yumuşak ve sevecen özelliklerini resmeder ve İsrail’in Tanrısı Rab ile Rabbimiz İsa Mesih’in Tanrısı ve Babası arasında bir ayırım yapmayı deneyenlere öldürücü darbeyi vurur. Nazik çobandan söz eden tek bölüm bu değildir (Mez.78:52; 79:13; 80:1; Yşa.40:11; 49:9; Yer.31:10). 4

34:17-24   RAB Tanrı gerçek koyunlarını, bencil, zalim ve sahte çobanların elinden kurtaracaktır. 23 ve 24’üncü ayetlerdeki, “kulum Davut” ifadesi, Davut’un soyundan gelen Rab İsa’yı belirtir. İbrani asıllı bir Hıristiyan olan David Baron şu açıklamayı yapar:

Yahudiler bile bu bölümlerdeki “Davut” adını Mesih’e uyarlarlar: Davut’un soyuna verilen bütün vaatlerin kendisiyle bir araya geldiği büyük Davut oğlu. Kimchi, Hezekiel 34:23 hakkındaki yorumunda şöyle der: “Kulum, Davut, yani kurtuluş zamanı geldiğinde Davut’un soyundan çıkacak olan Mesih.” 37’nci bölümün 24’üncü ayetinde: “Kral, Mesih olarak çağrılacak, çünkü Davut’un soyundan gelecek.” Bu düşünce bütün Yahudi yorumcular arasında yaygındır. 5

34:25-31   Mesih’in gelecekteki egemenliği sırasında, Tanrı’nın sürüsünün yaşayacağı güvenlik ve refah tanımlanır. Esenlik antlaşması (25. ayet), bereket yağmurları (26. ayet) ve ünlü bir fidanlık sağlayacaktır (29. ayet).

İdeal yönetim şekli, iyilik eden, kralı Mesih olan mutlak bir krallıktır.

 

Kutsal Kitap

1 RAB bana şöyle seslendi:
2 ‹‹İnsanoğlu, İsrailin çobanlarına karşı peygamberlik et ve onlara, bu çobanlara şöyle de: ‹Egemen RAB diyor ki: Vay kendi kendini güden İsrail çobanlarına! Çobanların sürüyü gütmesi gerekmez mi?
3 Yağı yiyor, yünü giyiyor, besili koyunları kesiyorsunuz, ama sürüyü kayırmıyorsunuz.
4 Zayıfları güçlendirmediniz, hastaları iyileştirmediniz, yaralıların yarasını sarmadınız. Yolunu şaşıranları geri getirmediniz, yitikleri aramadınız. Ancak sertlik ve şiddetle onlara egemen oldunuz.
5 Çobanları olmadığı için dağıldılar, yabanıl hayvanlara yem oldular.
6 Koyunlarım bütün dağlarda, yüksek tepelerde başıboş dolandılar. Koyunlarım yeryüzüne dağıldı. Onları ne arayan var, ne soran. anlamına da gelir.
7 ‹‹ ‹Bu yüzden, ey çobanlar, RABbin sözünü dinleyin:
8 Varlığım hakkı için diyor Egemen RAB, çoban olmadığından koyunlarım yağma edildi, yabanıl hayvanlara yem oldu. Çobanlarım koyunlarımı aramadılar, onları güdeceklerine kendi kendilerini güttüler.
9 Onun için, ey çobanlar, RABbin sözünü dinleyin.
10 Egemen RAB şöyle diyor: Ben çobanlara karşıyım! Koyunlarımdan onları sorumlu tutacağım, koyunlarımı gütmelerine son vereceğim. Öyle ki, artık kendi kendilerini güdemeyecekler. Koyunlarımı onların ağzından kurtaracağım, artık onlara yem olmayacaklar.
11 ‹‹ ‹Egemen RAB şöyle diyor: Ben kendim koyunlarımı arayıp soracağım.
12 Dağılmış koyunlarının arasındaki bir çoban sürüsüyle nasıl ilgilenirse, ben de koyunlarımla öyle ilgileneceğim. Bulutlu, karanlık bir gün dağılmış oldukları her yerden onları kurtaracağım.
13 Onları ulusların arasından çıkaracak, ülkelerden toplayacak, kendi yurtlarına geri getireceğim. Onları İsrail dağlarında, vadilerde, ülkenin bütün oturulabilir yerlerinde güdeceğim.
14 Onları iyi bir otlakta güdeceğim; yaylaları İsrailin yüksek dağları üzerinde olacak. Orada iyi bir otlakta yatacak, İsrailin yüksek dağlarındaki verimli otlaklarda otlayacaklar.
15 Ben kendim koyunlarımı güdeceğim, onları kendim yatıracağım. Egemen RAB böyle diyor.
16 Yiteni arayacak, yolunu şaşıranı geri getireceğim. Yaralının yarasını saracak, zayıfı güçlendireceğim. Ama semizlerle güçlüleri yok edeceğim. Koyunlarımı adaletle güdeceğim.
17 ‹‹ ‹Siz, ey benim sürüm, Egemen RAB şöyle diyor: Koyunla koyun arasında yargıyı ben vereceğim. Koçlarla tekelere gelince,
18 iyi otlakta otlamanız yetmiyor mu ki, otlaklarınızın geri kalanını ayaklarınızla çiğniyorsunuz? Duru su içmeniz yetmiyor mu ki, geri kalan suyu ayaklarınızla bulandırıyorsunuz?
19 Koyunlarım ayaklarınızın çiğnediğini otlamak, ayaklarınızın bulandırdığını içmek zorunda kalıyor.
20 ‹‹ ‹Bu nedenle Egemen RAB onlara şöyle diyor: Semiz koyunla cılız koyun arasında ben kendim yargıçlık yapacağım.
21 Madem bütün cılız koyunları kovup dağıtıncaya dek böğrünüzle vuruyor, omuzunuzla itiyor, boynuzlarınızla kakıyorsunuz,
22 ben de koyunlarımı kurtaracağım, artık çapul malı olmayacaklar. Koyunla koyun arasında ben yargıçlık yapacağım.
23 Başlarına, onları güdecek tek çoban olarak kulum Davutu koyacağım. Onları o güdecek, çobanları o olacak.
24 Ben RAB onların Tanrısı olacağım, kulum Davut da onların arasında önder olacak. Ben RAB, böyle diyorum.
25 ‹‹ ‹Onlarla bir barış antlaşması yapacağım, ülkedeki yırtıcı hayvanları yok edeceğim. Çölde güvenlik içinde yaşayacak, ormanlarda uyuyacaklar.
26 Onları da dağımın çevresini de bereketli kılacağım. Yağmuru zamanında yağdıracağım. Bereketli yağmurlar olacak.
27 Kırdaki ağaçlar meyve verecek, toprak ürün verecek. Halk ülkesinde güvenlik içinde olacak. Boyunduruklarının bağlarını koparıp onları köle edenlerin elinden kurtardığım zaman benim RAB olduğumu anlayacaklar.
28 Artık ulusların çapul malı, yabanıl hayvanların yemi olmayacaklar. Güvenlik içinde yaşayacaklar, kimse onları korkutmayacak.
29 Onlar için ünlü bir fidanlık yetiştireceğim. Artık ülke kıtlıktan yok olmayacak, ulusların aşağılamasına uğramayacaklar.
30 O zaman ben Tanrıları RABbin onlarla birlikte olduğumu ve İsrail soyunun da benim halkım olduğunu anlayacaklar.› Böyle diyor Egemen RAB.
31 ‹Benim koyunlarım, otlağımın koyunları siz insanlarsınız. Ben sizin Tanrınız’ım.› Böyle diyor Egemen RAB.››

1. Yates, Preaching, s.183.

2. D. L. Moody, Notes from My Bible, s.90.

3. Washington, D.C.’de bulunan bağımsız bir Protestan “piskopos” 1950’lerde Eski Antlaşma Tanrısı’na, “Zorba” diyerek hakaret etmiştir.

4. Taylor, Ezekiel, s.220, 221.

5. David Baron, The Shepherd of Israel, s.8, 9.