Hezekiel 29

F. Mısır’a İlişkin Önbildiri (29-32. Bölümler)

Yargılar listesindeki yedinci ve son ulus, Mısır’dır (29-32’nci bölümler). Bu yargı, yargıların içinde en acımasızı gibidir. Eğer Nil Irmağı olmasaydı Mısır’da yaşam devam edemezdi. Ama Mısır ölüm ülkesidir. En ünlü kitabının adı Ölüler Kitabı’dır. En büyük anıtları olan Piramitler, muazzam büyüklükteki gömütlerdir. Kralları küçük saraylar bina etmiş, ama mezarları çok büyük yapmışlardır. Mezardaki zamanlarının tadını çıkarmak için mumyalanırlardı! Mısırlılar kendi fikirlerinde ısrar eden ve ölümden korkmayan insanlardı. Bu nedenle, özellikle tanrısızlığı nedeniyle Kutsal Kitap’ta örnek olarak verilen Mısır ulusu yargıyla karşılaşmak üzereydi.

1. Firavun ve Halkına Karşı Genel Tehdit (29. Bölüm)

1-5’inci ayetlerde firavun Nil Irmağı’ndaki büyük bir timsaha benzetilir. Bu timsah gururludur, ama ileriyi göremez. Balıklar, Mısır halkıdır. Hepsi de Tanrı tarafından cezalandırılmalıdır. Yardım için Mısır’a başvuran İsrail, sırtını kırılmış bir kamış değneğe dayamıştı (6-9a. ayetler). Mısır güvenilmezliği nedeniyle en ağır yargıya uğrar. Eğer imanlılar olarak karakterimizde eksiklik varsa, Rab’bin yardımıyla değişmemiz gerekir. Tanrı’nın işi, karakter değiştirmektir.

Firavunun gururu nedeniyle Mısır ülkesi kırk yıl boyunca virane olacaktır (9b-12. ayetler).

29:13-21   Tanrı sonra halkı toplayacaktır. Ama Mısır asla tekrar büyük bir krallık olamayacak ve İsrail artık yardım için ona güvenemeyecekti (13-16. ayetler). Nebukadnessar Sur’u kuşatmak için zorlanmıştı, ama çabasının karşılığını alamadı (çünkü halk mallarıyla birlikte ada kalesine kaçtı). Tanrı bu nedenle Mısır’ı karşılık olarak verecekti (17-20. ayetler). Nebukadnessar’ın Mısır’ı bir karşılık olarak aldığı günde, Tanrı İsrail evinin güçle donanmasını sağladı (başka bir yerde söz edilmeyen yenilenme gücü) ve Hezekiel Tanrı’nın bildirisini halka duyurdu (21. ayet).

 

Kutsal Kitap

1 Sürgünlüğümüzün onuncu yılı, onuncu ayın on ikinci günü RAB bana şöyle seslendi:
2 ‹‹İnsanoğlu, yüzünü firavuna çevir, ona ve Mısıra karşı peygamberlik et.
3 Onlara de ki, ‹Egemen RAB şöyle diyor: ‹‹ ‹Kendi kanallarının içinde yatan
Büyük canavar firavun,
İşte, sana karşıyım.
Sen ki, Nil benimdir,
Onu kendim için yaptım dersin.
4 Çenelerine çengeller takacak,
Kanallarındaki balıkları
Senin pullarına yapıştıracağım.
Pullarına yapışmış balıklarla birlikte
Seni kanallarından çıkaracağım.
5 Seni de kanallarındaki bütün balıkları da
Çöle atacağım.
Kırlara düşeceksin,
Toplanmayacak, gömülmeyeceksin.
Seni yem olarak yabanıl hayvanlara
Ve yırtıcı kuşlara vereceğim.
6 O zaman Mısırda yaşayan herkes
Benim RAB olduğumu anlayacak. ‹‹ ‹Çünkü sen İsrail halkına kamış bir değnek oldun.
7 Seni elleriyle tuttuklarında parçalanıp onların omuzlarını yardın. Sana dayandıklarında parçalanıp bellerini burktun. durdurdun››.
8 ‹‹ ‹Bu yüzden Egemen RAB şöyle diyor: Üzerine halkını ve hayvanlarını öldürecek bir kılıç gönderiyorum.
9 Mısır kimsesiz bırakılacak, viraneye çevrilecek. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaklar. ‹‹ ‹Madem Nil benimdir, onu ben yaptım dedin,
10 ben de sana ve kanallarına karşıyım. Mısırı Migdoldan Asvana, Kûş sınırına dek kimsesiz bırakacak, viraneye çevireceğim.
11 İçinden insan ayağı da, hayvan ayağı da geçmeyecek. Kırk yıl orada kimse yaşamayacak.
12 Mısırı ıssız kalmış ülkeler gibi ıssız bırakacağım. Kentleri, viran olmuş kentler arasında kırk yıl kimsesiz kalacak. Mısırlıları uluslar arasına gönderecek, ülkelere dağıtacağım.
13 ‹‹ ‹Egemen RAB şöyle diyor: Kırk yıl sonra onları dağılmış oldukları uluslardan toplayacağım.
14 Sürgündekileri geri getirip Patrosa, yurtlarına döndüreceğim. Orada güçsüz bir krallık oluşturacaklar.
15 Krallıkların en güçsüzü olacak, bir daha ulusların üzerinde egemenlik sürmeyecek. Ulusları yönetmesinler diye onları küçük düşüreceğim.
16 Mısır bir daha İsrail halkının güveneceği bir yer olmayacak. Ancak Mısırlılar onlara Mısıra dönmekle işledikleri günahı anımsatacaklar. O zaman İsrailliler benim Egemen RAB olduğumu anlayacaklar.› ››
17 Sürgünlüğümüzün yirmi yedinci yılı, birinci ayın birinci günü RAB bana şöyle seslendi:
18 ‹‹İnsanoğlu, Babil Kralı Nebukadnessar ordusunu Sur Kentine karşı büyük bir saldırıya geçirdi; herkesin saçı döküldü, ağır yük yüzünden omuz derileri yüzüldü. Ama Sura karşı ordusunu saldırıya geçirmesine karşın, bundan ne kendisi ne de ordusu yararlandı.
19 Bu yüzden Egemen RAB şöyle diyor: Mısırı Babil Kralı Nebukadnessara vereceğim, onun servetini alıp götürecek. Ordusuna ücret olarak ülkeden yağmaladığı çapul malını dağıtacak.
20 Hizmetine karşılık Mısırı ona verdim; çünkü o da ordusu da bana hizmet ettiler. Egemen RAB böyle diyor.
21 ‹‹O gün İsrail halkını güçle donatacağım. Onların arasında senin dilini çözeceğim. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaklar.››