Hezekiel 28

3. Sur Önderinin Düşüşü (28:1-19)

28:1-10   Sur önderinin gururu, bilgeliği ve zenginliği, 1-6’ncı ayetlerde tanımlanır ve sonra Babilliler tarafından yıkılışı anlatılır (7-10. ayetler). Bu önderin Mesih karşıtının gölgesi olduğuna şüphe yoktur.

28:11-19   11’inci ayette, konu Sur önderinden Sur Kralı’na geçerek değişir. Sur Kralı, önderi canlandıran ruhtur. Sur Kralı güzelliğiyle dikkat çekerdi, ama gururu nedeniyle yok edildi.

Sur Kralı’nın kusursuzluk, bilgelik ve güzellikte eksiksiz olarak tanımlanması, Tanrı’nın bahçesi Aden’de her tür değerli taşla bezenmiş oluşu, meshedilmiş Keruv ve Tanrı’nın kutsal dağına yerleştirilmiş olması gibi ifadeler bir arada değerlendirildiğinde, herhangi büyük bir önder için gereğinden fazla etkileyicidir. Edebi abartma ifadelerini fazlasıyla aşan bir kullanıma izin vermektedir.

Bundan dolayı pek çok Kutsal Kitap araştırmacısı, 11-19’uncu ayetlerdeki tanımın Şeytan’a ve onun gökten düşüşüne ait olduğunu düşünürler. Feinberg bu konuda şu açıklamayı yapar:

Hezekiel bu krallığın düşünce ve yollarını incelerken, kralın arkasındaki, kendisini Tanrı’ya karşı gelmeye motive eden güç ve kişiliği fark etti. Kısaca Hezekiel, Sur Kralı’nda, pek çok şekilde benzemeye çalıştığı Şeytan’ın işini ve eylemini gördü. Matta 16:21-23’te, Petrus’un Rabbimiz İsa Mesih tarafından azarlandığı olayı hatırlayın. Mesih yeryüzündeki hizmeti boyunca hiç kimseye bu kadar ağır sözler söylememiştir. Ama Petrus’un Şeytan’ın kendisi olduğunu imâ etmedi; Petrus’un Golgota’ya gitmesine karşı gelmesinin ardında cinlerin prensinin bulunduğunu belirtiyordu. Bu olay da benzeri bir durum gibi görünüyor. Bazı yorumcular Hezekiel’in, ulusların ilişkilerinden söz eden, Daniel Kitabı’ndaki şeytani güç ve engellerle benzeşen, Sur ruhu ya da Sur cinini düşündüğünü kabul ederler. 1

Eğer gurur çok güçlü ve bilge bir varlığı yok etmeye yeterliyse, biz ölümlülerin Rab’den bağımsız yürümemeye çok daha fazla dikkat etmemiz gerekir!

E. Sayda’ya İlişkin Önbildiri (28:20-26)

28:20-23   Tanrı yargısına uğrayacak altıncı kent, Sayda’dır. Sayda, Sur yakınlarında bir sahil kentiydi. Tanrı salgın hastalık ve kılıçla yargılanacağı konusunda Sayda’yı uyarmış, ama sonsuza kadar yok edileceğini söylememişti. Sayda bugün de Lübnan sınırları içinde yer almaktadır, oysa Sur Kenti tamamen yok olmuştur (Bk. 26:21).

28:24-26   Rab Tanrı yeryüzündeki egemenliğini kurduğunda, İsrail’in yenileneceğinden söz edilir.

 

Kutsal Kitap

1 RAB bana şöyle seslendi:
2 ‹‹İnsanoğlu, Sur önderine de ki, ‹Egemen RAB şöyle diyor: ‹‹ ‹Gurura kapılıp
Ben tanrıyım,
Denizlerin bağrında,
Tanrının tahtında oturuyorum dedin.
Kendini Tanrı sandın,
Oysa sen Tanrı değil, insansın.
3 İşte, Danieldenfş daha bilgesin,
Kimse senden bir giz saklayamaz.
4 Bilgeliğin, anlayışın sayesinde,
Kendine servet biriktirdin,
Hazinelerine altın, gümüş yığdın.
5 Ticaretteki üstün becerilerin sayesinde
Servetini çoğalttın,
Zenginliğin seni gurura sürükledi.
6 Bu yüzden Egemen RAB şöyle diyor:
Madem kendini Tanrı gibi bilge sandın,
7 Ben de yabancıları, en acımasız ulusları
Üzerine göndereceğim.
Bilgeliğinin güzelliğine kılıç çekecek,
Görkemini kirletecekler.
8 Seni ölüm çukuruna indirecekler,
Denizlerin bağrında korkunç bir ölümle öleceksin.
9 O zaman seni öldürenlerin önünde
Ben Tanrıyım diyecek misin?
Seni öldürenlerin elinde
Sen Tanrı değil, insansın.
10 Yabancıların elinde,
Sünnetsizin ölümüyle öleceksin.
Egemen RAB böyle diyor.› ››
11 RAB bana şöyle seslendi:
12 ‹‹İnsanoğlu, Sur Kralı için bir ağıt yak. Ona diyeceksin ki, ‹Egemen RAB şöyle diyor: ‹‹ ‹Kusursuzlukta örnek biriydin,
Bilgeliğin ve güzelliğin eksiksizdi.
13 Sen Tanrının bahçesi Adendeydin.
Yakut, topaz, aytaşı,
Sarı yakut, oniks, yeşim,
Laciverttaşı, firuze, zümrütle, çeşit çeşit değerli taşla bezenmiştin.
Kakma ve oyma işlerin hep altındandı.
Bunlar yaratıldığın gün hazırlanmışlardı.
14 Meshedilmiş, koruyucu bir Keruv olarak
Seni oraya yerleştirdim.
Tanrının kutsal dağındaydın,
Yanan taşlar arasında dolaştın.
15 Yaratıldığın günden
Sende kötülük bulunana dek
Yollarında kusursuzdun.
16 Ticaretinin bolluğundan
Zorbalıkla doldun
Ve günah işledin.
Bu yüzden kirli bir şey gibi
Seni Tanrının dağından attım,
Yanan taşların arasından kovdum,
Ey koruyucu Keruv.
17 Güzelliğinden ötürü
Gurura kapıldın,
Görkeminden ötürü
Bilgeliğini bozdun.
Böylece seni yere attım,
Kralların önünde seni yüzkarası yaptım.
18 İşlediğin pek çok günah
Ve ticaretteki hileciliğin yüzünden
Kutsal yerlerini kirlettin.
Seni yakıp yok edecek
Bir ateş çıkardım içinden,
Bütün seyredenlerin gözü önünde
Seni yeryüzünde küle çevirdim.
19 Seni tanıyan bütün uluslar sana şaştı,
Sonun korkunç oldu.
Bir daha var olmayacaksın.› ›› olduğundan bildiğimiz Peygamber Daniel olmayabilir.
20 RAB bana şöyle seslendi:
21 ‹‹İnsanoğlu, yüzünü Saydaya çevir, ona karşı peygamberlik et.
22 Diyeceksin ki, ‹Egemen RAB şöyle diyor: ‹‹ ‹İşte sana karşıyım, ey Sayda,
Senin içinde yüceleceğim.
Onları cezalandırınca,
Kutsallığımı onlara gösterince,
Benim RAB olduğumu anlayacaklar.
23 Üzerine salgın hastalık gönderecek,
Sokaklarında kan akıtacağım.
Kentin içinde, her yanında
Kılıçla yaralananlar düşüp ölecekler.
O zaman benim RAB olduğumu anlayacaklar.› ››
24 ‹‹ ‹İsrail halkını küçümseyen
Çevre uluslardan hiçbiri
Bir daha İsrail için batan bir çalı,
Acıtan bir diken olmayacak.
O zaman benim RAB olduğumu anlayacaklar.
25 ‹‹ ‹Egemen RAB şöyle diyor: İsrail halkını aralarına dağılmış oldukları uluslardan topladığım, ulusların gözü önünde kutsallığımı gösterdiğim zaman kulum Yakupa verdiğim kendi ülkelerine yerleşecekler.
26 Orada güvenlik içinde yaşayacak, evler yapacak, bağlar dikecekler. Onları küçümseyen bütün çevre ulusları cezalandırdığımda güvenlik içinde yaşayacaklar. O zaman benim Tanrıları RAB olduğumu anlayacaklar.› ››

1. Feinberg, Ezekiel, s.161, 162.