Hezekiel 25

III. YEDİ ULUSA İLİŞKİN ÖNBİLDİRİ (25-32. Bölümler)

Bu bölümlerde Tanrı’nın yedi putperest ulusu nasıl yargıladığını okuruz. Bu uluslar Tanrı’ya başkaldırının değişik biçimleri nedeniyle yargılanırlar. Tanrı halkıyla ilişkileri olmuş ve Tanrı hakkındaki gerçekleri duymuşlardır, ama O’na dönmekte isteksizdirler. Bu konuyu daha yakından inceleyelim, çünkü Tanrı yollarını daima yargı ya da lütuf düşünceleriyle açıklar.

A. Ammon’a İlişkin Önbildiri (25:1-7)

Yargılanan ilk ulus Ammon’dur. Ammonlular, Tanrı’nın Tapınağı’nın ele geçirilmesine, İsrail ve Yahuda’nın düşüşüne, Babil sürgününe sevindiklerinden, Babilliler (Doğulular) tarafından yok edileceklerdi. Rabba Kenti develer için otlak, Ammon ülkesi sürüler için ağıl olacaktı.

B. Moav’a İlişkin Önbildiri (25:8-11)

Yahuda’ya karşı, Seir’le birlikte düşmanca bir davranış içine giren ikinci ulus, Moav’dır. Moav ülkesi Babilliler’e açılacak ve Ammon’la aynı yazgının sıkıntısını çekecektir. Ülkenin süsü olan sınır kentlerini savunmasız bırakacak ve Moav Tanrı’nın Rab olduğunu bilecektir.

C. Edom’a İlişkin Önbildiri (25:12-14)

Üçüncü ulus, Edom’dur. Edom, Yahuda halkından öç aldığından RAB, Edom’dan öç alacağını bildirmiştir.

Ç. Filistliler’e İlişkin Önbildiri (25:15-17)

Filistliler dördüncü halktır. Yahuda’ya duydukları bitmek bilmez nefret, Rab’bin intikamıyla karşılaşmalarına neden olacaktı.

Bu ulusların da öğreneceği gibi, Tanrı halkına zarar verilmek istenmesi, Tanrı’nın kendisine zarar verilmek istenmesiyle aynı anlamdadır. Bu nedenle, bugün Hıristiyanlar’a zarar vermek isteyenler, bir gün imanlıların Tanrı’nın gözbebekleri olduğunu öğreneceklerdir. Bu gerçek, Tanrı halkı günaha düşüp yargılansa bile değişmez. Kötü niyetlilere karşı uyanık olmalıyız. Hezekiel gibi, böyle durumlarda yas tutmalı, aracılık etmeli ve diğer imanlıların günahlarını bizimmişçesine itiraf etmeliyiz.

 

Kutsal Kitap

1 RAB bana şöyle seslendi:
2 ‹‹İnsanoğlu, yüzünü Ammonlulara çevir, onlara karşı peygamberlik et.
3 Onlara de ki, ‹Egemen RABbin sözünü dinleyin! Egemen RAB şöyle diyor: Madem tapınağım kirletildiği, İsrail ülkesi viraneye çevrildiği, Yahuda halkı sürgüne gittiği zaman, Hah, hah! diyerek alay ettiniz,
4 ben de sizi miras olarak doğuda yaşayan halka teslim edeceğim. Obalarını, çadırlarını ülkenizde kuracaklar; ürününüzü yiyecek, sütünüzü içecekler.
5 Rabba Kentini develer için otlak, Ammon ülkesini sürüler için ağıl yapacağım. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaksınız.
6 Egemen RAB şöyle diyor: Madem İsraille alay ederek ellerinizi çırptınız, ayaklarınızı yere vurdunuz, bütün yüreğinizle sevindiniz,
7 ben de size karşı elimi uzatacak, çapul malı olarak sizi uluslara teslim edeceğim. Sizi halklar arasından süpürüp atacak, ülkeler arasından söküp çıkaracak, yok edeceğim. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaksınız.› ››
8 ‹‹Egemen RAB şöyle diyor: ‹Madem Moav ve Seir halkı, Bakın, Yahuda halkının öteki uluslardan farkı yok, dedi,
9 ben de Moavın sınırını, ülkenin süsü olan sınır kentlerini, Beytyeşimot, Baal-Meon ve Kiryatayimi savunmasız bırakacağım.
10 Ammonlular uluslar arasında bir daha anılmasın diye Moavı Ammonlularla birlikte mülk olarak doğuda yaşayan halka vereceğim.
11 Böylece Moavı cezalandıracağım. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaklar.› ››
12 ‹‹Egemen RAB şöyle diyor: ‹Madem Edom Yahuda halkından öç alarak büyük suç işledi,
13 Egemen RAB şöyle diyor: Ben de Edoma karşı elimi uzatacak, insanları da hayvanları da yok edecek, ülkeyi viraneye çevireceğim. Temandan Dedana kadar Edomlular kılıçla vurulup yok olacaklar.
14 Halkım İsrail aracılığıyla Edomdan öç alacağım. İsrailliler onlara öfkem, kızgınlığım uyarınca davranacak. Böylece Edomlular öcümü anlayacaklar. Egemen RAB böyle diyor.› ››
15 ‹‹Egemen RAB şöyle diyor: ‹Madem Filistliler Yahudaya acımasızca davrandılar, eskiden var olan düşmanlıklarıyla onu yerle bir ederek öç aldılar,
16 Egemen RAB şöyle diyor: Elimi Filistlilere karşı uzatacağım, Keretlileri söküp atacağım, kıyıda yaşayanlardan sağ kalanlarını yok edeceğim.
17 Onlardan ağır bir öç alacak, onları öfkeyle paylayacağım. Kendilerinden öç alınca, benim RAB olduğumu anlayacaklar.› ››