Hezekiel 12

H. Hezekiel’in Gelecekteki Sürgüne İlişkin Gösterdiği Belirtiler (12. Bölüm)

1. Sırtında Taşıdığı Eşyası (12:1-16)

Hezekiel’e, Yahudiler’in sürgüne götürüleceklerinin bir belirtisi olarak ev eşyalarını, bir yerden başka bir yere taşıması buyurulur. Gece duvarı kazarken, Sidkiya’nın (önder) kentten gece vaktinde kaçacağını haber verir.

12:13-16   Yine de tutsak edilecek ve Babil’e götürülecektir; ancak Babil’i gözleriyle asla görmeyecektir (13. ayet). Söylenenler tam olarak gerçekleşir. Sidkiya Yeruşalim’den kaçarken tutsak olur ve gözleri Rivla’da oyulur. Sonra da Kildani ülkesine götürülür (2Kr.25:7). Halk, uluslar arasına dağıtılacak ve çoğu kılıç, kıtlık ve salgın hastalıkla ölecektir.

2. Korkudan Ürpermesi (12:17-28)

12:17-20   Hezekiel’in yiyeceğini titreyerek yemesi, suyunu korkudan ürpererek içmesi, sürgünden önce gelecek olan korku ve kaygının betimlemesidir.

12:21-28   Halk arasında, Tanrı’nın felaket bildirilerinin asla yerine gelmeyeceğine ilişkin bir söylenti yayılmıştı. Ancak Tanrı bu söylentiye son vererek şöyle dedi: “Her görümün yerine geleceği günler yaklaştı.” Görümlerin gerçekleşmesinin gelecekte olacağını söyleyenler, görümlerin gerçekleştiğini yaşadıkları günlerde göreceklerdi.

İnsanların, önbildirileri gelecekteki kuşaklara uyarlama eğilimleri günümüzde de sürmektedir. Tanrı bizimle bir bildiri ya da bir kitap aracılığıyla konuştuğunda, hemen kız ya da erkek kardeşimizin nasıl değişmesi gerektiğini bildiğimizi sanırız. Tanrı sözünü kendimiz uygulamadan başkalarının yaşamlarında uygulatmaya çalışmak doğru bir eğilim değildir.

Aynı zamanda Tanrı’nın sözüyle uyuşmayan, O’nun müdahalelerini yadsıyan ya da erteleyen, düşünmeden söylenen basmakalıp sözlerden de sakınmalıyız.

 

Kutsal Kitap

1 RAB bana şöyle seslendi:
2 ‹‹İnsanoğlu, asi bir halkın arasında yaşıyorsun. Gözleri varken görmüyor, kulakları varken işitmiyorlar. Çünkü bu halk asidir.
3 ‹‹Sen, insanoğlu, sürgüne gidecekmiş gibi eşyanı topla, onların gözü önünde, gündüzün yola çık, bulunduğun yerden başka bir yere git. Kim bilir, asi bir halk olmalarına karşın seni görüp anlayabilirler.
4 Gündüzün, halkın gözü önünde topladığın sürgün eşyanı çıkar. Akşam yine onların gözü önünde sürgüne giden biri gibi yola çık.
5 Onlar seni izlerken duvarı delip eşyanı çıkar.
6 Seni izlerlerken eşyanı sırtlayıp karanlıkta taşı. Ülkeyi görmemek için yüzünü ört. Çünkü yapacakların İsrail halkı için bir uyarı olacaktır.››
7 Bana verilen buyruk uyarınca davrandım. Gündüzün sürgüne gidecekmiş gibi eşyalarımı çıkardım. Akşam elimle duvarı deldim. Eşyalarımı karanlıkta çıkarıp onlar izlerken sırtımda taşıdım.
8 Ertesi sabah RAB bana seslendi:
9 ‹‹İnsanoğlu, o asi İsrail halkı sana, ‹Ne yapıyorsun?› diye sormadı mı?
10 ‹‹Onlara de ki, ‹Egemen RAB şöyle diyor: Yeruşalimdeki önder ve orada yaşayan bütün İsrail halkına ilişkin bir bildiridir bu.
11 Ben sizin için bir uyarıyım› de. Sana yaptığımın tıpkısı onlara da yapılacak. Tutsak olarak sürgüne gidecekler.
12 ‹‹Onların önderi karanlıkta eşyasını sırtında taşıyarak yola koyulacak. Eşyasını çıkarmak için duvarda bir gedik açacak. Ülkeyi görmemek için yüzünü örtecek.
13 Onun üzerine ağımı atacağım, kurduğum tuzağa düşecek. Onu Babile, Kildan ülkesine götüreceğim, ama ülkeyi göremeden orada ölecek.
14 Çevresindekilerin tümünü -yardımcılarını, ordusunu- dünyanın dört bucağına dağıtacağım. Yalın kılıç onların peşlerine düşeceğim.
15 Onları uluslar arasına dağıtıp ülkelere sürdüğümde, benim RAB olduğumu anlayacaklar.
16 Gittikleri uluslarda yaptıkları bütün iğrenç uygulamaları anlatmaları için aralarından birkaç kişiyi kılıçtan, kıtlıktan, salgın hastalıktan sağ bırakacağım. Böylece benim RAB olduğumu anlayacaklar.››
17 RAB bana şöyle seslendi:
18 ‹‹İnsanoğlu, yiyeceğini titreyerek ye, suyunu korkudan ürpererek iç.
19 Ülkede yaşayan halka de ki, ‹Egemen RAB İsrail ve Yeruşalimde yaşayanlar için şöyle diyor: Yiyeceklerini umutsuzluk içinde yiyecek, sularını şaşkınlık içinde içecekler. Orada yaşayanların yaptığı zorbalık yüzünden ülke ıssız bırakılacak.
20 Halkın içinde yaşadığı kentler yakılacak, ülke çöle dönüşecek. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaksınız.› ››
21 RAB bana şöyle seslendi:
22 ‹‹İnsanoğlu, İsrailde yaygın olan, ‹Günler geçiyor, her görüm boşa çıkıyor› deyişinin anlamı nedir?
23 Onlara de ki, ‹Egemen RAB şöyle diyor: Ben bu deyişe son vereceğim. Bundan böyle İsrailde bir daha söylenmeyecek.› Yine onlara de ki, ‹Her görümün yerine geleceği günler yaklaştı.
24 Artık İsrail halkı arasında yalan görüm ya da aldatıcı falcılık olmayacak.
25 Ama ben RAB, ne dersem gecikmeden olacak. Siz, ey asi İsrail halkı, söylediklerimin tümünü sizin günlerinizde yerine getireceğim. Böyle diyor Egemen RAB.› ››
26 RAB bana şöyle seslendi:
27 ‹‹İnsanoğlu, İsrail halkı, ‹Onun gördüğü görüm uzak günler için, peygamberlik sözleri de uzak gelecekle ilgili› diyor.
28 ‹‹Bundan ötürü onlara de ki, ‹Egemen RAB şöyle diyor: Söylediğim sözlerden hiçbiri artık gecikmeyecek, ne dersem olacak. Böyle diyor Egemen RAB.› ››