Hezekiel 11

F. Kötü Önderlerin Öğütlerinin Reddedilmesi (11:1-13)

11:1-13   Yirmi beş adam (önderleri temsil eden) kentin halkını korkulacak bir şey olmadığı konusunda ikna etmeye çalışıyorlardı. İnşaat projelerini her zamanki gibi sürdürebilirlerdi. Demir bir kazandakiet kadar güvendeydiler. Böylece yirmi beş adam Tanrı’nın şu sözüne açıkça karşı geldiler: “Ev yapmanın zamanıdeğil…” Tanrı Yeremya aracılığıyla tutsakların Babil’de ev inşa edeceklerini, çünkü Yeruşalim’in düşeceğini bildirmişti (Yer.29:4-11). Fesat tasarlayan adamlar kötü öğütler vererek tutsakları boş yere umutlandırmaya çalıştılar. Tanrı yargısının ateşine rağmen, Yeruşalim’deki önderler kendilerini oldukça güvende hissettiler.

Aynı şekilde pek çok sözde Hıristiyan, günahlarına rağmen Tanrı’nın yargısına uğramayacaklarını düşünerek kendilerini güvende hissederler. Ancak, Rab onlara şunu söyleyecektir: “Sizi asla tanımadım!”

11:4-12   Hezekiel’e simgeleri yeniden oldukça farklı biçimde yorumlaması söylendi! Kazan, Yeruşalim Kenti’ydi, et ise öldürülen insanlar! Kentten dışarı çıkarılacaklar ve İsrailsınırında yargılanacaklardı (Bk. 2Kr.25:18-21; Yer.5:24-27).

11:13   Pelatya’nın (belki de yirmi beş adamın önderi) ölümü büyük olasılıkla kötü öğüdünün sonucuydu; Hezekiel, halkı için Tanrı’ya yalvardı.

G. Sağ Kalacakları Vaat Edilenlerin Korunması (11:14-21)

11:14,15   Rab peygamberi, Yeruşalimhalkının söyledikleriyle, yani sürgünlerin Rab’den uzaklaştıklarını ve ülkenin Yahuda’yla Yeruşalim’de kalanlara ait olduğunu söyleyerek yanıtladı.

11:16-21   Ancak Rab Tanrı, sürgündekilerin tekrar ülkelerine dönecekle

rini vaat etti. Putperestlikten temizlenecek ve itaat eden yeni bir yüreğe sahip olacaklardı. Yates şu yorumu yapar:

Hezekiel, şekilsel din konusunda ısrar ederek Yeremya’yı izler. Tanrı’nın istediği ise, yürekten imandır. Yürek onarılamaz. Yeni bir yürek verilecektir. Şekilcilik geride kalmalıdır. Bu; onların düşüncelerini, tapınmalarını, davranış ve sadakatlerini değiştirecek olan Yahve ile aralarından bir iletişim olanağı sağlayacaktır. Tanrı onlara özel bir armağan, yeni bir ruh verecektir (18:31; 36:26). 1

Sürgünlerin gerçek umudunun temeli, Rab’bin vaadidir. Yeni bir yürek (etten) ve yeni bir ruh vaadi koşulsuzdur; ancak bunlar Yeni Antlaşma’da gerçekleşecektir.

İsa, önünde yere kapanırız –
Rabbimiz, yaşamımız, umudumuz, her şeyimiz!
Ya Rab, senden başka sığınacağımız hiçbir kutsal yer yok!
Samuel Medley

Ğ. Rab’bin Görkeminin Zeytin Dağı’na Doğru Uzaklaşması (11:22-25)

Bölümün sonunda, Rab’bin görkemikentin ortasından yükselip Yeruşalimin doğusundaki Zeytin Dağı’na gider. George Williams şu yorumu yapar:

Rab’bin görkemi isteksizce oradan uzaklaşmıştır. Rab’bin görkeminin bulunduğu yer, En Kutsal Yer’dir (8:4); daha sonra kapı eşiğine çekilir (9:3); sonra kapı eşiğinin üzerine (10:4); oradan Doğu Kapısı’na ilerler (10:19) ve sonunda kentin doğusundaki dağın üzerine varır (11:23). Böylece İsrail’in Tanrısı ölümsüz sevgisiyle kenti ve tapınağı, ilerde geri dönmek üzere terk etmiştir (43:2). 2

 

Kutsal Kitap

1 Ruh beni yine yukarıya kaldırıp RABbin Tapınağının Doğu Kapısına götürdü. Kapının giriş bölümünde yirmi beş adam vardı. Aralarında halkın önderlerinden Azzur oğlu Yaazanyayı, Benaya oğlu Pelatyayı gördüm.
2 RAB bana, ‹‹İnsanoğlu, bunlar kötülük tasarlayan ve bu kentte kötü öğüt veren adamlardır›› dedi,
3 ‹‹Onlar, ‹Yıkım yakın değil, ev yapmanın zamanıdır. Bu kent kazan, biz de etiz› diyorlar.
4 Bundan ötürü onları uyar, ey insanoğlu, onları uyar.››
5 Sonra RABbin Ruhu üzerime inip şunları söylememi buyurdu: ‹‹RAB şöyle diyor: Ey İsrail halkı, neler söylediğinizi ve neler düşündüğünüzü bilirim.
6 Bu kentte birçok kişi öldürdünüz, kentin sokaklarını ölülerle doldurdunuz.
7 ‹‹Bundan ötürü Egemen RAB şöyle diyor: Oraya attığınız ölüler et, kent de kazandır. Ama sizi kentin dışına süreceğim.
8 Kılıçtan korktunuz, ama ben üzerinize kılıç göndereceğim. Egemen RAB böyle diyor.
9 Sizi kentten çıkarıp yabancıların eline teslim edeceğim. Sizi cezalandıracağım.
10 Kılıçla öldürüleceksiniz. Sizi İsrail sınırında cezalandıracağım. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaksınız.
11 Bu kent sizin için kazan olmayacak, siz de onun içinde et olmayacaksınız. Sizi İsrail sınırında cezalandıracağım.
12 O zaman benim RAB olduğumu anlayacaksınız. Kurallarımı izlemediniz, ilkelerime uymadınız; çevrenizdeki ulusların ilkelerine uydunuz.››
13 Ben peygamberlikte bulunurken Benaya oğlu Pelatya öldü. Yüzüstü yere kapanıp, ‹‹Ah, ey Egemen RAB! Geri kalan İsraillileri büsbütün mü yok edeceksin?›› diye yüksek sesle haykırdım.
14 RAB bana şöyle seslendi:
15 ‹‹Ey insanoğlu, Yeruşalimde yaşayanlar senin kardeşlerin, akrabaların ve öbür İsrailliler için, ‹Onlar RABden uzaklar, bu ülke mülk olarak bize verildi› demişler.››
16 ‹‹Bu yüzden de ki, ‹Egemen RAB şöyle diyor: Onları uzaktaki uluslar arasına gönderdim, ülkeler arasına dağıttım. Öyleyken gittikleri ülkelerde kısa süre için onlara barınak oldum.›
17 ‹‹De ki, ‹Egemen RAB şöyle diyor: Sizi uluslar arasından toplayacak, dağılmış olduğunuz ülkelerden geri getirecek, İsrail ülkesini yeniden size vereceğim.›
18 ‹‹Ülkeye dönecek, tiksindirici, iğrenç putları oradan söküp atacaklar.
19 Onlara tek bir yürek vereceğim, içlerine yeni bir ruh koyacağım. İçlerindeki taş yüreği çıkarıp onlara etten bir yürek vereceğim.
20 O zaman kurallarımı izleyecek, ilkelerime uymaya özen gösterecekler. Onlar halkım olacak, ben de onların Tanrısı olacağım.
21 Tiksindirici, iğrenç putlara gönülden yönelenlere gelince, yaptıklarının aynısını başlarına getireceğim. Böyle diyor Egemen RAB.››
22 Keruvlar kanatlarını açtı, tekerlekler yanlarında duruyordu. İsrail Tanrısının görkemi onların üzerindeydi.
23 RABbin görkemi kentin ortasından yükselip kentin doğusundaki dağa kondu.
24 Görümde Tanrının Ruhu beni yukarı kaldırıp Kildan ülkesindeki sürgünlerin yanına götürdü. Sonra gördüğüm görüm kayboldu.
25 Ben de RAB’bin bana gösterdiği her şeyi sürgündekilere anlattım.

1. Yates, Prophets, s.182.

2. George Williams, The Student’s Commentary on the Holy Scriptures, s.579.