Hakimler 17

III. İNANÇ, AHLÂK VE SİYASET ALANLARINDAKİ BOZULMALAR 17-21. Bölümler)

Hakimler’in bu son bölümü, hemen hemen bir kitabın ekini andırmaktadır. Zaman açısından, 17-21. bölümler öyküyü sürdürmez. Aksine, Hakimler döneminde İsrail’in içinde bulunduğu inanç, ahlâk ve politik durumun kötülüğüne ilişkin ürkütücü anlık görüntüler verirler. Kısa olan Rut Kitabı da aynı şekilde, Hakimler Kitabı’nı zaman açısından sürdürmez. Ama karşılaştırma yoluyla, İbrani tarihindeki bu karanlık dönemde yaşayan tanrısayar kişilerin çekici parlaklığını yansıtır.

A. Mika’nın İnanç Kurumu (17. Bölüm)

17:1-4   İlk öykü bozulan inanç konusundadır. Efrayimli Mika, annesinden 1100 parça gümüş çalmıştı. Annesi ise, kendi oğlu olduğunu bilmeden, hırsızı lanetlemişti. Mika lanetin sonuçlarından korktu ve annesine gümüşü geri verdi. Annesi laneti geri aldı ve gümüşü geri verdiği için oğlunu kutsadı. Şimdi bu gümüşü amacını gerçekleştirmek için kullanabilirdi. 200 parça gümüşü ayırıp kuyumcuya götürdü ve bunlardan iki put yapmasını buyurdu. Putlardan biri tahtadan yapılmış oyma bir puttu ve üzeri gümüşle kaplanmıştı. Dökme put ise tamamen gümüşten yapılmıştı.

17:5,6   Mika, putları evindeki diğer tanrıların (terafim) bulunduğu kutsal bir yere koydu. Aynı zamanda oğullarından birini kâhinliğe atamaya karar verdi. Bu nedenle bir efod yaptırdı (Kâhinlere ait ketenden üst giysi). Bu yaptıkları elbette ki Tanrı’nın yasasına aykırıydı; bir Efrayimli’nin kâhin olması yasaklanmıştı. Aslında tüm yaptıkları Musa’nın Yasası’na aykırıydı.

17:7-13   Bir süre sonra Beytlehem’de, Yahuda halkı arasında yaşayan bir Levili, Efrayim’in dağlık bölgesine giderek kalacak bir yer aradı (Yehova’nın hizmetine alınmalı ve ulusun ondalıklarıyla desteklenmeliydi. Ama yasaya uyulmadığından, kalacağı yeri kendisi bulmak zorunda kaldı). Mika, ona ailesinde kâhin olarak bir konum sundu. Bu adam bir Levili olmasına rağmen, Harun’un soyundan gelmiyordu ve bu nedenle bir kâhin olarak hizmet etmesi uygun değildi. Yine de Mika ona bir ücret, yiyecek ve giyecek sundu; Levili de hizmet etmeyi kabul etti. Levili, tüm bu düzenlemelerin Tanrı’nın buyruğuna karşı olduğunu Mika’ya söylemeliydi. Ama o, ücreti ve bu işin getireceği diğer yararları gözeterek, Mika’ya sözsüz onay vermiş oldu.

Bu bölümdeki olayları tanımlayacak sözcük, karışıklıktır: Çalınmış para putlar için kullanılır ve Rab hırsızı bereketlesin diye dua edilir (2.ayet). Tapınağın yerini, kişilere ait kutsal yerler almıştır. Levililer ve sıradan halk, kâhinler olarak kutsanmıştır ve Yehova’ya tapınırken putlar kullanılmaktadır. Mika bunlara rağmen, Rab’bin kendisini kutsayacağını düşünmektedir! (13. ayet). Bu karışıklık, insan yüreğinden kaynaklanıyordu (6. ayet). Eğer İsrail’de o tarihlerde Tanrı’nın Yasası göz önünde tutulsaydı, bunların hiç biri olmazdı. “Öyle yol var ki, insana düz gibi görünür, ama sonu ölümdür” (Özd.14:12). Bir sonraki bölümde bu konuya değineceğiz.

 

Kutsal Kitap

1 Efrayimin dağlık bölgesinde Mika adında bir adam vardı.
2 Mika annesine, ‹‹Senden çalınan, lanetlediğini duyduğum bin yüz parça gümüş var ya, işte o gümüşler bende, onları ben çaldım›› dedi. Annesi, ‹‹RAB seni kutsasın, oğlum!›› dedi.
3 Mika bin yüz parça gümüşü annesine geri verdi. Annesi, ‹‹Oğlumun bir oyma put, bir de dökme put yaptırabilmesi için gümüşün tamamını RABbe adıyorum›› dedi, ‹‹Gümüşü sana geri veriyorum.››
4 Gümüşü Mikadan geri alan kadın, iki yüz parçasını ayırıp kuyumcuya verdi. Kuyumcu bundan bir oyma, bir de dökme put yaptı. Putlar Mikanın evine götürüldü.
5 Mikanın bir tapınma yeri vardı. Özel aile putları ve bir efod yaptırmış, oğullarından birini de kâhinliğe atamıştı.
6 O dönemde İsrailde kral yoktu. Herkes dilediğini yapıyordu.
7 Yahudanın Beytlehem Kentinde, Yahudalı bir ailenin yanında geçici olarak yaşayan genç bir Levili vardı.
8 Adam yerleşecek başka bir yer bulmak üzere Yahudanın Beytlehem Kentinden ayrıldı. Efrayimin dağlık bölgesinden geçerken Mikanın evine geldi.
9 Mika, ‹‹Nereden geliyorsun?›› diye sorunca adam, ‹‹Yahudanın Beytlehem Kentinden geliyorum, Leviliyim, yerleşecek yer arıyorum›› dedi.
10 Mika, ‹‹Benimle kal›› dedi, ‹‹Bana danışmanlık ve kâhinlik yap. Seni doyurur, yılda bir takım giysi, on parça da gümüş veririm.›› Levili kabul etti.
11 Mika ile kalmaya razı oldu. Mika da ona oğlu gibi davrandı.
12 Genç Leviliyi kâhinliğe atayarak evine aldı.
13 Mika, ‹‹Şimdi biliyorum ki, RAB bana iyi davranacak›› dedi, ‹‹Çünkü bir Levili kâhinim var.››