Hakimler 15

3. Şimşon’un Misillemeleri (15. Bölüm)

15:1-6   Kayınpederi Şimşon’un, karısının yanına girmesine izin vermediğinde Şimşon, 300 çakalı çifter çifter kuyruk kuyruğa bağladı, kuyruklarının arasına da birer çıra sıkıştırdı ve hayvanları ekinlerin, bağ ve zeytinliklerin arasına salıvererek Filistliler’den öcünü aldı. Filistliler kendilerine zarar veren bu zalim eylemin nedenini öğrendiler. Şimşon’un karısını ve babasını yakarak buna karşılık vermekte gecikmediler.

15:7-13   Şimşon çok sayıda Filistli’yi öldürerek karşılık verdi; sonra Yahuda topraklarındaki Etam Kayalığı’na çekildi ve bir mağaraya sığındı. Ama vahşet, daha büyük vahşeti tetikler. Filistliler Yahudalılar’la savaşmaya geldiler. Şimşon’un yanına giden Yahudalılar kölelik ruhuyla hareket ederek Şimşon’a, Filistliler’in kendilerine egemen olduklarını hatırlattılar. Kendi canlarını kurtarmak için Şimşon’u sımsıkı bağlamayı ve düşmana teslim etmeyi kabul ettiler. Şimşon, halkının kendisini öldürmemesi koşuluyla düşmana teslim edilmesini kabul etti. Köle zihniyetine teslim olmuşlardı. Şimşon’a yardım etmek ve kendilerini Filistliler’in zincirlerinden kurtarmak yerine, onlara sadık kalmayı ve kendi adamları Şimşon’a ihanet etmeyi seçmişlerdi.

15:14-17   Burada Şimşon’un kariyerindeki en görkemli anlarından birini okuyoruz. Bağlanmış durumda dışarıya getirildiğinde, Rab’bin Ruhu büyük güçle üzerine indi. Bir eşeğin çene kemiğiyle bin Filistli’yi öldürmeyi başardı. O yere Ramat-Lehi (Çene Kemiği Tepeleri) adı verildi.

Rab’bin, başarılı olması beklenmeyen böyle bir silah aracılığıyla böylesine büyük bir zaferi neden sağladığını merak edenler olabilir. Şimşon’un kirli olan her şeye dokunması yasaklanmıştı ve çene kemiği ölü bir hayvana ait olduğundan kesinlikle murdardı. Ancak, alışılmamış bu silah, zaferin olağanüstülüğünün kanıtıydı ve bu zafer Tanrı tarafından verilmişti. Bu olay, olağan bir durumda izin verilmemesine rağmen, büyük kriz zamanlarında Rab’bin düzensizliklere izin verdiğine ilişkin bir örnektir.

15:18-20   Şimşon su istediğinde, Tanrı ona mucizevi biçimde ‘çene kemiği tepelerindeki’ bir kaynaktan su çıkardı. Bu yere Eyn-Hakkore (Yalvaranın Pınarı) adı verildi. Şimşon’un bu ünlü döneminde Tanrı’nın Ruhu, onun İsrail’i 20 yıl yönettiğini yazar.

 

Kutsal Kitap

1 Bir süre sonra, buğday biçimi sırasında Şimşon bir oğlak alıp karısını ziyarete gitti. ‹‹Karımın odasına girmek istiyorum›› dedi. Ama kızın babası Şimşonun girmesine izin vermedi.
2 ‹‹Ondan gerçekten nefret ettiğini sanıyordum›› dedi, ‹‹Bu nedenle onu senin sağdıcına verdim. Küçük kızkardeşi ondan daha güzel değil mi? Ablasının yerine onu al.››
3 Şimşon, ‹‹Bu kez Filistlilere kötülük etsem de buna hakkım var›› dedi.
4 Kıra çıkıp üç yüz çakal yakaladı. Sonra çakalları çifter çifter kuyruk kuyruğa bağladı. Kuyruklarının arasına da birer çıra sıkıştırdı.
5 Çıraları tutuşturup çakalları Filistlilerin ekinlerinin arasına salıverdi. Böylece demetleri, ekinleri, bağları, zeytinlikleri yaktı.
6 Filistliler, ‹‹Bunu kim yaptı?›› dediler, ‹‹Yapsa yapsa, Timnalının damadı Şimşon yapmıştır. Çünkü Timnalı karısını elinden alıp sağdıcına verdi.›› Sonra gidip kadınla babasını yaktılar.
7 Şimşon onlara, ‹‹Madem böyle yaptınız, sizden öcümü almadan duramam›› dedi.
8 Onlara acımasızca saldırarak çoğunu öldürdü, sonra Etam Kayalığına çekilip bir mağaraya sığındı.
9 Filistliler de gidip Yahudada ordugah kurdular, Lehi yöresine yayıldılar.
10 Yahudalılar, ‹‹Neden bizimle savaşmaya geldiniz?›› diye sorunca, Filistliler, ‹‹Şimşonu yakalamaya geldik, bize yaptığının aynısını ona yapmak için buradayız›› diye karşılık verdiler.
11 Yahudalılardan üç bin kişi, Etam Kayalığındaki mağaraya giderek Şimşona, ‹‹Filistlilerin bize egemen olduklarını bilmiyor musun? Nedir bu bize yaptığın?›› dediler. Şimşon, ‹‹Onlar bana ne yaptılarsa ben de onlara öyle yaptım›› diye karşılık verdi.
12 ‹‹Seni yakalayıp Filistlilere teslim etmek için geldik›› dediler. Şimşon, ‹‹Beni öldürmeyeceğinize ant için›› dedi.
13 Onlar da, ‹‹Olur, ama seni sıkıca bağlayıp onlara teslim edeceğiz›› dediler, ‹‹Söz veriyoruz, seni öldürmeyeceğiz.›› Sonra onu iki yeni urganla bağlayıp mağaradan çıkardılar.
14 Şimşon Lehiye yaklaşınca, Filistliler bağırarak ona yöneldiler. RABbin Ruhu büyük bir güçle Şimşonun üzerine indi. Şimşonun kollarını saran urganlar yanan keten gibi dağıldı, elindeki bağlar çözüldü.
15 Şimşon yeni ölmüş bir eşeğin çene kemiğini eline alıp bununla bin kişiyi öldürdü.
16 Sonra şöyle dedi: ‹‹Bir eşeğin çene kemiğiyle,
İki eşek yığını yaptım,
Eşeğin çene kemiğiyle bin kişiyi öldürdüm.››
17 Bunları söyledikten sonra çene kemiğini elinden attı. Oraya Ramat-Lehi adı verildi.
18 Şimşon ölesiye susamıştı. RABbe şöyle yakardı: ‹‹Kulunun eliyle büyük bir kurtuluş sağladın. Ama şimdi susuzluktan ölüp sünnetsizlerin eline mi düşeceğim?››
19 Bunun üzerine Tanrı Lehideki çukuru yardı. Çukurdan su fışkırdı. Şimşon suyu içince canlanıp güçlendi. Suyun çıktığı yere Eyn-Hakkore adını verdi. Pınar bugün de Lehide duruyor.
20 Şimşon Filistliler’in egemenliği sırasında İsrailliler’e yirmi yıl önderlik yaptı.