Hakimler 14

2. Şimşon’un Şenliği ve Bilmecesi (14. Bölüm)

14:1-4   Şimşon’un Filistli bir kadınla evlenme konusunda gösterdiği kararlılık çok geçmeden ortaya çıktı; bu kadın İsrail’in düşmanlarından biriydi. Babasıyla annesi onu caydırmaya çalıştılar, ama o ısrarlıydı. 4. ayet, Rab’bin Şimşon’un itaatsizliğini onayladığı anlamına gelmez, ama buna izin vermiştir. Çünkü İsrail’in refahı ve düşmanın cezalandırılması için bunu kullanmayı tasarlıyordu.

14:5-7   Timna (Filist kenti) yolunda anne babasıyla giderken genç bir aslan Şimşon’u tehdit etti. Rab’bin Ruhu güçle Şimşon’un üzerine indi ve tek başına aslanı öldürmesini sağladı. Bu arada, evlilik için hazırlıklar başlamıştı.

14:8,9   Daha sonra, Şimşon Timna’ya gelinini almak için geri döndüğünde, öldürdüğü aslanın leşini arıların kovana çevirdiğini gördü. Baldan alarak hem kendisi yedi hem de anne babasına yedirdi. Onlara, balın ölü bir bedenle temas aracılığıyla kirlendiğini söylemedi (Bir Nezir olarak ölü bir hayvana dokunmama andını bozmuştu).

14:10-14   Timna’da büyük bir düğün şenliği düzenlenmişti ve Şimşon kendisine eşlik eden 30 gence bir bilmece sordu; bilmeceyi çözebilirlerse onlara 30 keten mintan ve 30 üst giysi verecekti. Eğer çözemezlerse, o zaman gençler kendisine 30 keten mintan ve 30 üst giysi vermek zorundaydılar. Bilmece şöyleydi:

Yiyenden yiyecek,

Güçlüden tatlı çıktı.

Bilmece elbette öldürdüğü aslan ve leşinde bulduğu balla ilgiliydi.

14:15-18   Gençler yanıtı tahmin edemediklerinde, Şimşon’un karısını kocasından yanıtı öğrenmesi için tehdit ederek ikna ettiler. Kadın kabul etti ve bilmeceyi 30 genç adama açıkladı. Onlar da Şimşon’a yanıtı bildirdiler ve giysileri istediler. Şimşon daha sonra onların karısıyla işbirliği yaptıklarının farkına vardı.

14:19,20   Gençlere giysileri vermek için Şimşon bir gün öfkeyle Aşkelon’a giderek 30 kişiyi öldürdü, mallarını yağmaladı ve giysilerini alarak bilmeceyi çözenlere verdi. Yedinci gün, evliliğin cinsel birleşmeyle tamamlanması gerektiğinde, Şimşon evine döndü. Ama karısı Şimşon’un en iyi adamı olan sağdıcına verilmişti.

 

Kutsal Kitap

1 Şimşon bir gün Timnaya gitti. Orada Filistli bir kadın gördü.
2 Geri dönünce annesiyle babasına, ‹‹Timnada Filistli bir kadın gördüm›› dedi, ‹‹Onu hemen bana eş olarak alın.››
3 Annesiyle babası, ‹‹Akrabalarının ya da halkımızın kızları arasında kimse yok mu ki, sünnetsiz Filistlilerden kız almaya kalkıyorsun?›› diye karşılık verdiler. Ama Şimşon babasına, ‹‹Bana o kadını al, ondan hoşlanıyorum›› dedi.
4 Şimşonun annesiyle babası bunu isteyenin RAB olduğunu anlamadılar. Çünkü RAB o sırada İsraillilere egemen olan Filistlilere karşı fırsat kolluyordu.
5 Böylece Şimşon annesi ve babasıyla Timnaya doğru yola koyuldu. Timna bağlarına vardıklarında, genç bir aslan kükreyerek Şimşonun karşısına çıktı.
6 Şimşon üzerine inen RABbin Ruhuyla güçlendi ve aslanı bir oğlak parçalar gibi çıplak elle parçaladı. Ama yaptığını ne annesine ne de babasına bildirdi.
7 Sonra gidip kadınla konuştu ve ondan çok hoşlandı.
8 Bir süre sonra kadınla evlenmek üzere yine Timnaya giderken, aslanın leşini görmek için yoldan saptı. Bir arı sürüsünün aslanın leşini kovana çevirdiğini gördü.
9 Kovandaki balı avuçlarına doldurdu, yiye yiye oradan uzaklaştı. Annesiyle babasının yanına varınca baldan onlara da verdi, onlar da yedi. Ama balı aslanın leşinden aldığını söylemedi.
10 Babası kadını görmeye gidince, Şimşon da damat geleneğine uyarak orada bir şölen düzenledi.
11 Filistliler onu görünce ona eşlik etmek üzere otuz genç getirdiler.
12 Şimşon onlara, ‹‹Size bir bilmece sorayım›› dedi, ‹‹Şölenin yedi günü içinde kesin yanıtı bulup bana bildirirseniz, size otuz keten mintan, otuz takım da üst giysi vereceğim.
13 Ama bilmeceyi çözemezseniz, o zaman da siz bana otuz keten mintanla otuz takım üst giysi vereceksiniz.›› Ona, ‹‹Seni dinliyoruz›› dediler, ‹‹Söyle bakalım bilmeceni.››
14 Şimşon, ‹‹Yiyenden yiyecek,
Güçlüden tatlı çıktı››
15 Dördüncü gün gençler Şimşonun karısına, ‹‹Kocanı kandır da bize bilmecenin yanıtını versin›› dediler, ‹‹Yoksa, seni de babanın evini de yakarız. Bizi soymak için mi buraya çağırdınız?›› Masoretik metin ‹‹Yedinci››.
16 Şimşonun karısı ağlayarak ona, ‹‹Benden nefret ediyorsun›› dedi, ‹‹Beni sevmiyorsun. Soydaşlarıma bir bilmece sordun, yanıtını bana söylemedin.›› Şimşon karısına, ‹‹Bak›› dedi, ‹‹Anneme babama bile söylemedim, sana mı söyleyeceğim?››
17 Kadın şölen boyunca yedi gün ağlayıp durdu. Kadının sürekli sıkıştırması üzerine Şimşon yedinci gün bilmecenin yanıtını ona söyledi. Kadın da yanıtı soydaşlarına iletti.
18 Yedinci gün, gün batmadan kentli gençler Şimşona geldiler. ‹‹Baldan tatlı,
Aslandan güçlü ne var?›› Şimşon, ‹‹Düvemle çift sürmüş olmasaydınız, bilmecemi çözemezdiniz›› diye karşılık verdi.
19 RABbin Ruhu üzerine inince güçlenen Şimşon Aşkelona gitti; otuz kişi vurup mallarını yağmaladı, giysilerini de bilmeceyi çözenlere verdi. Öfkeden kudurmuş bir halde babasının evine döndü.
20 Şimşon’un karısı ise Şimşon’a eşlik eden sağdıca verildi.