Habakkuk 3

V. HABAKKUK DUA EDER VE DİRENİR (3. Bölüm) 1

A. Habakkuk Tanrı’ya, Halkı İçin Harekete Geçmesi İçin Yalvarır (3:1, 2)

Habakkuk Rab’be dua eder. Halkının düşmanlarına geçmişte nasıl davrandığını işitmiştir; şimdi de O’ndan düşmanlarını tekrar cezalandırmasını ve halkını kurtararak canlandırmasını ister.

B. Habakkuk Mısır’dan Kenan’a Kadar İsrail’le İlgilenen Tanrı’nın Yaptıklarını Gözden Geçirir (3:3-15)

3:3-7   Scroggie’nin “Tanrı’nın görünmesi” 2 olarak adlandırdığı Tanrı’nın egemenliğiyle ilgili harika bir görümde Habakkuk, O’nu düşmanlarına karşı yürüyen, gücüyle onları ezen ve görkemli bir zafer elde eden Tanrı olarak betimler. Rab’bin geçmişte İsrail’in düşmanlarını cezalandırması, halkı Mısır’dan çıkarken Mısır’ı yargılaması, vaat edilen ülkeye giderken İsrail’e karşı koyan ülkeleri bozguna uğratması ve Yeşu tarafından Kenan’dan atılması gereken uluslar hakkında sık sık imada bulunur.

Duanın ilk bölümünde, Tanrı’nın görkemi ve parıltısı, hem göklerde hem de yeryüzünde görülür.

Coğrafi ayrıntılara gelince; Teman, Paran Dağı, Kuşan ve Midyan İsrail’in düşmanlarıydılar. Örneğin, Edom’da büyük bir belde olan Teman, bütün İdumeya’yı temsil eder. Kuşan, büyük olasılıkla “Kûş” ya da Etiyopya’dır.

3:8-11   Tanrı’nın gücü, özellikle nehirler, denizler ve dağlar üzerinde görünürken vurgulanır.

11’inci ayet, Givon’da, Rab’bin savaşı kazanması için Yeşu’ya yardım etmek amacıyla gökyüzünde gerçekleştirdiği büyük mucizeyi anlatır (Yşu.10:12).

3:12-15   Tanrı yeryüzünde, İsrail adına ilerleyerek ulusları öfkeyle çiğneyip ezmiştir.

15’inci ayetteki referans Kızıldeniz’in geçilmesiyle ilgilidir (Çık.14). Tanrı halkı, kuru bir topraktan geçercesine, iki yana ayrılan denizin suları arasından yürüyerek geçer. Habakkuk, hayalinde Tanrı’nın denizi atlarıyla çiğneyip geçtiğini canlandırır.

C. Düşmanın Cezalandırılmasını Bekler (3:16)

Peygamber, Babilli istilacıların yargısını işittiğinde sarsılır ve olayın gerçekleşmesini sessizce beklemeye karar verir.

Ç. Ne Olursa Olsun, Gücü Olan Tanrı’ya Güvenecektir (3:17-19)

Tanrı’nın kurtarışını beklerken, peygamber Habakkuk ve halkının Babillilerin istilasının bir sonucu olan denemelere dayanmaları gerekecektir: Tomurcuklanmasa incir ağaçları… tarlalar ürün vermese de… sığır kalmasa da ağıllarda, o yine RAB sayesinde sevinecek, kurtuluşunun Tanrısı sayesinde sevinçten coşacaktır. Baxter bu konuda şunları yazar:

Bu ayetlerin başka bir çevirisi şöyledir: “Ben yine RAB ile mesrur olacağım, kurtarışımın Allahı ile sevinçten coşacağım.” Burada iman coşkusu görünür! Çok kötü koşullar altındayken bile çok sevinmek ne büyük bir zafer! Dileriz biz de böyle olalım! 3

 

Kutsal Kitap

1 |iPeygamber Habakkukun Duası – Şigyonotfç |iMakamında|r
2 Ya RAB, ününü duydum ve yaptıklarının karşısında ürperdim.
Günümüzde de aynı şeyleri yap, ya RAB,
Şimdi herkes bilsin neler yapabildiğini.
Öfkeliyken merhametini anımsa! biçimi olduğu sanılıyor.
3 Tanrı Temandan,
Kutsal Tanrı Paran Dağından geldi. |iSela
Görkemi kapladı gökleri,
Ona sunulan övgüler dünyayı doldurdu. sanılıyor.
4 Güneş gibi parıldıyor,
Elleri ışık saçıyor.
Gücünün gizi ellerinde.
5 Yayılıyor salgın hastalıklar önüsıra,
Ardısıra da ölümcül hastalıklar.
6 Duruşuyla dünyayı sarstı,
Titretti ulusları bakışıyla,
Yaşlı dağlar darmadağın oldu,
Dünya kurulalı beri var olan tepeler Ona baş eğdi.
Tanrının yolları değişmezdir.
7 Kuşan çadırlarını çaresizlik içinde gördüm,
Midyan konutları korkudan titriyordu.
8 Ya RAB, nehirlere mi öfkelendin?
Gazabın ırmaklara mı?
Yoksa denize mi kızdın da,
Atlarına, yenilmez savaş arabalarına bindin?
9 Gerdin yayını,
Okların içtiğin antlardır. |iSela
Yeryüzünü akarsularla yardın.
10 Sarsıldı dağlar seni görünce,
Seller her yanı süpürüp geçti.
Engin denizler gürledi, dalgalar yükseldi.
11 Uçuşan oklarının pırıltısından,
Parlayan mızrağının ışıltısından,
Yerlerinde durakaldı güneş ve ay.
12 Gazap içinde ilerledin yeryüzünde,
Ulusları öfkeyle çiğneyip ezdin.
13 Kendi halkını, seçtiğin ulusu kurtarmaya geldin.
Kötü soyun başını ezdin,
Soydun onu tepeden tırnağa. |iSela
14 Başını kendi mızrağıyla deldin.
Askerleri fırtına gibi gelmişti bizi dağıtmaya,
Saklanan düşkünleri yok etmiş gibi seviniyorlardı.
15 Sense atlarınla çiğneyip geçtin büyük denizleri,
Sularını köpürterek…
16 Sesini duyunca yüreğim hopladı,
Seğirdi dudaklarım,
Kemiklerim eridi sanki,
Çözüldü dizlerimin bağı.
Ama bize saldıran halkın felakete uğrayacağı günü
Sabırla bekleyeceğim.
17 Tomurcuklanmasa incir ağaçları,
Asmalar üzüm vermese,
Boşa gitse de zeytine verilen emek,
Tarlalar ürün vermese de,
Boşalsa da davar ağılları,
Sığır kalmasa da ahırlarda,
18 Ben yine RAB sayesinde sevineceğim,
Kurtuluşumun Tanrısı sayesinde sevinçten coşacağım.
19 Egemen RAB gücümdür benim.
Ayaklarıma geyik ayağının çevikliğini verir.
Aşırtır beni yükseklerden. |iMüzik şefi için: Telli sazlar eşliğinde söylenecek.|r

1. Bu bölüm Yahudiler tarafından bestelenmiş ve ibadetlerinde kulla­nılmıştır.

2. Scroggie, “Habakkuk,” Know Your Bible, 1.cilt, The Old Testament, s.196.

3. J. Sidlow Baxter, Explore the Book, s.212.