Habakkuk 1

YORUM

I. TANRI’NIN YAHUDA’NIN GÜNAHINI CEZALANDIRMAMASI  PEYGAMBERİ ŞAŞIRTIR (1:1-4)

Habakkuk’un gördüğü görüm büyük olasılıkla bütün kitap için bir başlıktır. 2-4’üncü ayetlerde, Rab’be Yahuda’daki korkunç zulüm, fesat, soygunculuk, çekişme ve adaletsizlikten yakınır. Rab’be bütün bunların ceza görmeden ne zamana dek süreceğini sorar. Bu ve buna benzer sorgulamaları nedeniyle Habakkuk çoğu kez, “Eski Antlaşma’nın Kuşkucu Tomas’ı” olarak adlandırılır.

Peygamberliğin ilk on bir ayeti, Habakkuk ve Rab arasında geçen bir konuşmadır.

II. RAB YAHUDA’YI CEZALANDIRMAK İÇİN BABİLLİLER’İ  KULLANACAĞINI SÖYLER (1:5-11)

Tanrı’nın yanıtı, 5-11’inci ayetlerde verilir. Yahuda’yı cezalandırmak için Kildani ordusunu gönderecektir. Düşman süratli, korkunç, hırslı, zalim, dehşetli ve gururludur. Babilliler atlı askerleriyle ünlüydüler. Atlıları aç kurtlardan daha azgın ve parstan daha çevikti. Tutsak aldıkları kral ve önderlerle alay ederlerdi. Gücü, tanrıları olarak kabul ediyorlardı. Feinberg şu yorumu yapar:

Kildaniler’in başarısı arttırılacaktır; herkesi önüne katacak, rüzgar gibi eserek ülkeyi altüst edecektir. Kildani komutanı böyle davranarak Tanrı’nın önündeki suçlarını çoğaltmaktadır, çünkü tanrısaymaz tutkularıyla çaresiz pek çok kişiye zorla boyun eğdirmektedir. 1

III. HABAKKUK TANRI’NIN YAHUDA’YI DAHA KÖTÜ BİR ULUSLA CEZALANDIRMA SEÇİMİNİ SORGULAR (1:12-17)

Habakkuk bunu işittiğinde canı sıkılmıştır ve ıstırabı ikinci bir konuşmaya yol açar (1:12 – 2:20). Tanrı Yahuda’yı nasıl olur da Yahuda’dan daha kötü bir ulus aracılığıyla cezalandırabilirdi? Tanrı’yla tartışır, O’nun gözlerinin kötüye bakamayacak kadar saf olduğunu bilir. Babilliler hiç kuşkusuz kötüdürler! Ancak yine de, Yahuda’nın kötülüğü daha büyüktü. Çünkü Yahudiler daha büyük bir ışığa karşı günah işliyorlardı. İnsanları denizdeki balıklar gibi ağla, hatta oltayla tutsak alan Babilliler’in kötülüğüne Tanrı nasıl izin verebilirdi? Putlarına kurbanlar kesiyorlardı. Ulusları öldürmelerinin sonu gelmeyecek miydi? J. E. Evans bu konuyu şöyle açıklar:

Bir balıkçının yaşamından alınan örnekle benzetme yapılır. İnsanlar, balıkçının ağında topladığı balıklar gibidirler ve balıkçı, sayesinde zenginleştiği ağa saygı gösterir. Bu karşılaştırmada dünya deniz, uluslarsa balıklardı; Balıkçı, Nebukadnessar’dı. Balık ağı ise fetihleri sayesinde varlığına varlık katan Kildaniler’in askeri gücüydü. 2

 

Kutsal Kitap

1 Peygamber Habakkuka bir görümde verilen bildiridir.
2 Ya RAB, ne zamana dek seni yardıma çağıracağım,
Beni duymuyor musun?
‹‹Zorbalık var›› diye haykırıyorum sana,
Ama kurtarmıyorsun!
3 Bunca kötülüğü bana neden gösteriyorsun,
Nasıl hoş görürsün bunca haksızlığı?
Nereye baksam şiddet ve zorbalık var.
Kavgaların, çekişmelerin sonu gelmiyor.
4 Bu yüzden yasa işlemez oldu,
Bir türlü yerini bulmuyor hak.
Kötüler doğruları kıskaca almış
Ve böylece adalet saptırılıyor.
5 ‹‹Bakın öbür uluslara,
Gördüklerinize büsbütün şaşacaksınız.
Sizin gününüzde öyle işler yapacağım ki,
Anlatsalar inanmayacaksınız.
6 Başkalarına ait toprakları ele geçirmek için
Dünyanın dört yanına yürüyen o acımasız ve saldırgan ulusu,
Kildanileri güçlendireceğim.
7 Dehşetli ve korkunçturlar,
Gururlu ve başlarına buyrukturlar.
8 Parstan çeviktir atları,
Aç kurttan daha azgın.
Atlıları yeri deşerek geliyor uzaklardan,
Avına saldıran kartal gibi uçuyorlar,
9 Yağmalamak için geliyor hepsi.
Orduları çöl rüzgarı gibi ilerliyor
Ve kum gibi tutsak topluyorlar.
10 Küçümsüyorlar kralları,
Yöneticilerle alay ediyorlar.
Dudak büküyorlar bütün surlu kentlere,
Önlerine toprak yığıp onları ele geçiriyorlar.
11 Rüzgar gibi geçip gidiyorlar.
Bu suçlu adamların ilahları kendi güçleridir.››
12 Ya RAB, kutsal Tanrım,
Öncesizlikten beri var olan sen değil misin?
Sen ölmeyeceksin.
Ya RAB, bizi yargılamak için Kildanileri mi seçtin?
Ey sığınağımız, onlara mı verdin cezalandırma yetkisini? ölmeyeceğiz››.
13 Kötüye bakamayacak kadar saftır gözlerin.
Haksızlığı hoş göremezsin.
Öyleyse nasıl hoş görürsün
Bu hain adamları?
Doğrular kötülere yem olurken
Neden susuyorsun?
14 İnsanları denizdeki balıklara,
Yöneticiden yoksun sürüngenlere çevirdin.
15 Kildaniler onları oltayla, ağla,
Serpme ağla tutar gibi tutuyor
Ve sevinç çığlıkları atıyorlar.
16 Kurban kesiyorlar ağlarına bu yüzden.
Kendilerine lezzetli ve bol yiyecek sağlayan ağları için buhur yakıyorlar.
17 Ağlarını durmadan boşaltmaya,
Ulusları acımasızca öldürmeye devam edecekler mi?

1. A.g.e., s.17.

2. J. E. Evans. Daha fazla belge yoktur.