Habakkuk Giriş


HABAKKUK

Yazar

William MacDonald


Bu kitap, Tanrı Sözü’nün zenginliğini açık ve kolay anlaşılır hale getirmek için hazırlanan bir Kutsal Kitap yorumudur. Samimi, saygılı, adanmış ve ilmi bir şekilde yazılmıştır. Kişisel tapınma zamanlarınızda ve grupça yapılan Kutsal Kitap çalışmalarınızda kullanmak için uygun bir seçenektir.


This is a Bible commentary that makes the riches of God’s Word clear and easy for you to understand. It is written in a warm, reverent, and devout and scholarly style. It is a good choice for your personal devotions and group Bible study.

© 1995 by William MacDonald, Believer’s Bible Commentary
Christian Missions in Many Lands, Inc.
PO Box 13, Spring Lake, NJ 07762
USA
— All Rights Reserved —


Giriş

“Habakkuk yalnızca kendisinin ve ailesinin rahatı ve güvenliğiyle ilgilenen bencil bir kişi değildi. Gerçek bir yurtsever olarak, ülkesinin ahlâksal ve ruhsal koşullarından derin üzüntü duyuyordu. Ülkesini seviyordu ve Tanrı’nın yasalarını bozmayı sürdüren ülkesinin, yıkım uçurumuna giderek daha da yaklaştığının farkındaydı. Bu nedenle dudaklarından ıstırap dolu şu sözler çıkmıştır: ‘Ne zamana dek?’ ‘Neden?’” — Richard W. De Haan

I. KUTSAL YAZILAR’DAKİ YERİ

Habakkuk 2:4, Yeni Antlaşma tarafından üç kez alıntı yapılmak gibi bir farklılığa sahiptir (aşağıya bakınız). Elçilerin İşleri 13:40, 41’de Elçi Pavlus, Antakya Pisidya’daki havrada verdiği vaazı Habakkuk 1:5’den alıntı yaparak bitirmişti – ilk bakışta belirsiz ve kısa görülen bir Eski Antlaşma Kitabı’nın zengin bir öğretiş içeriğine sahip olduğu konusunda bir başka örnek… Aynı zamanda, Habakkuk 3:17, 18 ve Filipililer 4:4, 10-19’la karşılaştırılır. Hem peygamber hem de elçi, her koşul altında Tanrı’yla sevinebiliyorlardı.

Üsluba gelince; İbrani Hıristiyan araştırmacı Charles Feinberg bu konuda şunları yazar:

Herkes Habakkuk’u İbrani peygamberler arasında çok önemli bir yere oturtur. 3’üncü bölümdeki dua, yetki sahibi herkesin İbrani şiirinin en güzel örneklerinden biri olarak haklı övgüsünü kazanmıştır. Kitabın dili çok etkileyicidir. 1

II. KİTABIN YAZARI

Bu peygamber hakkında çok az şey biliyoruz. Habakkuk ismi 2 kucaklamak ya da güreşmek anlamına gelebilir.

Kendisini peygamber olarak adlandıran çok az sayıda kişiden biri olduğu için bazı araştırmacılar onun yalnızca peygamberlik armağanına değil, aynı zamanda bir işe de sahip olduğuna inanırlar (Örneğin, Daniel devlet adamlığı görevine çağrılmıştı, ama peygamberliği bir armağandı). Habakkuk, 3’üncü bölümde müzik aletlerinden söz ettiğinden, yalnızca bir varsayım olmasına rağmen, onun tapınak korosuyla ilişkisi olduğunu da düşünebiliriz.

III. TARİH

Habakkuk hiçbir kraldan söz etmediğinden, Kısa Peygamberlik Kitabı’nın tarihini belirlemek zordur. Bazı akılcı eleştirmenlerin kendi nedenlerinden ötürü daha geç olduğunu düşünmelerine rağmen, kitabın yazıldığı tarih olarak büyük olasılıkla İ.Ö. 600’lü yıllar gösterilebilir. Tutucu araştırmacılar genellikle peygamberi Manaşşe, Yoşiya ya da Yehoyakim’in krallıkları dönemine yerleştirirler; kralların üçü de İ.Ö. 7. yüzyılda egemenlik sürmüşlerdir. Belki de en iyi seçim, kral Yehoyakim’in egemenliği dönemidir; çünkü Yehoyakim’in kral olduğu tarih, Babil’in zafer kazandığı, Karkamış Savaşı tarihine yakındır (İ.Ö. 605).

IV. ÖN OLAYLAR VE KONULAR

Kral Yoşiya’nın egemenliği sırasındaki inanç uyanışı uzun sürmedi. Halkın ahlâkı, ahlâksız ve şehvet düşkünü Baal ve Aştarot mezheplerinin etkisiyle bir kez daha bozuldu. Adaletsizlik kol geziyordu. Bütün bunlar Habakkuk’un başa çıkmak zorunda kaldığı acıklı koşullardı.

Bu peygamber, Yahuda’ya Babil sürgününden önce (İ.Ö. 586) seslenmiştir. Adı “güreşen” anlamına gelebileceğinden, Yahuda halkının günahı ve cezası konusunda RAB’le güreştiğini düşünmek yanlış olmaz.

Eğer “kucaklamak” anlamını tercih edersek, Feinberg, Martin Luther’i onaylayan aşağıdaki alıntıyı yapar:

Habakkuk ya kucaklayan birini ifade eder ya da başka birini kucaklayarak kollarına alan birini… Habakkuk halkını kucaklar ve onları kollarına alır, teselli eder. Ağlayan bir çocuğu kucaklarcasına onu, Tanrı’nın isteğiyle yakında her şeyin düzeleceğini garanti ederek avutur ve susturmaya çalışır. 3

 

ANA HATLAR
        Bölüm
I.  TANRI’NIN YAHUDA’NIN GÜNAHINI CEZALANDIRMAMASI PEYGAMBERİ ŞAŞIRTIR 1:1-4
II.  RAB YAHUDA’YI CEZALANDIRMAK İÇİN BABİLLİLER’İ  KULLANACAĞINI SÖYLER 1:5-11
III.  HABAKKUK TANRI’NIN YAHUDA’YI DAHA KÖTÜ BİR ULUSLA CEZALANDIRMA SEÇİMİNİ SORGULAR 1:12-17
IV.  TANRI YAHUDA’NIN ADİL HALKININ HAYATTA KALACAĞI YANITINI VERİR, AMA HAKSIZ KİLDANİLER YOK EDİLECEKLERDİR 2.
  A.  Habakkuk Tanrı’nın Yanıtını Bekler 2:1
  B.  Yanıtı Kaydetme ve Gerçekleşeceği Zamanı Bekleme Buyruğu 2:2, 3
  C.  Doğrular İmanla Yaşayacak, Haksız Kildaniler Öleceklerdi 2:4
  Ç.  Kildaniler’in Günahlarının Sıralanması 2:5-19
    1.  Sonsuz Bir Fethetme İştahı 2:5-8
    2.  Açgözlülük ve Gurur 2:9-11
    3.  Kan Dökerek Zenginleşme 2:12-14
    4.  Komşuların Fesadı 2:15-17
    5.  Putperestlik 2:18,19
  D.  Tanrı’nın Yargısının Fırtınasından Önce Buyrulan Sessizlik 2:20
V.  HABAKKUK DUA EDER VE DİRENİR 3.
  A.  Habakkuk Tanrı’ya, Halkı İçin Harekete Geçmesi İçin Yalvarır 3:1, 2
  B.  Habakkuk Mısır’dan Kenan’a Kadar İsrail’le İlgilenen Tanrı’nın Yaptıklarını Gözden Geçirir 3:3-15
  C.  Düşmanın Cezalandırılmasını Bekler 3:16
  Ç.  Ne Olursa Olsun, Gücü Olan Tanrı’ya Güvenecektir 3:17-19

1. Charles Lee Feinberg, Habakkuk, Zephaniah, Haggai ve Malachi, s.12.

2. Çoğunluk, ismin ilk hecesini vurgulu okur. İbranice’de ise son hece vurgulanarak okunur (Habak-KUK).

3. Feinberg, Habakkuk, s.11.