Ezgiler Ezgisi 7

XV. SÜLEYMAN’IN SON YAKLAŞIMI DA SONUÇSUZ KALIR (7:1-10)

7:1-9a   Süleyman, genç kızın çekiciliklerinin ayrıntılı bir portresini çizerken, onu uzak çevresindeki Heşbon Havuzları, Bat-Rabim Kapısı, Şam ve Karmel Dağı gibi ünlü yerlerle karşılaştırarak över. Sonra, onu gösterişli bir hurma ağacı olarak görür ve kucaklamak ister. Kucakladığında, göğüsleri meyve salkımları, soluğu elma, öpüşleri en iyi şarap gibi olacaktır.

7:9b-10   Genç kız, cümlesini, şarabının Süleyman için değil, sevgilisi için olduğunu bildirerek tamamlar. Krala değil, sevgilisine aittir. Bunu söylerken bile, çoban sevgilisinin kendisini özlediğini bilmektedir.

XVI. KENDİSİNİ GÖTÜRMESİ İÇİN ÇOBAN SEVGİLİSİYLE KONUŞUR (7:11 – 8:2)

7:11-13   Çoban sevgili Yeruşalim’e varmıştır ve genç kız onunla tarlaya ve köye gitmekte özgürdür. Sevgilisiyle kıra çıkmak, şafakta tomurcuk veren asmalara bakmak ister. O kırsal ortamda narlar çiçek açmış, adamotları mis gibi kokular saçmaktadır. Sevgilisine orada kendisiyle sevişeceğini ve onun için sakladığı her çeşit seçme meyveyi vereceğini söyler.

 

Kutsal Kitap

1 Ne güzel sandaletli ayakların,
Ey soylu kız!
Mücevher gibi yuvarlak kalçaların,
Usta ellerin işi.
2 Karışık şarabın hiç eksilmediği
Yuvarlak bir tas gibi göbeğin.
Zambaklarla kuşanmış
Buğday yığını gibi karnın.
3 Sanki bir çift geyik yavrusu memelerin,
İkiz ceylan yavrusu.
4 Fildişi kule gibi boynun.
Bat-Rabim Kapısı yanındaki
Heşbon havuzları gibi gözlerin.
Şama bakan
Lübnan Kulesi gibi burnun.
5 Karmel Dağı gibi duruyor başın,
Pırıl pırıl mora çalar saçların.
Kaküllerine tutsak oldu kral.
6 Ne güzel, ne çekicidir aşk!
Zevkten zevke sürükler.
7 Hurma ağacına benziyor boyun,
Salkım salkım memelerin.
8 ‹‹Çıkayım hurma ağacına›› dedim,
‹‹Tutayım meyveli dallarını.››
Üzüm salkımları gibi olsun memelerin,
Elma gibi koksun soluğun,
9 En iyi şarap gibi ağzın. Sevgilimin dudaklarına, dişlerine doğru kaysın. metin ‹‹Uyuyanların dudaklarına››.
10 Ben sevgilime aitim,
O da bana tutkun.
11 Gel, sevgilim, kıra çıkalım,
Köylerdefı geceleyelim.
12 Bağlara gidelim sabah erkenden,
Bakalım, asma tomurcuk verdi mi?
Dalları yeşerdi mi,
Narlar çiçek açtı mı,
Orada sevişeceğim seninle.
13 Mis gibi koku saçıyor adamotları,
Kapımızın yanıbaşında
Taze, kuru,
Her çeşit seçme meyve var.
Senin için sakladım onları, sevgilim.