Eyüp 36

36:1-12   Elihu, Tanrı’nın adaletini savunmak ve acıyı açıklamak için derin gerçekleri dile getirdiğini belirtir. Rab, kötüler ve zulmedenler kadar doğrulara da yeterince adil davranır (7-9. ayetler). Kişilerin taht üzerinde oturan krallar ya da zincire vurulmuş mahkumlar olmaları önemli değildir. Doğrular küstahça davranırlarsa, Tanrı onları günahlarına ikna ederek tövbeye getirir. Eğer söz dinler ve ona hizmet ederlerse, onlara refah sağlar. Söz dinlemezlerse, kılıçla mahvolur ve ders almadan yok olurlar.

36:13-21   Eyüp boyun eğmiş ve pişman olmuş olsaydı, Rab onu korkunç sıkıntısından kurtarırdı. Ama kendi doğruluğunda inat ettiği için, ikiyüzlülerin uğradığı yargı altında acı çeker. Elihu, böyle devam ederse hiçbir fidyenin onu kurtarmayacağı bir yazgıyla acı çekeceği konusunda uyarır (18. ayet, tüm çağlardaki günahkârların ihtiyaç duyduğu bir uyarıdır).

36:22-33   Tanrı bilgeliğin sahibi olduğu için, Eyüp O’nu övmelidir. O’nun büyüklüğü, yağmuru, bulutları, gök gürültüsünü ve şimşeği kontrol edişinde görülür. O’nun davranışlarının büyüklüğünü hakkıyla anlayamayız, ama bu davranışları ve lütfunu halkına önceden haber verdiğini biliriz. Andreae uzun yıllar önce şunları yazmıştı:

Ülkeler üzerine ceza ve yıkım için gönderilen fırtına, aynı zamanda başkalarını bollukla bereketlemek ve verimli kılmak için de gönderilebilir. Bu nedenle, Tanrı’nın en ciddi yargıları bile, aynı zamanda tanrısal lütfun kaynakları olarak görülmelidir. 1

 

Kutsal Kitap

1 Elihu konuşmasına şöyle devam etti:
2 ‹‹Biraz bekle, sana açıklayayım,
Çünkü Tanrı için söylenecek daha çok söz var.
3 Bilgimi geniş kaynaklardan toplayacağım,
Yaratıcıma hak vereceğim.
4 Kuşkusuz söylediğim hiçbir şey yalan değil,
Karşında bilgide yetkin biri var.
5 ‹‹Tanrı güçlüdür, ama kimseyi hor görmez,
Güçlü ve amacında kararlı.
6 Kötüleri yaşatmaz,
Ezilenin hakkını verir.
7 Gözlerini doğru kişiden ayırmaz,
Onu krallarla birlikte tahta oturtur,
Sonsuza dek yükseltir.
8 Ama insanlar zincire vurulur,
Baskı altında tutulurlarsa,
9 Onlara yaptıklarını,
Gurura kapılıp isyan ettiklerini bildirir.
10 Öğüdünü dinletir,
Kötülükten dönmelerini buyurur.
11 Eğer dinler ve Ona kulluk ederlerse,
Kalan günlerini bolluk,
Yıllarını rahatlık içinde geçirirler.
12 Ama dinlemezlerse ölür,
Ders almadan yok olurlar.
13 ‹‹Tanrısızlar öfkelerini içlerinde gizler,
Kendilerini bağladığında Tanrıdan yardım istemezler.
14 Genç yaşta ölüp giderler,
Yaşamları putperest tapınaklarında fuhşu iş edinmiş erkekler arasında sona erer.
15 Ama Tanrı acı çekenleri acı çektikleri için kurtarır,
Düşkünlere kendini dinletir.
16 ‹‹Evet, seni sıkıntıdan çeker çıkarırdı;
Darlığın olmadığı geniş bir yere,
Zengin yiyeceklerle bezenmiş bir sofraya.
17 Oysa şimdi kötülerin hak ettiği cezayı çekiyorsun,
Yargı ve adalet yakalamış seni.
18 Dikkat et, para seni baştan çıkarmasın,
Büyük bir rüşvet seni saptırmasın.
19 Zenginliğin ya da bütün gücün yeter mi
Sıkıntı çekmeni önlemeye?
20 Halkların yeryüzünden
Yok edildiği geceyi özleme.
21 Dikkat et, kötülüğe dönme,
Çünkü sen onu düşkünlüğe yeğledin.
22 ‹‹İşte Tanrı gücüyle yükselir,
Onun gibi öğretmen var mı?
23 Kim Ona ne yapması gerektiğini söyleyebilir?
Kim Ona, ‹Haksızlık ettin› diyebilir?
24 Onun işlerini yüceltmelisin, anımsa bunu,
İnsanların ezgilerle övdüğü işlerini.
25 Bütün insanlar bunları görmüştür,
Herkes onları uzaktan izler.
26 Evet, Tanrı öyle büyüktür ki, Onu anlayamayız,
Varlığının süresi hesaplanamaz.
27 ‹‹Su damlalarını yukarı çeker,
Buharından yağmur damlatır.
28 Bulutlar nemini döker,
İnsanların üzerine bol yağmur yağdırır.
29 Bulutları nasıl yaydığını,
Göksel konutundan nasıl gürlediğini kim anlayabilir?
30 Şimşekleri çevresine nasıl yaydığına,
Denizin dibine dek nasıl ulaştırdığına bakın.
31 Tanrı halkları böyle yönetir,
Bol yiyecek sağlar.
32 Şimşeği elleriyle tutar,
Hedefine vurmasını buyurur.
33 O’nun gürleyişi fırtınayı haber verir,
Sığırlar bile fırtına kopacağını bildirir.

1. Alıntı, Otto Zöckler tarafından yapılmıştır, “The Book of Job”, Lange’s Commentary on the Holy Scriptures, IV:596.