Eyüp 26

4. Eyüp’ün Karşılığı (26. Bölüm)

26:1-4   Eyüp öncelikle Bildat’ın iddiasını ele alır. Eyüp’ün gücü, kudreti ya da bilgeliği olmadığını varsayan Bildat, Eyüp’e nasıl yardımcı olmuştu? Sözleri anlamsız, duyarsız ve Eyüp’ün sözlerine bir yanıt olarak gerçekten başarısızdır.

26:5-13   Bölümün geri kalanı, Tanrı’nın evrendeki gücünü harika bir şekilde tanımlar: Buharlaşma ve yağış döngüsü, bulutların yoğunluğu, ışık ve karanlık döngüsü, denizdeki fırtına ve Ruhu’nun gökleri süslediği yıldızlar ve takım yıldızlar.

Bildat, Tanrı’nın göklerdeki görkemini vurgularken, Eyüp burada Tanrı’nın derinliklerdeki gücünün üzerinde durur: Suların altındaki, ölüler diyarındaki ve yıkım diyarındaki.

Eyüp, bilim bu gerçeği öğretmeden yüzlerce yıl önce Tanrı’nın dünyayı hiçliğin üzerine astığını belirtir (yeryüzünün konumuna ve güneş sistemindeki hareketine ilişkin şiirsel bir tanım).

Böylesine büyük birkaç söz, tanrısız düşünürlerin evrenin yaratılışı teorilerinin çok üstündedir! Bu sözlerde, bir Newton ve bir Keppler’in keşiflerine sahibiz. Kutsal Yazılar’ın bilimsel gerçekleri öğretmediğini düşünmek büyük bir hatadır. Kutsal Yazılar ihtiyaç duyulan her gerçeği, bilimsel bir dille olmasa bile, bilimsel bir titizlikle öğretir. 1

26:14   Eğer tüm bu harikalar O’nun yaptıklarının yalnızca küçük bir kısmı ve O’nun yumuşak sesinin bir fısıltısı ise, Eyüp gürleyen Tanrı’nın gücünü kimin anlayabileceğini sorar.

 

Kutsal Kitap

1 Eyüp şöyle yanıtladı:
2 ‹‹Çaresize nasıl yardım ettin!
Güçsüz pazıyı nasıl kurtardın!
3 Bilge olmayana ne öğütler verdin!
Sağlam bilgiyi pek güzel öğrettin!
4 Bu sözleri kime söyledin?
Senin ağzından konuşan ruh kimin?
5 ‹‹Suların ve sularda yaşayanların altında
Ölüler titriyor.
6 Tanrının önünde ölüler diyarı çıplaktır,
Yıkım diyarı örtüsüz.
7 O boşluğun üzerine kuzey göklerini yayar,
Hiçliğin üzerine dünyayı asar.
8 Bulutların içine suları sarar,
Bulutlar yırtılmaz onların ağırlığı altında.
9 Dolunayın yüzünü örter,
Üstüne bulutlarını serper.
10 Suların yüzeyine sınır çizer
Işıkla karanlığın ayrıldığı yerde.
11 Göklerin direkleri sarsılır,
Şaşkına dönerler O azarlayınca.
12 Gücüyle denizi çalkalar,
Ustaca Rahavı vurur. güçlerini simgeleyen bir deniz canavarı.
13 Gökler Onun soluğuyla açılır,
Onun eli parçalar kaçan yılanı.
14 Bunlar yaptıklarının küçücük parçaları,
O’ndan duyduğumuz hafif bir fısıltıdır.
Gürleyen gücünü kim anlayabilir?››fı sözleridir.

1. A.g.e., s.133,134.