Eyüp 23

2. Eyüp’ün Karşılığı (23,24. Bölümler)

23 ve 24’üncü bölümlerin tamamı, eski Kutsal Kitap araştırmacıları tarafından rahatlıkla okunabilmeleri için bölünmüş tek bir konuşmadan oluşurlar. Eyüp, 23’üncü bölümde üç ana konu geliştirir: Tanrı’nın tahtının önünde davasını sunma özlemi (1-9. ayetler); kendi doğru yaşam biçimini savunma (10-12. ayetler) ve sanki düşmanıymışçasına Tanrı’dan duyduğu korku (13-17. ayetler).

23:1-9   Eyüp’ün yakınması acıdır. Keşke Tanrı’nın tahtının önüne gelip O’nu bulabilseydi! Spurgeon’un yorumu şöyledir:

İlk duası: “Ah, keşke bedenimin her yerindeki bu iltihaplı hastalıktan şifa bulabilseydim!” değildir. “Ah, keşke çocuklarımın ölümün pençesinden alındığını görebilseydim ve malım yağmacının elinden alınıp bana geri verilseydi!” de değildir. İlk ve en büyük feryadı: “Keşke O’nu nerede bulacağımı bilseydim. Tahtına varabilseydim!” olmuştur. Fırtına geldiğinde Tanrı’nın çocukları eve koşarlar. Bu, göklerde doğmuş lütuf altındaki bir canın, tüm kötülüklerden Tanrı’nın kanatları altına girerek korunma içgüdüsüdür. 1

Eyüp Tanrı’ya yaklaşabilseydi, Rab’bin Eyüp’ün doğruluğunu kabul edip onu sonsuza kadar yargılanmaktan kurtaracağına emindi.

23:10-12   10’uncu ayet genellikle denenmelerin kutsal kılan etkilerini kanıtlamak için örnek olarak sunulur. Ama koşullar göz önünde bulundurulduğunda, Eyüp gerçekten suçsuz olduğundan emindir. Tanrı keyfi davranmaktadır ve korkutucu yargıları Eyüp’ü dehşet içinde bırakmaktadır. Tüm bunlara rağmen Eyüp, davasını Tanrı’nın yargı kürsüsünün önüne getirebilseydi, bir altın gibi arınmış çıkacağından ve Tanrı’nın sözlerine daima itaat ettiğinin anlaşılacağından emindi. Tanrı’nın sözlerine günlük ekmeğinden daha çok değer vermekteydi. 10’uncu ayetin güzel sözcükleri yaşamlarımızda yararlanmak üzere yürekten öğrenilmeye değer:

Ama O tuttuğum yolu biliyor,

Beni sınadığında altın gibi çıkacağım.

23:13-17   Bu arada görünüşe göre keyfi davranan eşsiz Tanrı, canının her istediğini yapar. Eyüp ondan korkar, hatta dehşete düşer. Çünkü Tanrı Eyüp’ün yüreğini güçsüzleştirmiştir.

 

Kutsal Kitap

1 Eyüp şöyle yanıtladı:
2 ‹‹Bugün de acı acı yakınacağım,
İniltime karşın Tanrının üzerimdeki eli ağırdır.
3 Keşke Onu nerede bulacağımı bilseydim,
Tahtına varabilseydim!
4 Davamı önünde dile getirir,
Kanıtlarımı art arda sıralardım.
5 Bana vereceği yanıtı öğrenir,
Ne diyeceğini anlardım.
6 Eşsiz gücüyle bana karşı mı çıkardı?
Hayır, yalnızca dinlerdi beni.
7 Haklı kişi davasını oraya, Onun önüne getirebilirdi,
Ben de yargılanmaktan sonsuza dek kurtulurdum.
8 ‹‹Doğuya gitsem orada değil,
Batıya gitsem Onu bulamıyorum.
9 Kuzeyde iş görse Onu seçemiyorum,
Güneye dönse Onu göremiyorum.
10 Ama O tuttuğum yolu biliyor,
Beni sınadığında altın gibi çıkacağım.
11 Adımlarını yakından izledim,
Sapmadan yolunu tuttum.
12 Ağzından çıkan buyruklardan ayrılmadım,
Günlük ekmeğimden çok ağzından çıkan sözlere değer verdim.
13 ‹‹O tek başınadır, kim Onu caydırabilir?
Canı ne isterse onu yapar.
14 Benimle ilgili kararını yerine getirir,
Daha nice tasarısı vardır.
15 Bu yüzden dehşete düşerim huzurunda,
Düşündükçe korkarım Ondan.
16 Tanrı cesaretimi kırdı,
Her Şeye Gücü Yeten beni yıldırdı.
17 Karanlık beni susturamadı,
Yüzümü örten koyu karanlık.

1. Spurgeon, Morning and Evening, Devotion for November 19, Evening.