Eyüp 21

6. Eyüp’ün Karşılığı (21. Bölüm)

21:1-22   Eyüp şimdi kendisinin dikkatle dinlenmesini ister. Dokunaklı durumunun insanda şefkat duygusu uyandırması gerekse de, şikayeti öncelikle insana karşı değildir. Arkadaşlarının itirazlarına, kötülerin genellikle yaşamın her alanında başarılı olduklarına ve acı çekmeden öldüklerine ilişkin gerçekçi gözlemlerle karşılık verir. Yaşamlarında Tanrı’ya hiçbir zaman yer vermemiş olsalar da, sıkıntı çekmemişlerdir. Kötülerin yaşamları boyunca işledikleri günahın karşılığını ne zaman aldıklarını sorar? Kaç kez rüzgârın sürüklediği bir saman gibi savrulmuşlardır?

‘Tanrı, babaların cezasını çocuklarına çektirir’ diyorsunuz. Kendilerine çektirsin de bilsinler nasıl olduğunu. Yıkımlarını kendi gözleriyle görsünler, Her Şeye Gücü Yeten’in gazabını içsinler. Çünkü sayılı ayları sona erince geride bıraktıkları aileleri için niye kaygı çeksinler? “En yüksektekileri bile yargılayan Tanrı’ya kim akıl öğretebilir?” (19-22. ayetler).

21:23-34   Bir insan gücü yerindeyken, varlık ve huzur içinde ölür. Bir diğeri ise mutsuz ve yoksul olarak ölür. Ölüm herkesi eşit kılar. Eyüp’ün arkadaşları kötülerin bu yaşamda daima cezalandırıldıkları konusunda ısrar etseler de o, kötülerin sonraki yaşamda cezalandırılsalar bile bu yaşamda oldukça mutlu yaşadıklarına ilişkin tanıklık edecektir. Kötüyü hiç kimse yargılamaz ya da cezalandırmaz. Kötü, tıpkı diğerleri gibi ölür. Eyüp, konuşmasını bitirirken çok etkileyici bir söz söyler: “Boş laflarla beni nasıl avutursunuz? Yanıtlarınızdan çıkan tek sonuç yalandır” (34. ayet).

Eyüp bu sözlerle arkadaşlarıyla arasındaki konuşmanın ikinci bölümünü tamamlar. Bu “avutucular” Eyüp’ü günah işlediğine ilişkin “ikna” girişimlerinin sonuna ulaşmak üzeredirler; Sofar olmadan, bir kez daha deneyeceklerdir.

Sorun hâlâ çözülmüş değildir. Doğru kişiler neden acı çekerler? Yine de, Eyüp bazı ilerlemeler kaydetmiş ve acısının karanlıkta kalan bilmecesi az da olsa aydınlanmaya başlamıştır.

 

Kutsal Kitap

1 Eyüp şöyle yanıtladı:
2 ‹‹Sözümü dikkatle dinleyin,
Bana verdiğiniz avuntu bu olsun.
3 Bırakın ben de konuşayım,
Ben konuştuktan sonra alay edin.
4 ‹‹Yakınmam insana mı karşı?
Niçin sabırsızlanmayayım?
5 Bana bakın da şaşın,
Elinizi ağzınıza koyun.
6 Bunu düşündükçe içimi korku sarıyor,
Bedenimi titreme alıyor.
7 Kötüler niçin yaşıyor,
Yaşlandıkça güçleri artıyor?
8 Çocukları sapasağlam çevrelerinde,
Soyları gözlerinin önünde.
9 Evleri güvenlik içinde, korkudan uzak,
Tanrının sopası onlara dokunmuyor.
10 Boğalarının çiftleşmesi hiç boşa çıkmaz,
İnekleri hep doğurur, hiç düşük yapmaz.
11 Çocuklarını sürü gibi salıverirler,
Yavruları oynaşır.
12 Tef ve lir eşliğinde şarkı söyler,
Ney sesiyle eğlenirler.
13 Ömürlerini bolluk içinde geçirir,
Esenlik içinde ölüler diyarına inerler.
14 Tanrıya, ‹Bizden uzak dur!› derler,
‹Yolunu öğrenmek istemiyoruz.
15 Her Şeye Gücü Yeten kim ki, Ona kulluk edelim?
Ne kazancımız olur Ona dua etsek?›
16 Ama zenginlikleri kendi ellerinde değil.
Kötülerin öğüdü benden uzak olsun.
17 ‹‹Kaç kez kötülerin kandili söndü,
Başlarına felaket geldi,
Tanrı öfkelendiğinde paylarına düşen kederi verdi?
18 Kaç kez rüzgarın sürüklediği saman gibi,
Kasırganın uçurduğu saman çöpü gibi oldular?
19 ‹Tanrı babaların cezasını çocuklarına çektirir› diyorsunuz,
Kendilerine çektirsin de bilsinler nasıl olduğunu.
20 Yıkımlarını kendi gözleriyle görsünler,
Her Şeye Gücü Yetenin gazabını içsinler.
21 Çünkü sayılı ayları sona erince
Geride bıraktıkları aileleri için niye kaygı çeksinler?
22 ‹‹En yüksektekileri bile yargılayan Tanrıya
Kim akıl öğretebilir?
23 Biri gücünün doruğunda ölür,
Büsbütün rahat ve kaygısız.
24 Bedeni iyi beslenmiş,
İlikleri dolu.
25 Ötekiyse acı içinde ölür,
İyilik nedir hiç tatmamıştır.
26 Toprakta birlikte yatarlar,
Üzerlerini kurt kaplar.
27 ‹‹Bakın, düşüncelerinizi,
Bana zarar vermek için kurduğunuz düzenleri biliyorum.
28 ‹Büyük adamın evi nerede?› diyorsunuz,
‹Kötülerin çadırları nerede?›
29 Yolculara hiç sormadınız mı?
Anlattıklarına kulak asmadınız mı?
30 Felaket günü kötü insan esirgenir,
Gazap günü ona kurtuluş yolu gösterilir.
31 Kim davranışını onun yüzüne vurur?
Kim yaptığının karşılığını ona ödetir?
32 Mezarlığa taşınır,
Kabri başında nöbet tutulur.
33 Vadi toprağı tatlı gelir ona,
Herkes ardından gider,
Önüsıra gidenlerse sayısızdır.
34 ‹‹Boş laflarla beni nasıl avutursunuz?
Yanıtlarınızdan çıkan tek sonuç yalandır.››