Ester 5

IV. YAHUDİLER’İN YOK EDİLMESİNE ENGEL OLUNULMASI (5 – 9. Bölümler)

A. Ester’in Ricası ve Haman’ın Öfkesi (5. Bölüm)

5:1-3   Üçüncü gün oruç tamamlandığında, Ester kraliyet giysilerini giydi, cesaretini topladı ve davet edilmeksizin Ahaşveroş’un önüne çıktı. Kral, çok önemli bir neden olmadıkça kraliçenin canını tehlikeye atmayacağını bildiğinden, Ester’e altın asasını uzattı ve canını bağışladı. Aynı zamanda kraliçeye ricasını yerine getireceğine söz verdi. Krallığın yarısını bile istese, ona verecekti (buradaki konuşma kralın Ester’e isteyeceği her şeyi vereceğini ifade eden mecazi bir anlam taşımaktadır). Mesih lütuf asasını tövbe ve imanla kendisine gelen her imanlıya uzatır (bk. Yu.6:37b). İmanlı için altın asa, uzatılmaya hazırdır (bk. İbr.10:22).

5:4-8   Ester, kralı ve gözde adamı Haman’ı ziyafete davet etti (kitaptaki dördüncü ziyafet). Yemek sırasında kral, tekrar kraliçenin ne istediğini anlamaya çalıştı. Ester bir kez daha ağırdan aldı ve Ahaşveroş ve Haman’ın ertesi gün bir başka ziyafet için konukları olmalarını istedi. O zaman dileğini bildirecekti. Dileğini bildirmeden önce, neden iki kez ertelediği konusunda değişik düşünceler bulunur:

  1. Kralın sevgisini kazanmak için zaman istiyordu; son zamanlarda kralın huzuruna çağırılmış değildi (bkz. 4:10-12),
  2. cesareti, Ester’i iki kez başarısız kıldı;
  3. konuyu tam açıklamayarak bir merak unsuru yaratmak ve krala konunun bir kapris olmadığını, yaşamsal önem taşıdığı izlenimini vermek istiyordu.
  4. Kötü bir katil olduğunu açıklamadan önce, Haman’ın gururunu kabartmak ve onu hazırlıksız yakalamak istiyordu. Belki de bu düşüncelerinin tümü planına dahildiler.

5:9-14   Haman, gururla dolu olarak, şölenden mutlu ve sevinçli ayrıldı. Ama sarayın kapısında Mordekay’la karşılaştığında çok öfkelendi, ama yine de kendini tuttu. Dostlarını ve karısı Zereş’i çağırarak, başına gelen iyi şeylerden söz etti. Ancak keyfini kaçıran tek şey şu inatçı Yahudi’ydi! Karısı, Haman’a yaklaşık yirmi üç metre yüksekliğinde bir darağacı kurdurmasını önerdi. Kraldan Mordekay’ı oraya asmak için izin almalıydı. Haman bu öneriyi beğendi ve darağacını hemen kurdurdu.

 

Kutsal Kitap

1 Üçüncü gün Ester kraliçe giysilerini kuşanıp sarayın iç avlusunda, taht odasının önünde durdu. Kral bu odanın giriş kapısının karşısındaki tahtında oturuyordu.
2 Avluda bekleyen Kraliçe Esteri görünce onu hoşgörüyle karşılayıp elindeki altın asayı ona doğru uzattı. Ester yaklaşıp asanın ucuna dokundu.
3 Kral ona, ‹‹Ne istiyorsun Kraliçe Ester, dileğin ne?›› diye sordu. ‹‹Krallığın yarısını bile istesen sana verilecektir.››
4 Ester, ‹‹Kral uygun görüyorsa, bugün kendisi için vereceğim şölene Hamanla birlikte gelsin›› diye karşılık verdi.
5 Kral adamlarına, ‹‹Esterin isteğini yerine getirmek için Hamanı hemen çağırın›› dedi. Böylece kralla Haman Esterin verdiği şölene gittiler.
6 Şarap içerlerken kral yine Estere sordu: ‹‹Söyle, ne istiyorsun? Ne istersen verilecek. Dileğin nedir? Krallığın yarısını bile istesen sana bağışlanacak.››
7 Ester, ‹‹İsteğim ve dileğim şu›› diye yanıtladı,
8 ‹‹Kral benden hoşnutsa, istediğimi vermek, dileğimi yerine getirmek istiyorsa, kral ve Haman yarın kendileri için vereceğim şölene gelsinler, o zaman kralın sorusunu yanıtlarım.››
9 Haman o gün şölenden mutlu ve sevinçli ayrıldı. Ama Mordekayı sarayın kapısında görünce ve onun ayağa kalkmadığını, kendisine saygı göstermediğini farkedince öfkeden kudurdu.
10 Yine de kendini tuttu ve evine gitti. Sonra dostlarını ve eşi Zereşi çağırttı.
11 Onlara sonsuz zenginliğinden, çok sayıdaki oğullarından, kralın, kendisini nasıl onurlandırdığından, öbür önderlerinden ve görevlilerinden üstün tuttuğundan söz etti.
12 ‹‹Üstelik, Kraliçe Ester, verdiği şölene kralın yanısıra yalnız beni çağırdı›› diye ekledi, ‹‹Yarınki şölene de kralla birlikte beni davet etti.
13 Ne var ki, o Yahudi Mordekayı sarayın kapısında otururken gördükçe bunlardan hiçbirinin gözümde değeri kalmıyor.››
14 Karısı Zereş ve bütün dostları Haman’a şöyle dediler: ‹‹Elli arşın yüksekliğinde bir darağacı kurulsun. Sabah olunca kraldan Mordekay’ı oraya astırmasını iste. Sonra da sevinç içinde kralla birlikte şölene gidersin.›› Haman öneriyi beğendi ve darağacını hemen kurdurdu.