Ester 1

YORUM

I. KRALİÇE VAŞTİ’NİN TACINI YİTİRMESİ (1. Bölüm)

1:1-4   Her ne kadar tüm araştırmacılar Ahaşveroş’un kimliği konusunda anlaşamasalar da, günümüz yorumcularının çoğu, onun büyük Dariyus’un oğlu Xerxes olduğuna inanırlar. Xerxes İ.Ö. 486’dan 465 yılına kadar egemenlik sürdü.

İlk şenliğin hiç aralıksız 180 gün sürmüş olması gerekmez. Bu şenlik Ahaşveroş’un görkemli krallığının zenginliğini ve yüceliğini göstermek için geçirilen bir zamandı. Büyük olasılıkla farklı soylular, farklı zamanlarda imparatorluğun çok büyük oluşu nedeniyle bu şenliğe katıldılar.

1:5-8   İkinci şenlik yedi gün sürdü ve tüm Sus halkına açıktı. Kraliyet şarabı altın kaplardan, özenle döşenmiş bahçe avlusunda sınırsızca sunuldu (6. ayet, hiç kuşkusuz Kutsal Kitap’ın en renkli ayetidir). Konuklar seçimlerine göre, diledikleri ölçüde bu şaraptan içtiler.

1:9-12   Şarabın etkisiyle keyiflenen Ahaşveroş, hizmetindeki haremağalarına kraliçe Vaşti’yi huzuruna getirmelerini buyurdu; kraliçe o sırada saraydaki kadınlara ayrı bir ziyafet vermekteydi. Ahaşveroş kraliçenin güzelliğini herkesin görmesi için onun kutlamalarda bulunmasını istemişti. Pers alçakgönüllülüğü kadınların topluluk önünde peçe takmasını gerektirdiğinden, kral bu isteğiyle kendi sarhoş kaprisini tatmin etmesi için kraliçeden alçalmasını istemekteydi. Kraliçe peçesiz görünmeyi reddetti ve böylece kralı öfkelendirdi.

1:13-20   Kral bilge adamlarına danıştığında, adamları ona Vaşti’nin davranışının tüm diğer soylu kadınlar üzerinde kötü bir örnek oluşturacağını söylediler. Memukan, bu nedenle Vaşti’nin bundan sonra kralın huzuruna çıkmasına engel olunmasını önerdi. Bu buyruk krallığın dört bir yanına ulaşmalıydı. Med ve Persliler’in yasasının değişmez olduğunu bilen bilge adamların, böyle katı bir öğüt vermelerinin nedeni, Vaşti’nin tekrar güç elde ederek onları cezalandırmasını engellemekti.

1:21,22   Kral hemen öğütleri bir ferman halinde yazdırarak imzaladı ve her halkın dilinde, her ilde duyurulmalarını buyurdu. Bu yasaya, her evin reisinin erkek olduğu ve evde erkeğin dilinin kullanılması gerektiği eklendi. Dr. J. Vernon McGee, Memukan’ın kendi evinde kılıbık bir koca olduğunu ve bu fermanla karısından intikam aldığını düşünür. 1

 

Kutsal Kitap

1 Ahaşveroş Hoddudan Kûşa uzanan bölgedeki yüz yirmi yedi ilin kralıydı.
2 O sırada ülkeyi Sus Kalesindeki tahtından yönetiyordu.
3 Krallığının üçüncü yılında bütün önderlerinin ve görevlilerinin onuruna bir şölen verdi. Pers ve Med ordu komutanları, ileri gelenler ve il valileri de oradaydı.
4 Ahaşveroş tam yüz seksen gün süren şenliklerle krallığının sonsuz zenginliğini, büyüklüğünün görkemini ve yüceliğini gösterdi.
5 Bunun ardından, sarayının avlusunda küçük büyük ayırmadan, Sus Kalesinde bulunan bütün halka yedi gün süren bir şölen verdi.
6 Mermer sütunlar üzerindeki gümüş çemberlere mor ve beyaz renkli iplikten yapılmış sicimlerle bağlanmış beyaz ve lacivert kumaşlar asılmıştı. Somaki, mermer, sedef ve pahalı taşlar döşenmiş avluya altın ve gümüş sedirler yerleştirilmişti.
7 Sarayın en iyi şarabı kralın cömertliğine yaraşır biçimde bol bol ve her biri değişik altın kupalar içinde sunuluyordu.
8 Kralın buyruğu uyarınca, konuklar içki içmeye zorlanmadı. Kral saray hizmetkârlarına konukların dileklerini yerine getirmeleri için buyruk vermişti.
9 O sırada Kraliçe Vaşti de Kral Ahaşveroşun sarayındaki kadınlara bir şölen veriyordu.
10-11 Yedinci gün, şarabın etkisiyle keyiflenen Kral Ahaşveroş, hizmetindeki yedi haremağasına -Mehuman, Bizta, Harvona, Bigta, Avagta, Zetar ve Karkasa- Kraliçe Vaştiyi başında tacıyla huzuruna getirmelerini buyurdu. Kraliçe Vaşti güzeldi. Kral halka ve önderlere onun ne kadar güzel olduğunu göstermek istiyordu.
12 Ama Kraliçe Vaşti haremağalarının kraldan getirdiği buyruğu reddedip gitmedi. Bunun üzerine kral çok kızdı, öfkesinden küplere bindi.
13 Kral yasaları bilen bilge kişilerle görüştü. Çünkü kralın, yasaları ve adaleti bilen kişilere danışması gelenektendi.
14 Kendisine en yakın olan Karşena, Şetar, Admata, Tarşiş, Meres, Marsena ve Memukan onunla yüzyüze görüşebiliyorlardı. Pers ve Med İmparatorluğunun bu yedi önderi krallığın en üst yöneticileriydi.
15 Kral Ahaşveroş onlara, ‹‹Kralın haremağaları aracılığıyla gönderdiği buyruğa uymayan Kraliçe Vaştiye yasaya göre ne yapmalı?›› diye sordu.
16 Memukan, kralın ve önderlerin önünde şu yanıtı verdi: ‹‹Kraliçe Vaşti yalnız krala karşı değil, bütün önderlere ve kralın bütün illerindeki halklara karşı suç işledi.
17 Bütün kadınlar, kraliçenin davranışıyla ilgili haberi duyunca, ‹Kral Ahaşveroş Kraliçe Vaştinin huzuruna getirilmesini buyurdu, ama kraliçe gitmedi› diyerek kocalarını küçümsemeye başlayacaklar.
18 Bugün kraliçenin davranışını öğrenen Pers ve Medli soylu kadınlar da kralın soylu adamlarına aynı biçimde davranacak. Bu da alabildiğine kadınların küçümsemesine, erkeklerin de öfkelenmesine yol açacak.
19 Kral uygun görüyorsa ferman çıkarsın; bu ferman Perslerle Medlerin değişmeyen yasalarına eklensin. Buna göre Vaşti bir daha Kral Ahaşveroşun huzuruna çıkmasın ve kral ondan daha iyi birini kraliçeliğe seçsin.
20 Kralın fermanı büyük krallığının dört bir yanına ulaşınca, ister soylu ister halktan olsun, bütün kadınlar kocalarına saygı gösterecektir.››
21 Bu sözler kralın ve önderlerinin hoşuna gitti. Kral, Memukanın önerisine uyarak,
22 krallığın bütün illerine yazılı buyruklar gönderdi. Her ile kendi işaretleriyle ve her halka kendi diliyle yazıldı. Her erkeğin kendi evinin egemeni olduğu her dilde vurgulandı.

1. J.Vernon, McGee, Ruth and Esther: Women of Faith, s.232,233.