Daniel 8

VIII. DANİEL’İN KOÇ VE TEKEYLE İLGİLİ GÖRÜMÜ (8. Bölüm)

8:1-4   İki yıl sonra, Daniel bir koç ve tekeyle ilgili bir görüm gördü. Koç, Pers ülkesiydi ve her iki boynuzu Med ve Pers krallarını simgelemekteydi. Bir boynuz diğerinden daha uzundu; Pers Kralı’nın gücü daha fazlaydı. Koçun batıya, kuzeye, güneye doğru boynuz attığını gördü. Karşı konulmaz görünüyordu.

8:5-8   Sonra bir teke (Grek ülkesi) yıldırım hızıyla saldırarak batıdan geldi. Göze çarpan bir boynuza sahipti (Büyük İskender). Teke, koçu yenilgiye uğrattı ve olağanüstü fetihlerini sürdürdü. İskender öldüğünde, krallığı dörde bölündü; göğün dört rüzgarına doğru çarpıcı dört boynuz çıktı.

8:9-14   Bunlardan biri daha sonra küçük boynuz tarafından yönetildi (Antiokus Efifanes). Askeri başarısı onu güneye, doğuya ve Filistin’e (Güzel Ülke’ye) götürdü. 10’uncu ayet, Yahudiler’e yaptığı zulmü tanımlar. 1  Rab’be sövdü, Yeruşalim’deki sunulara son verdi ve kutsal tapınağa saygısızlık etti (11, 12. ayetler). Daniel, bu saygısızlığın 2300 gün süreceğini öğrendi. Bu olay, İ.Ö. 171’le 165 yılları arasında gerçekleşti.

8:15-17   Cebrail’e, Daniel’e bu görümü açıklaması buyruldu.

8:18-26   Tanrısayar ve yürekli bir insan olan Daniel, meleğin varlığı nedeniyle öylesine korkmuştu ki, yüzüstü yere düşerek derin bir uykuya daldı. Belki de bu, Tanrı’nın meleklerinin huzurunda bile hissedilen Tanrı gücü ve kutsallığını vurgulamak içindir. Görümün açıklaması, 19-22’nci ayetlerde başlar, ama 23’üncü ayette Antiokus Efifanes’ten sonra gelecek olanı görür gibi oluruz: Sert yüzlü, sıkıntı döneminde kutsal halka acımasızca zulmedecek bir kral. Bu kral kurnaz, kibirli ve aldatıcı olacaktı. Önderler Önderi Rab İsa Mesih’e bile karşı gelecek, ama Tanrı’nın araya girmesiyle yok edilecektir. Daniel’e bu görümün gelecekte gerçekleşeceği söylendi.

8:27   Daniel günlerce bitkin ve hasta kaldı.

 

Kutsal Kitap

1 Kral Belşassarın krallığının üçüncü yılında, ben Daniel daha önce gördüğüm görümden başka bir görüm gördüm.
2 Görümde kendimi Elam İlindeki Sus Kalesinde, Ulay Kanalının yanında gördüm.
3 Gözlerimi kaldırıp bakınca kanal kıyısında duran bir koç gördüm; iki uzun boynuzu vardı. Boynuzlardan daha geç çıkanı öbüründen daha uzundu.
4 Koçun batıya, kuzeye, güneye doğru boynuz attığını gördüm. Hiçbir hayvan ona karşı koyamıyor, kimse onun elinden kurtaramıyordu. Koç dilediği gibi davrandı ve gitgide güçlendi.
5 Ben bu olayı düşünürken, batıdan ansızın gözleri arasında çarpıcı bir boynuzu olan bir teke geldi. Yere basmadan bütün dünyayı aştı.
6 Güç ve öfkeyle, kanalın yanında durduğunu gördüğüm iki boynuzlu koça doğru koştu.
7 Öfkeyle saldırdığını, koça vurup boynuzlarını kırdığını gördüm. Koçun tekeye karşı duracak gücü yoktu; teke koçu yere vurup çiğnedi. Koçu onun elinden kurtaracak kimse yoktu.
8 Teke çok güçlendi, ama en güçlü olduğu sırada büyük boynuzu kırıldı. Kırılan boynuzun yerine, göğün dört rüzgarına doğru çarpıcı dört boynuz çıktı.
9 Bu boynuzların birinden başka bir küçük boynuz çıktı; güneye, doğuya ve Güzel Ülkeyefı doğru yayılarak çok güçlendi.
10 Göklerin ordusuna erişinceye dek büyüdü. Gökteki ordudan ve yıldızlardan bazılarını yeryüzüne düşürdü, ayakları altına alıp çiğnedi.
11 Kendisini Gök Ordusunun Önderine kadar yükseltti. Tanrıya sunulan günlük sunu kaldırıldı, tapınak terk edildi.
12 Başkaldırı yüzünden günlük sunuya karşı çıkıldı. Gerçek ayak altında çiğnendi. Küçük boynuz yaptığı her şeyde başarılı oldu.
13 Sonra kutsal bir varlığın konuştuğunu duydum. Başka kutsal bir varlık ona, ‹‹Bu görümde -günlük sunuyla, yıkım getiren başkaldırıyla, kutsal yerin ve ordunun ayak altında çiğnenmesiyle ilgili görümde- olanlar ne zamana dek sürecek?›› diye sordu.
14 Kutsal varlık bana, ‹‹2 300 akşam, sabah olacak, sonra kutsal yer yeniden düzene konulacak›› dedi.
15 Ben Daniel, gördüğüm görümün ne anlama geldiğini çözmeye çalışırken, insana benzer biri karşımda durdu.
16 Bir insan sesinin Ulay Kanalından, ‹‹Ey Cebrail, görümün ne anlama geldiğini şuna açıkla›› diye seslendiğini duydum.
17 Cebrail durduğum yere yaklaşınca korkudan yere yığıldım. Bana, ‹‹Ey insanoğlu!›› dedi, ‹‹Bu görümün sonla ilgili olduğunu anla.››
18 O benimle konuşurken, yüzükoyun yere uzanmış, derin bir uykuya dalmışım. Dokunup beni ayağa kaldırdı.
19 Bana, ‹‹Daha sonra Tanrının öfkesi sona erdiğinde neler olacağını sana söyleyeceğim›› dedi, ‹‹Çünkü görüm sonun belirlenen zamanıyla ilgilidir.
20 Gördüğün iki boynuzlu koç Med ve Pers krallarını simgeler.
21 Teke Grek Kralıdır; gözleri arasındaki büyük boynuz birinci kraldır.
22 Kırılan boynuzun yerine çıkan dört boynuz, ulusundan çıkacak dört krallığı simgeliyor. Ama ilk kral kadar güçlü olmayacaklar.
23 ‹‹Bu dört krallığın sonu yaklaşıp yapılan kötülükler doruğa varınca, sert yüzlü ve aldatmada usta bir kral ortaya çıkacak.
24 Kendisinden gelmeyen büyük bir güce kavuşacak. Şaşırtıcı yıkımlar yapacak, el attığı her işte başarılı olacak. Güçlüleri ve kutsal halkı yok edecek.
25 Yapacağı işleri aldatarak başaracak, kendisini yükseltecek. Güvenlikte olan birçoklarını yok edecek, Önderler Önderine karşı duracak. Ama kendisi insan eli değmeden yok edilecek.
26 ‹‹Akşam ve sabahla ilgili sana bildirilen görüm gerçektir. Ama sen görümü gizli tut. Çünkü uzak bir gelecekle ilgilidir.››
27 Ben Daniel günlerce bitkin ve hasta kaldım. Sonra kalkıp kralın işlerini yapmayı sürdürdüm. Bu anlaşılması güç görümden ötürü şaşkındım.

1. Antiokus, Haman ve Adolf Hitler’in de içinde olduğu Yahudi­ler’den nefret eden o uzun listedeki isimlerden biridir. Büyük olasılıkla, ge­lecek olan Mesih Karşıtı’nı simgeler. Antiokus, Efifanes olarak çağırılmak­tan hoşlanırdı. Ama Yahudiler ona başka bir ad takmışlardı: Efimanes (Çıl­gın adam!). Öyküsü, doğruluğu kabul edilmeyen (Apokrif) Makabiler Ki­tabı’nda yer alır.