Daniel 6

VI. DARİUS’UN BUYRUĞU VE ASLAN ÇUKURU (6. Bölüm)

6:1-3   Kutsal Kitap’ın en iyi bilinen bölümlerinden biri olan bu bölümde Daniel, Pers egemenliği altında yaşamaktadır. Kral Darius tarafından yüz yirmi  satrap üzerinde egemen olan üç bakandan biri olarak atandı. Daniel’deki olağanüstü ruh nedeniyle, Darius onu ülkenin başına atamayı tasarlıyordu.

6:4-8   Bunun üzerine öbür bakanlar ve satraplar Daniel’i kıskandılar ve onu suçlamak için fırsat kolladılar; ancak suçlanacak bir yanını bulamıyorlardı. Bu nedenle kralı, otuz gün süreyle kraldan başka birine dua edilmesini yasaklayan bir yasa çıkartması için ikna ettiler. Buyruk yasalaştıktan sonra değiştirilemezdi. Daniel’in değişmez bağlılığı bizler için güzel bir örnektir (1Pe.3:13-17).

6:9-13   Kral Darius yazılı buyruğu imzaladı, ama Daniel günde üç kez Tanrı’ya dua etmeyi sürdürdü. Bunun üzerine düşmanları onu hemen krala şikayet ettiler. 1

6:14-17   Darius, Daniel’i kurtarmak için güneş batıncaya kadar uğraştı, ama yasa değiştirilemezdi; bu nedenle Daniel’i aslan çukuruna atmaya zorlandı. Ancak bu putperest kral, yine de Daniel’i, sürekli kendisine hizmet ettiği Tanrısı’nın onu kurtaracağını söyleyerek teşvik etti. İmansızların, bazen yakından izledikleri imanlıların, iman ve ahlâklarını desteklediklerini görmek güzeldir. Ancak, Hıristiyanlar dünyanın Tanrı halkından beklediğinin aksine, imansızlıkları nedeniyle kurtulmamış dost ve akrabalarını sık sık hayal kırıklığına uğratırlar.

6:18-28   Kral geceyi eğlenmeden geçirdi, hiçbir şey yemedi. Şafak sökerken kalkan kral, telaşla aslan çukuruna gitti ve aslanlardan kurtarılmış olan Daniel’i buldu.

Adanmış peygamber simgesel bir davranışla Rab’be yücelik verdi: “Tanrım meleğini gönderip aslanların ağzını kapadı. Beni incitmediler.”

Sonra Daniel’i suçlayanlar aslanlara atıldı. Kral Darius, bütün halklara, uluslara ve her dilden insana, Daniel’in Tanrısı’nı öven bir yazı gönderdi.

 

Kutsal Kitap

1 Darius bütün ülkeyi yönetecek yüz yirmi satrap atamayı uygun gördü.
2 Bunların başına da biri Daniel olmak üzere üç bakan atadı. Krala zarar gelmemesi için bakanlar satraplardan hesap soracaklardı.
3 Kendisinde bulunan olağanüstü ruh sayesinde Daniel öbür bakanlarla satraplardan üstün olduğundan, kral onu bütün ülkenin başına atamayı tasarlıyordu.
4 Bunun üzerine öbür bakanlarla satraplar Danieli ülke yönetimi konusunda suçlamak için fırsat kollamaya başladılar. Ancak ne suçlanacak bir yanını, ne de bir yanlışını buldular. Çünkü Daniel güvenilir biriydi. Kendisinde hiçbir eksiklik ya da yanlışlık bulamadılar.
5 Sonunda, ‹‹Danieli Tanrısının Yasasıyla ilgili bir konuda suçlayamazsak, bir suçlama nedeni bulamayacağız›› dediler.
6 Bunun üzerine bakanlarla satraplar hep birlikte krala gidip, ‹‹Ey Kral Darius, çok yaşa!›› dediler,
7 ‹‹Ülkenin bütün bakanları, kaymakamları, satrapları, danışmanları, valileri olarak kralın zorlu bir yasa çıkarması üzerinde anlaştık. Ey kral, kim otuz gün içinde senden başka bir insana ya da ilaha dua ederse, aslan çukuruna atılsın.
8 Şimdi, ey kral, yasağı koy; Medlerle Perslerin değişmez yasası uyarınca yazıyı imzala ki değiştirilemesin.››
9 Böylece Kral Darius yasağı içeren yasayı imzaladı.
10 Daniel yasanın imzalandığını öğrenince evine gitti. Yukarı odasının Yeruşalim yönüne bakan pencereleri açıktı. Daha önce yaptığı gibi her gün üç kez diz çöküp dua etti, Tanrısına övgüler sundu.
11 Ona tuzak kuran adamlar hep birlikte oraya gittiklerinde, onu Tanrısına dua edip yalvarırken gördüler.
12 Bunun üzerine krala gidip çıkardığı yasayla ilgili şunları söylediler: ‹‹Ey kral, kim otuz gün içinde senden başka bir insana ya da ilaha dua ederse, aslan çukuruna atılsın diye yasa imzalamadın mı?›› Kral, ‹‹Medlerle Perslerin değişmez yasası uyarınca çıkardığım yasa geçerlidir›› diye karşılık verdi.
13 Bunun üzerine, ‹‹Ey kral, Yahuda sürgünlerinden olan Daniel seni de imzaladığın yasayı da saymıyor; günde üç kez dua ediyor›› dediler.
14 Bunu duyan kral çok üzüldü, Danieli kurtarmayı kafasına koydu. Onu kurtarmak için güneş batıncaya dek uğraştı.
15 O zaman adamlar toplu halde krala gidip, ‹‹Ey kral, Medlerle Perslerin yasası uyarınca, kralın koyduğu yasanın ya da yasağın değiştirilemeyeceğini bilmelisin›› dediler.
16 Bunun üzerine kral Danieli getirip aslan çukuruna atmalarını buyurdu. Daniele de, ‹‹Kendisine sürekli kulluk ettiğin Tanrın seni kurtarsın!›› dedi.
17 Bir taş getirip çukurun ağzına koydular. Danielle ilgili hiçbir şey değiştirilmesin diye kral hem kendi mühür yüzüğüyle, hem soyluların mühür yüzükleriyle taşı mühürledi.
18 Sonra sarayına döndü; geceyi yemek yemeden, eğlenmeden geçirdi; uykusu kaçtı.
19 Şafak sökerken kalkıp acele aslan çukuruna gitti.
20 Çukura yaklaşınca üzgün bir sesle, ‹‹Ey yaşayan Tanrının kulu Daniel, kendisine sürekli kulluk ettiğin Tanrın seni aslanlardan kurtarabildi mi?›› diye haykırdı.
21 Daniel, ‹‹Ey kral, sen çok yaşa!›› diye yanıtladı,
22 ‹‹Tanrım meleğini gönderip aslanların ağzını kapadı. Beni incitmediler. Çünkü Tanrının önünde suçsuz bulundum. Sana karşı da, ey kral, hiçbir yanlışlık yapmadım.››
23 Kral buna çok sevindi, Danieli çukurdan çıkarmalarını buyurdu. Daniel çukurdan çıkarıldı. Bedeninde hiçbir yara izi bulunmadı. Çünkü Tanrısına güvenmişti.
24 Kralın buyruğu uyarınca, Danieli haksız yere suçlayan adamları, karılarıyla, çocuklarıyla birlikte getirip aslan çukuruna attılar. Daha çukurun dibine varmadan aslanlar onları kapıp kemiklerini kırdılar.
25 Kral Darius dünyada yaşayan bütün halklara, uluslara ve her dilden insanlara şöyle yazdı: ‹‹Esenliğiniz bol olsun!
26 Krallığımda yaşayan herkesin Danielin Tanrısından korkup titremesini buyuruyorum.
O yaşayan Tanrıdır,
Sonsuza dek var olacak.
Krallığı yıkılmayacak,
Egemenliği son bulmayacak.
27 O kurtarır, O yaşatır,
Gökte de yerde de
Belirtiler, şaşılası işler yapar.
Danieli aslanların pençesinden kurtaran Odur.››
28 Böylece Darius’un ve Persli Koreş’in krallığı döneminde Daniel’in işleri iyi gitti.

1. Ester Kitabı’nda, Kral Ahaşveroş’un da, halkı tarafından, Tanrı hal­kını yargılayıcı, “değiştirilemez” bir yasa hazırlaması için kolayca aldatıldı­ğını okuruz. Aslan çukuruyla tehdit edilen Daniel ve Ahaşveroş karşısındaki Ester, yaşamlarını yitirme tehlikesi içindeydiler. Tehlike karşısında kahra­manca durarak, Tanrı’nın kendilerini kurtaracağına güvendiler. İkisi de Pers İmparatorluğu’nda yabancıydı. İki olayda da bir Pers kralı, geri alınamaz bir yasayı imzaladığı için pişmanlık duymuştu. İki öykü de, Tanrı’nın, halkını düşmanlarından kurtarmasıyla son bulmuştu.