Daniel 10

X. GELECEK OLAYLARIN ANA HATLARINI SUNAN TANRI YÜCELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜM (10. Bölüm)

10:1-9   Bu bölümdeki olaylar, Pers Kralı Koreş’in egemenliğinin üçüncü yılında meydana gelir. Bazı tutsaklar Yeruşalim’e, Koreş’in buyruğuyla izinli olarak dönmüşler, ama Daniel sürgünde kalmıştır. Daniel üç hafta boyunca yas tutmuştur; bunun pek çok nedeni olabilir: Yeruşalim’e geri dönenlerden alınan tapınak çalışmasının durduğuna ilişkin cesaret kırıcı haberler, halen sürgünde olanların ruhsal durumlarının yoksulluğu ya da Daniel’in, halkının geleceğini bilme isteği… Üç haftalık yastan sonra Daniel Dicle’nin kıyısında duruyordu. Keten giysili, görkemli bir adam gördü. Bu tanım, Vahiy 1:13-16’daki Rab İsa’ya benzemektedir.

10:10-14   Sonra bir ses, Daniel’in dualarının yanıtlarının neden geciktiğini açıklar. Pers krallığının önderi yirmi bir gün boyunca karşı koymuştur. Daniel’in dualarının yanıtlanmasına bu kadar uzun süre karşı duran bu önder kimdir? Mikail, başmelek ve İsrail’in koruyucusu olduğundan, onu alıkoyanın güçlü bir kötü melek olması gerekir; yalnızca bir insan “önderden” daha güçlü biri. Leon Wood, Daniel hakkındaki harika yorumunda bu konuyu şöyle açıklar:

Grek ülkesinin de uygun zaman için atanmış benzeri bir “önderi” vardı. Tanrı halkı, Persler’in Grekler’e yenilmesi nedeniyle Grek yetkisi altına gireceğinden, Şeytan’ın, yönetimleri Tanrı halkına karşı etkilemek için özel görevliler belirlediği düşüncesi akıllıcadır. Tanrı’nın yeryüzündeki programıyla daha büyük güçler arasındaki çekişmelerin doğası göz önüne alındığında, bu bölümün katkısı çok büyüktür (Ef.6:11-12). 1

Ama Pers önderi nasıl olur da Rab’be yirmi bir gün boyunca başarıyla karşı koyabilirdi. Her Şeye Gücü Yeten Rab’bin neden Mikail’in yardımına ihtiyacı olsun? (13. ayet). 2 Bir başka düşünce ise, 5 ve 6’ncı ayetlerdeki adamın Rab olmadığı, Cebrail isimli bir melek olabileceğidir.

Her iki durumda da ses, Daniel’e dualarına neyin engel olduğunu açıkladı. Daha önce de sözü edildiği gibi, bu durumdan Pers krallığının önderi sorumluydu. Ses aynı zamanda Daniel’in halkının başına gelecekleri açıklamayı da vaat etti; son günlerde Yahudiler’in yaşayacakları 11 ve 12’nci bölümlerde açıklanır.

10:15-19   Bu ayetlerdeki soru, sesin keten giysili adama mı, yoksa bir meleğe mi ait olduğudur. Daniel’in gücü tükendi ve yaşadıkları nedeniyle soluğu kesildi, ama insana benzeyen varlık tarafından güçlendirildi.

10:20-21   Sonra Daniel’in “efendim” diye hitap ettiği kişi, önce Pers önderiyle savaşması gerektiğini, daha sonra Grek önderiyle karşılaşacağını söyledi. Ama önce Daniel’e, Gerçek Kitap’ta neler yazıldığını açıklayacaktı. Mikail, bu savaşlarda sonuna kadar onların yanındaydı.

 

Kutsal Kitap

1 Pers Kralı Koreşin krallığının üçüncü yılında Belteşassar diye çağrılan Daniele bir giz açıklandı. Büyük bir savaşla ilgili olan bu giz gerçekti. Daniel görümde kendisine açıklanan gizi anladı.
2 O sırada ben Daniel üç haftadır yas tutuyordum.
3 Üç hafta dolana dek ağzıma ne güzel bir yiyecek ya da et koydum, ne şarap içtim, ne de yağ süründüm.
4 Birinci ayın yirmi dördüncü günü, Büyük Irmakın, yani Diclenin kıyısındayken,
5 gözlerimi kaldırıp bakınca keten giysi giyinmiş, beline Ufaz altınından kemer kuşanmış bir adam gördüm.
6 Bedeni sarı yakut gibiydi. Yüzü şimşek gibi parlıyordu. Gözleri alevli meşalelere benziyordu. Kollarıyla bacakları cilalı tunç gibi parlıyor, sesi büyük bir kalabalığın çıkardığı gürültüyü andırıyordu.
7 Görümü yalnız ben Daniel gördüm. Yanımdakiler görmediler, ama dehşete düşerek gizlenmek için kaçtılar.
8 Böylece ben yalnız kaldım. Bu büyük görümü seyrederken gücüm tükendi, benzim büsbütün soldu, kendimi toparlayamadım.
9 Sonra adamın sesini duyunca yüzüstü yere düşüp derin bir uykuya daldım.
10 Derken bir el dokundu, titredim; beni dizlerimle ellerimin üzerine kaldırdı.
11 Bana, ‹‹Ey Daniel, sen ki çok sevilen birisin!›› dedi, ‹‹Ayağa kalk ve söyleyeceklerime iyi kulak ver. Çünkü sana gönderildim.›› O bunları söyler söylemez titreyerek ayağa kalktım.
12 ‹‹Korkma, ey Daniel!›› diye devam etti, ‹‹Anlayışa erişmeye ve kendini Tanrının önünde alçaltmaya karar verdiğin gün duan işitildi. İşte bu yüzden geldim.
13 Pers krallığının önderi yirmi bir gün bana karşı durdu. Sonra baş önderlerden Mikail bana yardıma geldi, çünkü orada, Pers krallarının yanında alıkonulmuştum.
14 Son günlerde halkının başına neler geleceğini sana açıklamak için geldim şimdi, çünkü bu görüm gelecekle ilgilidir.››
15 O bunları söyleyince, suskun suskun yere baktım.
16 Derken insanoğluna benzeyen biri dudaklarıma dokundu. Ben de ağzımı açıp konuşmaya başladım. Karşımda durana, ‹‹Ey efendim, bu görüm yüzünden acı çekiyorum, kendimi toparlayamıyorum›› dedim,
17 ‹‹Ben kulun nasıl seninle konuşayım? Gücüm tükendi, soluğum kesildi.››
18 İnsana benzeyen varlık yine dokunup beni güçlendirdi.
19 ‹‹Ey çok sevilen adam, korkma!›› dedi, ‹‹Esenlik olsun sana! Güçlü ol! Evet, güçlü ol!›› O benimle konuşunca güçlendim. ‹‹Konuşmanı sürdür, efendim, çünkü bana güç verdin›› dedim.
20 Bunun üzerine, ‹‹Sana neden geldiğimi biliyor musun?›› dedi, ‹‹Çok yakında dönüp Pers önderiyle savaşacağım. Ben gidince Grek önderi gelecek.
21 Ama önce Gerçek Kitap’ta neler yazıldığını sana bildireceğim. Onlara karşı önderiniz Mikail dışında bana yardım eden kimse yok.

1. Leon Wood, A Commentary on Daniel, s.272, 273.

2. William Kelly gibi bazıları, bu itirazları, 13’üncü ayetteki konuş­macının RAB olmadığını söyleyerek yanıtlarlar.