Çölde Sayım 4

4:1-3   4. bölümdeki sayım, Buluşma Çadırı’nda hizmet edecek olan, otuz ile elli yaş arasındaki adamların sayısını kararlaştırmak içindi.

4:4-20   Mısır’dan Çıkış 25:15’te şöyle yazılıdır: “Sırıklar sandığın halkalarında kalacak, çıkarılmayacak.” Ama 6. ayet, kâhinlerin “sırıkları yerine koyacaklarını” yazar. Keil ve Delitzsch’in yorumunda önerilen olası bir çözüm, 6. ayetin, “taşıma sırıklarını ayarlamak” şeklinde çevrilebileceği yönündedir. 1

Buluşma Çadırı’ndaki ilk görev Kehatoğulları’na aittir (4-20. ayetler). Harun ve oğulları, ordugah taşınırken bölme perdesini indirecek ve sandığı bununla örteceklerdi. Sandığın üzerine deri bir örtü ve onun üstüne lacivert bir bez serecek ve kutsal kapları da örteceklerdi (5-13. ayetler). Antlaşma Sandığı (5,6. ayetler), üzerinde ekmek sunulan masa (7,8. ayetler), altın kandillik (9,10. ayetler), altın sunak (11. ayet), kaplar (12. ayet), ve tunç sunak (13,14. ayetler), yunus balığı derisi ile sarılacaklardı. Kehat’ın diğer oğulları daha sonra sarılıp örtülmüş bu eşyaları taşımakla görevliydiler. (Burada yıkanma kazanından söz edilmemiştir, ama onu da taşımış olmalılar.) Bu eşyaların üzeri örtülmeden, onlara dokunmaları, hatta bakmaları bile yasaktı, aksi takdirde ölürlerdi (15, 17-20. ayetler). Harun’un oğlu Elazar, konuttan ve içindeki her şeyden –Kutsal Yer ve eşyalarından– sorumluydu (16. ayet).

En Kutsal Yer ve Kutsal Yer arasındaki perde, sandığın görünmesine engel olurdu (5. ayet). İsrail hareket ettiğinde bile, sandık, Rabbimiz İsa Mesih’in bedenini sembolize eden aynı perdeyle örtülürdü. Başkâhinin dışında hiç kimse, perde Golgota’da sonsuza dek ikiye ayrılana kadar Tanrı’nın sandığın üstündeki tahtına bakamazdı.

4:21-28   Gerşonlular konutun perdelerini, Buluşma Çadırı’nı ve örtüsünü, avlunun perdelerini, Buluşma Çadırı’nın girişindeki perdeyi ve bu amaçla kullanılan tüm eşyaları taşıyacaklardı. Gerşonlular, Harunoğlu İtamar’ın yönetimi altında hizmet edeceklerdi.

4:29-33   Merarioğulları’nın aileleri, konutun çerçevelerini, kirişlerini, direklerini, tabanlarını, kazıklarını ve iplerini taşımakla görevliydiler.

4:34-49   Sayımın sonuçları aşağıda belirtildiği gibidir:

 

Kehatoğulları 2.750
Gerşonoğulları 2.630
Merarioğulları 3.200
30-50 yaşındaki  
Levililer’in toplam sayısı 8.580
 

Kutsal Kitap

1-2 RAB Musayla Haruna, ‹‹Levi oymağında Kehatoğullarına bağlı boy ve aileler arasında sayım yapın›› dedi,
3 ‹‹Buluşma Çadırında hizmet etmeye gelen otuz ile elli yaş arasındaki adamların hepsini sayın. da gelebilir. Aynı ifade şu ayetlerde geçiyor: 4:23,30,34-35,38- 39,42-43 ve 8:24,25.
4 ‹‹Kehatoğullarının Buluşma Çadırındaki görevi şudur: En kutsal eşyaları taşımak.
5 Ordugah taşınacağı zaman Harunla oğulları gelip bölme perdesini indirecekler ve Levha Sandığını bununla örtecekler.
6 Sonra üzerine deri bir örtü geçirecek, üstüne de salt lacivert bir bez serecek, sırıklarını yerine koyacaklar.
7 ‹‹Kutsal masanın üzerine lacivert bir bez serip üzerine tabakları, sahanları, tasları, dökmelik sunu testilerini koyacaklar. Masada sürekli ekmek bulunmasını sağlayacaklar.
8 Bunların üzerine kırmızı bir bez serip deri bir örtüyle örtecek, sırıklarını yerine koyacaklar.
9 ‹‹Işık veren kandilliği, kandillerini, fitil maşalarını, tablalarını ve zeytinyağı için kullanılan kaplarını lacivert bir bezle örtecekler.
10 Kandillikle takımlarını deri bir örtüye sarıp sedyenin üzerine koyacaklar.
11 ‹‹Altın sunağın üzerine lacivert bir bez serip üzerine deri bir örtü örtecek, sırıklarını yerine koyacaklar.
12 Kutsal yerde kullanılan bütün eşyaları lacivert bir beze sarıp deri bir örtüyle örtecek, sedyenin üzerine koyacaklar.
13 Sunaktan yağı, külü kaldıracak, sunağı mor bir bezle örtecekler.
14 Sonra üzerine hizmet için kullanılan bütün takımları, ateş kaplarını, büyük çatalları, kürekleri, çanakları yerleştirip deri bir örtüyle örtecek, sırıklarını yerine koyacaklar.
15 ‹‹Ordugah başka yere taşınırken Harunla oğulları kutsal yere ait bütün eşyaları ve takımları örtmeyi bitirdikten sonra, Kehatoğulları onları taşımaya gelecekler. Ölmemek için kutsal eşyalara dokunmayacaklar. Buluşma Çadırındaki bu eşyaların taşınması Kehatoğullarının sorumluluğu altındadır.
16 ‹‹Kâhin Harun oğlu Elazar ışık için zeytinyağından, güzel kokulu buhurdan, günlük tahıl sunusundan ve mesh yağından -konuttan ve içindeki her şeyden- kutsal yerle eşyalarından sorumlu olacaktır.››
17 RAB Musayla Haruna şöyle dedi:
18 ‹‹Kehat boylarının Levililerin arasından yok olmasına yol açmayın.
19 En kutsal eşyalara yaklaşınca ölmemeleri için şöyle yapın: Harunla oğulları kutsal yere girecek, her adamı göreceği işe atayıp ne taşıyacağını bildirecek.
20 Ancak Kehatoğulları içeri girip bir an bile kutsal eşyalara bakmamalı, yoksa ölürler.››
21 RAB Musaya şöyle dedi:
22 ‹‹Gerşonoğullarını da boylarına, ailelerine göre say.
23 Buluşma Çadırındaki işlerde çalışabilecek otuz ile elli yaş arasındaki bütün erkekleri say.
24 ‹‹Hizmet etmek ve yük taşımak konusunda Gerşon boylarının sorumluluğu şudur:
25-26 Konutun perdelerini, Buluşma Çadırını ve örtüsünü, üzerindeki deri örtüyü, Buluşma Çadırının girişindeki perdeyi, konutla sunağı çevreleyen avlunun perdelerini, girişindeki perdeyi, ipleri ve bu amaçla kullanılan bütün eşyaları taşıyacaklar. Bu konuda gereken her şeyi Gerşonoğulları yapacak.
27 Yapacakları bütün hizmetler -yük taşıma ya da başka bir iş- Harunla oğullarının yönetimi altında yapılacaktır. Taşıyacakları yükten Gerşonoğullarını sorumlu tutacaksınız.
28 Gerşon boylarının Buluşma Çadırıyla ilgili görevi budur. Kâhin Harun oğlu İtamarın yönetimi altında hizmet edecekler.››
29 ‹‹Boylarına ve ailelerine göre Merarioğullarını say.
30 Buluşma Çadırındaki işlerde çalışabilecek otuz ile elli yaş arasındaki bütün erkekleri say.
31 Buluşma Çadırında hizmet ederken şunları yapacaklar: Konutun çerçevelerini, kirişlerini, direklerini, tabanlarını,
32 çadırı çevreleyen avlunun direkleriyle tabanlarını, kazıklarını, iplerini ve bunların kullanımıyla ilgili bütün eşyaları taşıyacaklar. Herkesi yapacağı belirli işe ata.
33 Merari boylarının Buluşma Çadırıyla ilgili görevi budur. Kâhin Harun oğlu İtamarın yönetimi altında hizmet edecekler.››
34-35 Musa, Harun ve topluluğun önderleri, boylarına ve ailelerine göre Kehatoğullarını, Buluşma Çadırındaki işlerde çalışabilecek otuz ile elli yaş arasındaki bütün erkekleri saydılar.
36 Boylarına göre sayılanlar 2 750 kişiydi.
37 Buluşma Çadırında hizmet gören Kehat boylarından sayılanlar bunlardı. RABbin Musaya verdiği buyruk uyarınca Musayla Harun onları saydılar.
38-39 Gerşonoğullarından boylarına ve ailelerine göre Buluşma Çadırındaki işlerde çalışabilecek otuz ile elli yaş arasındaki bütün erkekleri saydılar.
40 Boylarına ve ailelerine göre sayılanlar 2 630 kişiydi.
41 Buluşma Çadırında hizmet gören Gerşon boylarından sayılanlar bunlardı. RABbin buyruğu uyarınca Musayla Harun onları saydılar.
42-43 Merari boylarına ve ailelerine göre Buluşma Çadırındaki işlerde çalışabilecek otuz ile elli yaş arasındaki bütün erkekleri saydılar.
44 Boylarına göre sayılanlar 3 200 kişiydi.
45 Buluşma Çadırında hizmet gören Merari boylarından sayılanlar bunlardı. RABbin Musaya verdiği buyruk uyarınca Musayla Harun onları saydılar.
46-47 Böylece Musa, Harun ve İsrail önderleri, boylarına ve ailelerine göre Levilileri, Buluşma Çadırında hizmet gören ve yük taşıma işini yapan otuz ile elli yaş arasındaki bütün erkekleri saydılar.
48 Sayılanlar 8 580 kişiydi.
49 RAB’bin Musa’ya verdiği buyruk uyarınca, herkes yapacağı hizmete ve taşıyacağı yüke göre atandı. Böylece RAB’bin Musa’ya verdiği buyruk uyarınca yazıldılar.

1. C. F. Keil ve F. Delitzsch, “Numbers”, Biblical Commentary on the Old Testament, III:25.