Çölde Sayım 36

İ. Evlenen Kızların Mirası (36. Bölüm)

Gilat’a yerleşen Manaşşe’nin yarım oymağının temsilcileri Musa’ya bir sorun aktarmak için geldiler (Say.27:1-11). Eğer Selofhat’ın kızları, başka bir İsrail oymağına bağlı erkeklerle evlenirlerse, mirasları kocalarının oymağının mirasına eklenecekti. Özgürlük Yılı kutlandığında, kızların mirası kocalarının oymağına eklenecekti (4. ayet). Çözüm, ülkeyi miras alan kadınların kendi oymaklarına bağlı erkeklerle evlenmeleriydi. Böylece bir oymaktan diğerine miras transferi olmayacaktı (5-11. ayetler). Selofhat’ın kızları, Manaşşe oymağına bağlı erkeklerle evlenerek itaat ettiler (10-12. ayetler). 13. ayet, 26. bölümdeki kısmı özetler.

Çölde Sayım Kitabı’nda dikkati çeken üç nokta bulunur:

  1. İnsan yüreğinin sürekli kötülüğü ve imansızlığı.
  2. Yahve’nin, merhametiyle yoğrulmuş kutsallığı.
  3. Günahlı halk ve kutsal bir Tanrı arasında aracı olarak duran Tanrı adamı (Musa).

Çölde Sayım Kitabı’nın yazılmasından bu yana insan yüreği değişmemiştir. Aynı şekilde Tanrı’nın kutsallığı ya da merhameti de değişmemiştir. Ama gelecek olan Rab İsa Mesih’in örneği olan Musa’nın yerini, Rab İsa Mesih almıştır. İsrail’i karakterize eden günahlardan Mesih’in adında sakınma gücüne sahibiz ve böylece günah nedeniyle ortaya çıkan Tanrı öfkesinden uzağız. İncelediğimiz bölümlerden yararlanabilmemiz için, “bu olayların başkalarına ders olsun diye onların başına geldiğini ve bizleri uyarmak için yazıya geçirildiğini” anlamalıyız (1Ko.10:11).

 

Kutsal Kitap

1 Yusufoğulları boylarından Manaşşe oğlu Makir oğlu Gilatın boyunun aile başları gelip Musaya ve İsrailin aile başı olan önderlerine şöyle dediler:
2 ‹‹RAB ülkeyi mülk olarak kurayla İsrailliler arasında paylaştırması için efendimiz Musaya buyruk verdi. Kardeşimiz Selofhatın mirasının kızlarına verilmesi için de buyruk verildi.
3 Eğer Selofhatın kızları başka bir İsrail oymağına bağlı erkeklerle evlenirlerse, mirasları bizim ailelerimizden alınıp kocalarının bağlı oldukları oymağın mirasına eklenecek. Böylece kurayla bize düşen pay eksilecek.
4 İsraillilerin özgürlük yılı kutlandığında, kızların mirası kocalarının bağlı olduğu oymağa eklenecek. Böylece onların mirası atalarımızın oymağına düşen mirastan alınacak.››
5 Musa, RABbin buyruğu uyarınca, İsraillilere şöyle buyurdu: ‹‹Yusuf soyundan gelenlerin söyledikleri doğrudur.
6 RAB Selofhatın kızları için şöyle diyor: Selofhatın kızları babalarının bağlı olduğu oymak ve boydan herhangi bir erkekle evlenmekte özgürdürler.
7 İsrailde miras bir oymaktan öbür oymağa geçmeyecek. Her İsrailli atalarının bağlı olduğu oymağın mirasına bağlı kalacak.
8 Herhangi bir İsrail oymağında miras alan kız, babasının bağlı olduğu oymak ve boydan biriyle evlenmelidir. Öyle ki, her İsrailli atalarının mirasını sahiplenebilsin.
9 Miras bir oymaktan öbür oymağa geçmeyecek. Her İsrail oymağı aldığı mirasa bağlı kalacak.››
10-11 Selofhatın kızları Mahla, Tirsa, Hogla, Milka, Noa, RABbin Musaya verdiği buyruk uyarınca davranarak amcalarının oğullarıyla evlendiler.
12 Böylece Yusuf oğlu Manaşşe boylarından erkeklerle evlendiler, dolayısıyla mirasları da babalarının bağlı olduğu boy ve oymakta kaldı.
13 RAB’bin Musa aracılığıyla Şeria Irmağı yanında Eriha karşısındaki Moav ovalarında İsrailliler’e verdiği buyruklar ve ilkeler bunlardı.