Çölde Sayım 28

D. Sunu ve Adaklar (28-30. Bölümler)

28,29. bölümler.   Bu bölümlerde halka, ülkede yerine getirecekleri sunular ve kutlamalar hatırlatılır.

Günlük sunular:

Bir tahıl sunusu ve dökmelik sunu ile birlikte, sabah ve akşam sürekli yakmalık sunu (28:3-8).

Tapınak durduğu sürece, yaşam boyu her gün aşağıda belirtilen kurbanlar, sabah akşam sunulmalıydı (Say.28:3-8).

Her sabah ve her akşam, bir yaşında kusursuz iki erkek kuzu yakmalık sunu ve bu sunuyla birlikte tahıl sunusu olarak dörtte bir hin sıkma zeytinyağıyla yoğrulmuş, onda bir efa ince un sunulmalıydı. Kuzuyla birlikte dökmelik sunu olarak, dörtte bir hin şarap sunulacaktı.

Sabah bu sunular sunulmadan önce ve akşam sunulduktan sonra, Rab’bi hoşnut eden buhur sunusu sunulmalıydı. Bir Yahudi tapınağı olduğu sürece, bu kurbanlara ilişkin törenler düzenli olarak sürecekti. Kâhinlerin kurban sunma işi sıkıcı ve monotondu. Moffatt, her gün bu kurbanları sunan Levililer’in “ağır ve tatsız işlerinden” söz eder. Bu sürecin sonu yoktu, söylenen her şey yapıldıktan sonra bile, insanlar günahlarının farkında ve Tanrı’dan uzaktı.

Haftalık sunular:

Her Şabat Günü, tahıl ve dökmelik sunu ile birlikte yakmalık sunu (28:9,10).

Aylık sunular:

Her ayın ilk günü, tahıl ve dökmelik sunu ile birlikte yakmalık sunu (28:11-14).

Günah sunusu (28:15).

Yehova’nın bayramları:

Fısıh – ilk ayın 14. günü (28:16).

Mayasız Ekmek Bayramı – ilk ayın 15. gününden 21. gününe kadar (28:17-25).

Haftalar Bayramı (28:26-31).

Not: İlk ürünleri kutlama günü, İlk Ürünler Bayramı günü ile karıştırılmamalıdır (Lev.23:9-14).

 

Kutsal Kitap

1 RAB Musaya şöyle dedi:
2 ‹‹İsraillilere buyur ve de ki, ‹Bana sunacağınız sunuyu -yakılan sunu ve beni hoşnut eden koku olarak sunacağınız yiyeceği- belirlenen zamanda sunmaya dikkat edeceksiniz.›
3 Onlara de ki, ‹RABbe sunacağınız yakılan sunu şudur: Günlük yakmalık sunu olarak her gün bir yaşında kusursuz iki erkek kuzu sunacaksınız.
4 Kuzunun birini sabah, öbürünü akşamüstü sunun.
5 Kuzuyla birlikte tahıl sunusu olarak dörtte bir hin sıkma zeytinyağıyla yoğrulmuş onda bir efafı ince un sunacaksınız.
6 Günlük yakmalık sunu, Sina Dağında başlatılan, RABbi hoşnut eden koku olarak yakılan sunudur.
7 Kuzuyla birlikte dökmelik sunu olarak dörtte bir hin içki sunacaksınız. Dökmelik sunuyu RAB için kutsal yerde dökeceksiniz.
8 Öbür kuzuyu akşamüstü, yakılan sunu ve RABbi hoşnut eden koku olarak, sabahki gibi tahıl sunusu ve dökmelik sunuyla birlikte bana sunacaksınız.› ›› 21,28-29 ayetlerinde de geçer.
9 ‹‹ ‹Şabat Günü bir yaşında kusursuz iki erkek kuzuyla birlikte tahıl sunusu olarak zeytinyağıyla yoğrulmuş onda iki efa ince un ve onun dökmelik sunusunu sunacaksınız.
10 Günlük yakmalık sunuyla dökmelik sunusu dışında, her Şabat Günü sunulan yakmalık sunu budur.› ›› 21,28-29 ayetlerinde de geçer.
11 ‹‹ ‹Her ayın ilk günü, RABbe yakmalık sunu olarak iki boğa, bir koç ve bir yaşında kusursuz yedi erkek kuzu sunacaksınız.
12 Her boğayla birlikte tahıl sunusu olarak zeytinyağıyla yoğrulmuş onda üç efa ince un; koçla birlikte tahıl sunusu olarak zeytinyağıyla yoğrulmuş onda iki efa ince un;
13 her kuzuyla da tahıl sunusu olarak zeytinyağıyla yoğrulmuş onda bir efa ince un sunacaksınız. Bu, RABbi hoşnut eden koku, yakılan sunu ve yakmalık sunu olacaktır.
14 Her boğayla dökmelik sunu olarak yarım hin, koçla üçte bir hin, her kuzuyla dörtte bir hin şarap sunacaksınız. Yıl boyunca her Yeni Ayda yapılacak yakmalık sunu budur.
15 Günlük yakmalık sunuyla dökmelik sunusu dışında, RABbe günah sunusu olarak bir teke sunulacak.› ›› ayetlerinde de geçer.
16 ‹‹ ‹RABbin Fısıh kurbanı birinci ayın on dördüncü günü kesilmelidir.
17 On beşinci gün bayram olacaktır; yedi gün mayasız ekmek yiyeceksiniz.
18 İlk gün kutsal toplantı düzenleyecek, gündelik işlerinizi yapmayacaksınız.
19 RAB için yakılan sunu, yakmalık sunu olarak iki boğa, bir koç ve bir yaşında yedi erkek kuzu sunacaksınız. Sunacağınız hayvanlar kusursuz olmalı.
20-21 Her boğayla birlikte tahıl sunusu olarak zeytinyağıyla yoğrulmuş onda üç efa, koçla onda iki efa, her kuzuyla onda bir efa ince un sunacaksınız;
22 günahlarınızı bağışlatmak için de günah sunusu olarak bir teke sunacaksınız.
23 Her sabah sunacağınız günlük yakmalık sunuya ek olarak bunları da sunacaksınız.
24 Böylece her gün RABbi hoşnut eden koku olarak yakılan yiyecek sunusunu yedi gün sunacaksınız. Bunu günlük yakmalık sunuyla dökmelik sunusuna ek olarak sunacaksınız.
25 Yedinci gün kutsal toplantı düzenleyecek, gündelik işlerinizi yapmayacaksınız.› ››
26 ‹‹ ‹İlk ürünleri kutlama günü, Haftalar Bayramında RABbe yeni tahıl sunusu sunduğunuzda kutsal toplantı düzenleyecek, gündelik işlerinizi yapmayacaksınız.
27 RABbi hoşnut eden koku, yakmalık sunu olarak iki boğa, bir koç ve bir yaşında yedi erkek kuzu sunacaksınız.
28-29 Her boğayla birlikte tahıl sunusu olarak zeytinyağıyla yoğrulmuş onda üç efa, koçla birlikte onda iki efa, her kuzuyla da onda bir efa ince un sunacaksınız;
30 günahlarınızı bağışlatmak için de bir teke sunacaksınız.
31 Günlük yakmalık sunuyla tahıl sunusuna ek olarak bunları dökmelik sunuyla birlikte sunacaksınız. Sunacağınız hayvanlar kusursuz olmalı.› ››