Çölde Sayım 23

23-1-12 Bu ve bunu izleyen bölüm, Balam’ın İsrail hakkındaki dört bildirisini içerir. İlk üç bildiri yapılmadan önce, yedi boğa ve yedi koç yakmalık sunu olarak sunuldu. Balam’ın ilk bildirisi, Tanrı’nın lanetlemediği bir halkı lanetleyemeyeceğini ifade ediyordu. Balam, İsrail için uluslardan kendini soyutlamış bir yaşam ve sayısız bir soy bildirdi. İsrail’den, sonu imrenilecek doğru bir ulus olarak söz etti (7-10. ayetler). Balak’ın bu berekete karşı koyması hiçbir işe yaramadı. Peygamber Rab’bin söylediklerini bildirmek zorundaydı.

23:13-15   Balak, Balam’ı daha farklı bir gözlem noktasına götürdü; peygamberin halkın hepsini değil, bir kesimini görebileceğini umuyordu (13,14. ayetler).

23:16-26   Balam’ın ikinci bildirisi, Balak’a, Tanrı’nın İsrail için olan bereketinin asla değişemeyeceğini gösterdi (18-20. ayetler). 21. ayetin ilk bölümü, ulusun uygulamasını değil, konumunu tanımlar. Halk, iman aracılığıyla doğru sayılıyordu. Aynı şekilde, imanlılar bugün Tanrı’nın önünde biricik Oğlu’nun tüm yetkinliği içinde durmaktadırlar. Rab İsrail ile birlikteydi ve halk, Kralları aralarında egemenlik sürdüğü için sevinç çığlıkları atıyordu (21b. ayet). Onları Mısır’dan kurtarmış ve güç vermişti. Haklarında söylenecek hiçbir kötü bildiri gerçekleşmeyecekti. Tam aksine, İsrail’in yakında elde edeceği zaferler, ulusların şu sözleri söylemelerine neden olacaktı: “Tanrı, neler yaptı!” (22-24. ayetler). Halkı lanetlemeyi reddettiği için Balak, Balam’a halkı bereketlememesini buyurdu (25. ayet), ama peygamber itiraz etti ve yalnızca Rab’bin söyleyeceklerini söyleyebileceğini bildirdi.

23:27-30   Balak, Balam’a üçüncü kez lanet okumasını söyledi, bu kez Balam’ı çöle bakan Teor Dağı’nın tepesine götürdü.

 

Kutsal Kitap

1 Balam Balaka, ‹‹Burada benim için yedi sunak kur ve yedi boğayla yedi koç hazırla›› dedi.
2 Balak onun dediğini yaptı. Balakla Balam her sunağın üstünde birer boğayla koç sundular.
3 Sonra Balam Balaka, ‹‹Ben az öteye gideceğim, sen yakmalık sununun yanında bekle›› dedi, ‹‹Olur ki, RAB karşıma çıkar. Bana ne açıklarsa, sana bildiririm.›› Sonra çıplak bir tepeye çıktı.
4 Tanrı Balama göründü. Balam Tanrıya, ‹‹Yedi sunak kurdum, her sunağın üstünde birer boğayla koç sundum›› dedi.
5 RAB Balama ne söylemesi gerektiğini bildirerek, ‹‹Balaka git, ona şu haberi ilet›› dedi.
6 Böylece Balam Balakın yanına döndü. Onun Moav önderleriyle birlikte yakmalık sunusunun yanında durduğunu gördü.
7 Sonra şu bildiriyi iletti: ‹‹Balak beni Aramdan,
Moav Kralı beni doğu dağlarından getirdi.
‹Gel, benim için Yakup soyuna lanet oku› dedi,
‹Gel, İsrailin yıkımını dile.›
8 Tanrının lanetlemediğini
Ben nasıl lanetlerim?
RABbin yıkımını istemediği kişinin yıkımını
Ben nasıl isteyebilirim?
9 Kayaların doruğundan görüyorum onları,
Tepelerden bakıyorum onlara.
Tek başına yaşayan,
Uluslardan kendini soyutlayan
Bir halk görüyorum.
10 Kim Yakup soyunun tozunu
Ve İsrailin dörtte birini sayabilir?
Doğru kişilerin ölümüyle öleyim,
Sonum onlarınki gibi olsun!››
11 Balak Balama, ‹‹Bana ne yaptın?›› dedi, ‹‹Düşmanlarıma lanet okuyasın diye seni getirdim. Oysa sen onları kutsadın!››
12 Balam, ‹‹Ben ancak RABbin söylememi istediği şeyleri söylemeliyim›› diye yanıtladı.
13 Bunun üzerine Balak, ‹‹Ne olur, benimle gel›› dedi, ‹‹Onları görebileceğin başka bir yere gidelim. Onların hepsini görmeyeceksin, bir kesimini göreceksin. Oradan onlara benim için lanet oku.››
14 Böylece Balak Balamı Pisga Dağındaki Gözcüler Yaylasına götürdü. Orada yedi sunak kurdu, her sunağın üstünde birer boğayla koç sundu.
15 Balam Balaka, ‹‹Az ötede RABbe danışacağım, sen burada yakmalık sununun yanında bekle›› dedi.
16 RAB Balama göründü, ne söylemesi gerektiğini bildirerek, ‹‹Balaka git, ona şu haberi ilet›› dedi.
17 Böylece Balam Balakın yanına döndü, onun Moav önderleriyle birlikte yakmalık sunusunun yanında durduğunu gördü. Balak, ‹‹RAB ne dedi?›› diye sordu.
18 Balam şu bildiriyi iletti: ‹‹Ey Balak, uyan ve dinle;
Ey Sippor oğlu, bana kulak ver.
19 Tanrı insan değil ki,
Yalan söylesin;
İnsan soyundan değil ki,
Düşüncesini değiştirsin.
O söyler de yapmaz mı?
Söz verir de yerine getirmez mi?
20 Kutsamak için bana buyruk verildi;
O kutsadı, ben değiştiremem.
21 Yakup soyunda suç bulunmadı,
Ne de İsrailde kötülük.
Tanrıları RAB aralarındadır,
Aralarındaki kral olarak
Adına sevinç çığlıkları atıyorlar.
22 Tanrı onları Mısırdan çıkardı,
Onun yaban öküzü gibi gücü var.
23 Yakup soyuna yapılan büyü tutmaz;
İsraile karşı falcılık etkili olmaz.
Şimdi Yakup ve İsrail için,
‹Tanrı neler yaptı!› denecek.
24 İşte halk bir dişi aslan gibi uyanıyor.
Avını yiyip bitirmedikçe,
Öldürülenlerin kanını içmedikçe rahat etmeyen aslan gibi kalkıyor.››
25 Bunun üzerine Balak, ‹‹Onlara ne lanet oku, ne de onları kutsa!›› dedi.
26 Balam, ‹‹RAB ne derse onu yapmalıyım dememiş miydim sana?›› diye yanıtladı.
27 Sonra Balak Balama, ‹‹Ne olur, gel, seni başka bir yere götüreyim›› dedi, ‹‹Olur ki, Tanrı oradan benim için onlara lanet okumana izin verir.››
28 Böylece Balamı çöle bakan Peor Dağının tepesine götürdü.
29 Balam, ‹‹Burada benim için yedi sunak kurup yedi boğayla yedi koç hazırla›› dedi.
30 Balak onun dediğini yaptı, her sunağın üstünde birer boğayla koç sundu.