Çölde Sayım 17

17:1-9   Kâhinliğin yalnızca Harun’un ailesine verildiğini vurgulamak amacıyla Tanrı, İsrail’in her oymağı için bir değneğin Buluşma Çadırı’na, levha sandığının önüne bütün gece boyunca konulmasını buyurdu. Levi’nin değneğinin üzerinde, Harun’un adı yazılıydı. Kâhinlik hakkı, filizlenen değneğe aitti. Sabah olunca değneklere baktılar, Harun’un değneğinin filiz verdiğini, tomurcuklanıp çiçek açtığını ve badem yetiştirdiğini gördüler. Harun’un değneği, Tanrı’nın seçtiği kâhin olan dirilmiş Mesih’in örneğidir. Nasıl badem ağacı baharda ilk çiçek açan ağaç ise, aynı şekilde Mesih de dirilişin ilk ürünüdür (1Ko.15:20,23). Kutsal yerdeki altın kandilliğin “her kolunda badem çiçeğini andıran üç çanak, tomurcuk ve çiçek motifi bulunmaktaydı” (Çık.25:33,34). Her gün kandilliğin bakımını yapmak kâhinin göreviydi. Harun’un değneği biçim ve meyve olarak kandilliğe benzemekteydi. Bu örnek, Harun’un ailesinin, Tanrı tarafından kâhinler olarak hizmet vermek üzere seçildiklerini belirtir.

17:10-13   O günden sonra, Harun’un değneği başkaldıranlara bir uyarı olsun diye Levha Sandığı’nın içinde saklandı. Bu olaydan sonra halk korktu ve Rab’bin konutuna yaklaşmaya cesaret etmedi.

 

Kutsal Kitap

1 RAB Musaya şöyle dedi:
2 ‹‹İsrail halkına her oymak önderi için bir tane olmak üzere on iki değnek getirmesini söyle. Her önderin adını kendi değneğinin üzerine yaz.
3 Levi oymağının değneği üzerine Harunun adını yazacaksın. Her oymak önderi için bir değnek olacak.
4 Değnekleri Buluşma Çadırında sizinle buluştuğum Levha Sandığının önüne koy.
5 Seçeceğim kişinin değneği filiz verecek. İsrail halkının sizden sürekli yakınmasına son vereceğim.››
6 Musa İsrail halkıyla konuştu. Halkın önderleri, her oymak önderi için bir tane olmak üzere on iki değnek getirdiler. Harunun değneği de aralarındaydı.
7 Musa değnekleri Levha Sandığının bulunduğu çadırda RABbin önüne koydu.
8 Ertesi gün Musa Levha Sandığının bulunduğu çadıra girdi. Baktı, Levi oymağını temsil eden Harunun değneği filiz vermiş, tomurcuklanıp çiçek açmış, badem yetiştirmiş.
9 Musa bütün değnekleri RABbin önünden çıkarıp İsrail halkına gösterdi. Halk değneklere baktı, her biri kendi değneğini aldı.
10 RAB Musaya, ‹‹Başkaldıranlara bir uyarı olsun diye Harunun değneğini saklanmak üzere Levha Sandığının önüne koy›› dedi, ‹‹Onların benden yakınmalarına son vereceksin; öyle ki, ölmesinler.››
11 Musa RABbin buyruğu uyarınca davrandı.
12 İsrailliler Musaya, ‹‹Yok olacağız! Öleceğiz! Hepimiz yok olacağız!›› dediler,
13 ‹‹RAB’bin Konutu’na her yaklaşan ölüyor. Hepimiz mi yok olacağız?››