Amos 6

D. İkinci Felaket (6. Bölüm)

6:1-8   Vahşet; bolluklarını, gönül rahatlıklarını ve güvencelerini altüst edecekti. “Felaket”, fildişi süslü yataklarında uzananların, sedirlere serilenlerin, istedikleri her şeyi yiyenlerin, çenk eşliğinde türkü söyleyenlerin, tas tas şarap içenlerin, yağların en güzelini ve en pahalısını sürenlerin üzerine gelecekti. Tanrı’nın, halkın aldırmaz tavırlarına verdiği karşılık şöyleydi: “Yakupun gururundan iğreniyor, saraylarından tiksiniyorum.” Samiriye, Asurlular’ın eline verilecekti.

6:9,10   Bu üzücü ayetler, Page H. Kelly tarafından çok güzel ifade edilmiştir:

Ülkeyi kasıp kavuracak olan salgın hastalıkta ölenlerin sayısı o kadar çok olacaktı ki, normal defin işlemleri yerine getirilemeyecek ve hayatta kalanlar, cesetleri yakmak gibi alışılmamış bir uygulamaya başvuracaklardı. Ölmüş bir kişinin akrabası, yakılacak bedeni almak için evine girdiğinde, evin uzak bir köşesinde saklanan yalnız birini fark edecekti. Akraba seslendiğinde o şöyle yanıt verecekti: “Sus, Rab’bin adını ağzımıza almamalıyız.” Bu insanlar geçmişte Rab’bin adını kirletmişlerdi, şimdi ise O’nu adını ağızlarına almaya cesaret edemiyorlardı; gazabının çığ gibi büyümesinden korkuyorlardı. İnancına sadık her Yahudi’nin, günümüzde bile Tanrı’nın antlaşmada geçen adını ağzına almak istemeyişi dikkat çekicidir. 1

6:11-14   Davranışları akılsızca ve yararsızdı. Kaya üstünde öküzle çift sürmeye benzetiliyordu. Adaleti saptırmışlar, doğrulukla alay etmişler ve askeri güçleriyle övünmüşlerdi; aslında Lo-Devar ve Karnayim’i ele geçirmeleri önemsiz zaferlerdi. Asurlular, ülkeyi Hamat’ın kuzey girişinden, güney sınırdaki Arava Vadisi’ne kadar ezeceklerdi.

 

Kutsal Kitap

1 Vay başına Siyondaki kaygısızların,
Samiriye Dağında kendilerini güvende sananların,
İsrail halkının başvurduğu
Önder ulusun tanınmış insanlarının!
2 Kalne Kentine gidin de görün,
Oradan büyük Hamaya geçin,
Filistlilerin Gat Kentine inin,
Sizin bu krallıklarınızdan daha mı iyiler?
Toprakları sizinkinden daha mı geniş?
3 Ey sizler, kötü günü uzak sanan,
Zorbalık tahtını yaklaştıranlar.
4 Ey sizler, fildişi süslü yataklara uzananlar,
Sedirlere serilenler,
Seçme kuzular, besili buzağılar yiyenler,
5 Çenk eşliğinde türkü söyleyenler,
Davut gibi beste yapanlar,
6 Tas tas şarap içenler,
Yağların en güzelini sürünenler,
Yusufun yıkımına kederlenmeyenler!
7 Bu yüzden şimdi bunlar
Sürgüne gideceklerin başını çekecekler;
Sona erecek sedire serilenlerin cümbüşü.
8 Egemen RAB başı üzerine ant içti,
Her Şeye Egemen Tanrı RAB şöyle diyor:
‹‹Yakupun gururundan iğreniyor,
Saraylarından tiksiniyorum.
Bu yüzden içindeki her şeyle kenti
Düşmana teslim edeceğim.››
9 Eğer bir evden on kişi kalmışsa,
Onlar da ölecek.
10 Ölünün akrabası yakmak için cesedi evden almaya gelince,
Evdekine, ‹‹Yanında kimse var mı?›› diye soracak,
O da, ‹‹Hayır!›› yanıtını alınca,
‹‹Sus!›› diyecek, ‹‹RABbin adı anılmamalı.››
11 Çünkü RAB buyuruyor,
Büyük ev toza,
Küçük ev küle dönecek.
12 Atlar kaya üzerinde koşar mı?
Kimse denizde öküzle çift sürer mi?
Ama siz adaleti zehire,
Doğruluk meyvesini pelinotuna çevirdiniz.
13 Sizler, Lo-Devar Kentini aldık diye sevinenler,
‹‹Karnayimi kendi bileğimizle ele geçirmedik mi?›› diyenlersiniz. simgesidir.
14 ‹‹İşte bu yüzden, ey İsrail halkı,
Üzerinize bir ulus göndereceğim››
Diyor Her Şeye Egemen Tanrı RAB,
‹‹Levo-Hamat’tan Arava Vadisi’ne kadar ezecekler sizi.››

1. Page H. Kelly, Amos, Prophet of Social Justice, s.97.