Amos 5

C. İşitilecek Üçüncü Çağrı (5:1-17)

5:1-7   Peygamber, İsrail düştüğü için ağıt yakar; on askerden yalnızca biri sağ kalacaktır. Halk putlar için kutsal yerlerin bulunduğu kentlerin (Beytel, Beer-Şeva, Gilgal) değil, RAB’bin ardından gitmelidir.

5:8-13   Aksi takdirde, Ülker ve Oryon takımyıldızlarını yaratan ve evreni yöneten Tanrı, adaletsizlik ve haksızlıkları nedeniyle gazabını üzerlerine yağdıracaktır. İsrail halkından günah işleyen kişiler, kendilerini azarlayan doğru adamdan nefret edip dürüst kişiden tiksinmişlerdi. Haksız yollarla servet edindiklerinden, bu servetin tadını çıkarmalarına izin verilmeyecekti.

5:14-17   Doğruluk ve sosyal adalete çağrı yapılır: “Kötülüğe değil, iyiliğe yönelin ki yaşayasınız.” Ancak yine de ani değişiklikten anlaşılacağı gibi –meydanda çığlık kopacak– halkın dinlemeyeceği ve cezalandırılacağı açıktır.

Ç. İlk Felaket (5:18-27)

5:18-20   Halk Rab’bin gününü özlemle beklememelidir; o gün bir zifiri karanlık olacak, halk bir kötülükten kaçarken diğerine tutulacaktır.

5:21-27   İsrail, kutlama günlerinde Rab’be kurbanlar ve sunular getiriyordu; ama halk ahlâksal olarak çürümüştü, bu nedenle Tanrı onların sunularını reddediyordu. Tanrı, tören yerine doğruluk istiyordu. Çölde bile Rab’be tapındıklarını söylediklerinde, Molek, Sakkut ve Kayvan gibi diğer putlarla zina etmişlerdi.

 

Kutsal Kitap

1 Ey İsrail halkı, kulak ver,
Üzerine yakacağım ağıtın sözlerine:
2 ‹‹Düştü erden kız İsrail,
Bir daha kalkamaz,
Serilmiş kendi toprağına,
Kaldıran yok.››
3 Bu yüzden Egemen RAB şöyle diyor:
‹‹Bin kişiyle savaşa çıkan kentin
Yüz adamı sağ kalacak,
Yüz kişiyle çıkanın
On adamı kalacak İsrail halkına.››
4 Bu yüzden RAB İsrail halkına şöyle diyor:
‹‹Bana yönelin, yaşarsınız;
5 Beytele gitmeyin,
Gilgala girmeyin,
Beer-Şevaya geçmeyin,
Çünkü Gilgal halkı kesinlikle sürgün edilecek,
Beytel bir hiçfç olacak.›› anlamına gelir. ‹‹Beytaven›› aşağılamak amacıyla Beytel için kullanılırdı.
6 RABbe yönelin, yaşarsınız,
Yoksa Yusuf soyunda bir ateş gibi parlar,
Beyteli yakıp yok eder.
Yangını söndürecek kimse çıkmaz.
7 Ey adaleti acı pelinotuna çevirenler,
Doğruluğu yere çalanlar!
8 Ülker ve Oryon takımyıldızlarını yaratan,
Zifiri karanlığı sabaha çeviren,
Gündüzü geceyle karartan,
Deniz sularını çağırıp
Yeryüzüne dökenin adı RABdir.
9 Kaleyi ansızın yıkar,
Surlu kenti yerle bir eder.
10 Mahkemede kendilerini azarlayandan nefret ediyor,
Doğru konuşandan iğreniyorlar.
11 Yoksulu ezdiğiniz,
Ondan zorla buğday kopardığınız için
Yaptığınız yontma taş evlerde oturmayacak,
Diktiğiniz güzel bağların şarabını içmeyeceksiniz.
12 Çünkü isyanlarınızın çok,
Günahlarınızın sayısız olduğunu biliyorum,
Ey doğru kişiye baskı yapan,
Rüşvet alan,
Mahkemede mazlumun hakkını yiyenler!
13 Bu yüzden susmak düşer akıllı insana
Böyle bir zamanda,
Çünkü zaman kötüdür.
14 Kötülüğe değil,
İyiliğe yönelin ki yaşayasınız;
Böylece dediğiniz gibi,
RAB, Her Şeye Egemen Tanrı sizinle olur.
15 Kötülükten nefret edin,
İyiliği sevin,
Mahkemede adaleti koruyun.
Belki RAB, Her Şeye Egemen Tanrı,
Yusufun soyundan sağ kalanlara lütfeder.
16 Bu yüzden RAB,
Her Şeye Egemen Tanrı Rab şöyle diyor:
‹‹Bütün meydanlarda çığlık kopacak,
Sokaklarda inim inim inleyecekler;
Irgatları yas tutmaya,
Ağıtçıları feryat etmeye çağıracaklar.
17 Bütün bağlarda çığlık kopacak,
Çünkü ben aranızdan geçeceğim.››
RAB böyle diyor.
18 Vay başına, RABbin gününü özlemle bekleyenlerin!
Niçin özlüyorsunuz RABbin gününü?
O gün aydınlık değil, karanlık olacak.
19 Nasıl ki, biri aslanın önünden kaçar da karşısına ayı çıkar,
Evine döner, elini duvara dayar da elini yılan sokar.
20 RABbin günü aydınlık değil, karanlık olmayacak mı?
Hem de zifiri karanlık,
Bir parıltı bile yok.
21 RAB şöyle diyor:
‹‹İğreniyor, tiksiniyorum bayramlarınızdan,
Hoşlanmıyorum dinsel toplantılarınızdan,
22 Yakmalık ve tahıl sunularınızı
Bana sunsanız bile kabul etmeyeceğim,
Besili hayvanlarınızdan sunacağınız
Esenlik sunularına dönüp bakmayacağım.
23 Uzak tutun benden ezgilerinizin gürültüsünü,
Çenklerinizin sesini dinlemeyeceğim.
24 Bunun yerine adalet su gibi,
Doğruluk ırmak gibi sürekli aksın.
25 ‹‹Ey İsrail halkı, çölde kırk yıl boyunca
Bana mı kurbanlar, sunular sundunuz?
26 Gerçekte kralınız Sakkutu, putunuz Kayvanı,
Kendiniz için yaptığınız ilahın yıldızını taşıdınız. ‹‹Gerçekte kralınızın çadırını, putlarınızın kaidesini››. Sakkut ve Kayvan İsrailde tapılan ilahlardı. Asur ilahları olduğu sanılıyor.
27 Bu yüzden sizi Şam’ın ötesine süreceğim.››
RAB böyle diyor, O’nun adı Her Şeye Egemen Tanrı’dır.