Amos 2

F. Moav (2:1-3)

Altıncı yargı Moav’ın üzerine gelir. Moav, Edom Kralı’nın uygun bir şekilde defnedilmesine engel olmuştur (Bk. 2Kr.3:26, 27. “En büyük oğul” ifadesi, büyük olasılıkla Moav’ın değil, Edom Kralı’nın en büyük oğluna işaret etmektedir).

G. Yahuda (2:4, 5)

Rab şimdi, rahatsızlık verecek biçimde asıl konuya yaklaşmaktadır: Bundan sonra yargılanacak olan iki ulus, Yahuda ve İsrail’dir! Bu iki ulusun, diğer altı ulusla aynı sırada yer alması şaşırtıcıdır. Amos’un yaşadığı dönemdeki Yahudiler için bu çok onur kırıcı bir durum olmalıydı! Ama Tanrı bu şekilde Yahuda ve İsrail’in, Rabbin önündeki bütün özel haklarını ceza olarak kaybettiklerini anlatmaktadır. Yahuda, Rab’bin Yasası’nı küçümsediği için cezalandırılacaktır. Rab’bin buyruklarını yerine getirmemiş ve yalanların (putlar) peşinden gitmiştir.

Ğ. İsrail (2:6-16)

2:6-8   İsrail halkı bu noktaya kadar Amos’un uyarılarını onaylamaktaydı. Ama şimdi Amos kendilerine karşı tavır aldığında, beğenileri süratle öfkeye dönüştü. İsrail, doğru ve yoksulları ezdiği için cezalandırılacaktı. Ahlâksızlığın en çirkin biçimlerini uygulamışlar, rehin giysiler almışlar, 1 zorbalık ve rüşvet yoluyla kazanılan parayla satın aldıkları şarabı içerek tapınakta sarhoş olmuşlardı.

2:9-12   Bundan sonra, Tanrı İsrail’e geçmişte gösterdiği merhameti hatırlatır: Kenan ülkesinde sedir ve meşe ağaçları gibi yükselen Amorlular’ı yok etmiştir. İsrail’i Mısır’dan kurtarmış ve aralarında Tanrı’ya adanmış kişiler yetiştirmiştir. Ama onlar Tanrı’ya adanmış bu kişilerin ahlâklarını bozdular, peygamberlere susmalarını buyurdular.

2:13-16   Bunun bir sonucunda Tanrı, kaçmalarına engel olarak onları ezecekti. Asurlular tarafından yenilgiye uğratılacaklardı. En güçlü adamlar bile kendilerini kurtaramayacaklar, ayağı tez olanlar bile uzaklaşamayacaklardı.

 

Kutsal Kitap

1 RAB şöyle diyor:
‹‹Moavlıların cezasını kaldırmayacağım.
Çünkü günah üstüne günah işlediler,
Edom Kralının kemiklerini
Kireçleşinceye dek yaktılar.
2 Bu yüzden Moava ateş yağdıracağım,
Yakıp yok edecek Keriyot saraylarını.
Kargaşa, savaş naraları,
Boru sesleri arasında ölecek Moav halkı.
3 Söküp atacağım içinden yöneticisini,
Öldüreceğim onunla bütün görevlilerini.››
RAB böyle diyor.
4 RAB şöyle diyor:
‹‹Yahudalıların cezasını kaldırmayacağım.
Çünkü günah üstüne günah işlediler,
Reddettiler yasamı,
Kurallarıma uymadılar;
Yalancı putlar saptırdı onları,
Atalarının da izlediği putlar.
5 Bu yüzden Yahudaya ateş yağdıracağım,
Yakıp yok edecek Yeruşalim saraylarını.››
6 RAB şöyle diyor:
‹‹İsraillilerin cezasını kaldırmayacağım,
Çünkü günah üstüne günah işlediler,
Doğruyu para için,
Yoksulu bir çift çarık için sattılar.
7 Onlar ki,
Yoksulun başını toz toprak içinde çiğner
Ve mazlumun hakkını bir yana iterler.
Baba oğul aynı kızla yatarak
Kutsal adımı kirletirler.
8 Her sunağın yanına,
Rehin alınan giysilerin üzerine uzanır,
Tanrılarının Tapınağında
Ceza karşılığı alınan şarabı içerler.
9 Ama ben onların önünde
Amorluları yok ettim;
Sedir ağaçları kadar boylu,
Meşe kadar güçlü olsa da,
Yukarıdan meyvesini,
Aşağıdan kökünü kuruttum.
10 Sizi Mısırdan ben çıkardım,
Amor topraklarını sahiplenesiniz diye
Çölde kırk yıl size yol gösterdim.
11 Oğullarınızdan peygamberler,
Gençlerinizden bana adanmış kişiler atadım.
Doğru değil mi, ey İsrailliler?››
RAB böyle diyor.
12 ‹‹Sizse bana adanmış kişilere şarap içirdiniz
Ve peygamberlere, ‹Peygamberlik etmeyin!›
Diye buyruk verdiniz.
13 ‹‹Tahıl yüklü araba toprağı nasıl ezerse,
İşte ben de sizi öyle ezeceğim.
14 Hızlı koşan kaçamayacak,
Güçlü gücünü gösteremeyecek,
Yiğit canını kurtaramayacak,
15 Okçu yerini koruyamayacak,
Ayağı tez olan uzaklaşamayacak,
Atlı canını kurtaramayacak,
16 En yürekli yiğitler bile
O gün silahlarını bırakıp kaçacak.››
RAB böyle diyor.

1. Bir borcun ödenmesi için rehin verilen giysi, yoksul birinin sahip ol­duğu tek örtü olabileceğinden, gün batımından önce kendisine geri verilme­lidir (Yas.24:12, 13).