Ağıtlar 3

IV. PEYGAMBER SAĞ KALANLARIN ÜZÜNTÜ VE İTİRAFLARINI     DİLE GETİRİYOR (3. Bölüm)

A. Tanrı’nın Yargıları (3:1-18)

Ben ve biz sözcükleri birbirini izler. Peygamberin bu şekilde, kendisinin ve halkının deneyimleri arasında bir benzetme yaptığını görüyoruz: Tanrı’nın gazabı, karanlıkta yürümek, elini kaldırması (1-3. ayetler); zamanından önce yaşlanma, kırılmış kemikler, acı ve zahmetle kuşatma, yaşayan ölüler (4-6. ayetler); kaçınılmaz hapis, yanıtlanmayan dua (7-9. ayetler); pusuya yatmış hayvan, yollarını saptırma (10-12. ayetler); derin yaralar, alay, acıya doymak (13-15. ayetler); kırılmış dişler, giysi yerine kül (16. ayet); hafıza, esenlik ve refah kaybı, Rab’den umut kesmek (17, 18. ayetler) gibi…

B. Rab’bin Merhameti (3:19-39)

Peygamber, kötü durumunu ve kolay kolay düzelmeyen bunalımını hatırlatmak için Tanrı’ya dua eder (19, 20. ayetler). Rab’bin merhamet ve şefkatini hatırladığında umudu yenilenir… Rab’bin merhameti her sabah yenilenir, sadakati büyüktür 1 (21-24. ayetler). Sıkıntı okulunda öğrendiği derslerden bölümler aktarır: Tanrı’nın kurtarışını sessizlik içinde beklemek ve erken yaşta boyunduruğuna boyun eğmek iyidir (25-27. ayetler); karşılık vermeksizin Tanrı’nın terbiyesi kabullenilmelidir (28-30. ayetler); Tanrı’nın reddedişi nedensiz değildir ve sona erecektir; sevgisi ve merhameti sona ermez (31-33. ayetler); Rab zulmü, adaletsizliği ya da haksızlığı onaylamaz (34-36. ayetler); O egemendir, her şey O’nun isteğine hizmet eder; günahı cezalandırdığında yakınmak akılsızlıktır (37-39. ayetler).

C. Ruhsal Yenilenmeye Çağrı (3:40-42)

Bereket yolu kendimizi sınamakla ve Rab’be dönmekle bulunur. İtiraf edilmemiş günah bağışlanmaz.

Ç. Yeremya’nın Yeruşalim İçin Duyduğu Üzüntü (3:43-51)

Konu, Yeremya ve halkının çektiği sıkıntılara döner. Tanrı kovalamış ve acımadan öldürmüştür. Dualarını işitmemektedir, onları yeryüzünün süprüntüsüne dönüştürmüştür (43-45. ayetler). Tanrı halkı tehlike ve yıkım yaşarken, bütün düşmanları alay etmişlerdir. Halkının kırılması, peygamberi sürekli ağlamaya zorlamıştır (46-51. ayetler).

D. Peygamberin Düşmanlarından Kurtarılmak İçin Ettiği Dua (3:52-66)

Bir kuş gibi avlanan, sarnıca atılıp öldürülmek istenen ve taşlanan, sular başından aşan peygamber sonunun geldiğini düşündü (52-54. ayetler). Gayretle Tanrı’ya yakardı. Tanrı ona korkmamasını söyleyerek yanıt verdi (55-57. ayetler). Şimdi Rab’den kendisine ne kadar kötü davranıldığı konusunda düşünmesini ister –öç, kötü planlar, paylama, hakaret, dedikodu ve sataşmalar– ve buna göre davasını yargılamasını bekler. Adalet, düşmanlarının cezalandırılmasını, lanetlenmesini, izlenerek yok edilmesini talep eder (58-66. ayetler). “İnat etmelerini sağla” (65. ayet) ifadesi, “Bugün bile Eski Antlaşma okunurken, zihinleri aynı peçeyle örtülü kalıyor” (2Ko.3:15) ayetinde de olduğu gibi, büyük olasılıkla ‘yüreğin sertleşmesi değil, yüreğin yıkıma götüren körlüğü’ anlamına gelmektedirler. 2

 

Kutsal Kitap

1 RABbin gazap değneği altında acı çeken adam benim.
2 Beni güttü,
Işıkta değil karanlıkta yürüttü.
3 Evet, dönüp dönüp bütün gün bana elini kaldırıyor.
4 Etimi, derimi yıprattı, kemiklerimi kırdı.
5 Beni kuşattı,
Acı ve zahmetle sardı çevremi.
6 Çoktan ölmüş ölüler gibi
Beni karanlıkta yaşattı.
7 Çevreme duvar çekti, dışarı çıkamıyorum,
Zincirimi ağırlaştırdı.
8 Feryat edip yardım isteyince de
Duama set çekiyor.
9 Yontma taşlarla yollarımı kesti,
Dolaştırdı yollarımı.
10 Benim için O pusuya yatmış bir ayı,
Gizlenmiş bir aslandır.
11 Yollarımı saptırdı, paraladı,
Mahvetti beni.
12 Yayını gerdi, okunu savurmak için
Beni nişangah olarak dikti.
13 Oklarını böbreklerime sapladı.
14 Halkımın önünde gülünç düştüm,
Gün boyu alay konusu oldum türkülerine.
15 Beni acıya doyurdu,
Bana doyasıya pelinsuyu içirdi.
16 Dişlerimi çakıl taşlarıyla kırdı,
Kül içinde diz çöktürdü bana.
17 Esenlik yüzü görmedi canım,
Mutluluğu unuttum.
18 Bu yüzden diyorum ki,
‹‹Dermanım tükendi,
RABden umudum kesildi.››
19 Acımı, başıboşluğumu,
Pelinotuyla ödü anımsa!
20 Hâlâ onları düşünmekte
Ve sıkılmaktayım.
21 Ama şunu anımsadıkça umutlanıyorum:
22 RABbin sevgisi hiç tükenmez,
Merhameti asla son bulmaz; sayesinde yok olmadık.››
23 Her sabah tazelenir onlar,
Sadakatin büyüktür.
24 ‹‹Benim payıma düşen RABdir›› diyor canım,
‹‹Bu yüzden Ona umut bağlıyorum.››
25 RAB kendisini bekleyenler,
Onu arayan canlar için iyidir.
26 RABbin kurtarışını sessizce beklemek iyidir.
27 İnsan için boyunduruğu gençken taşımak iyidir.
28 RAB insana boyunduruk takınca,
İnsan tek başına oturup susmalı;
29 Umudunu kesmeden yere kapanmalı,
30 Kendisine vurana yanağını dönüp
Utanca doymalı;
31 Çünkü Rab kimseyi sonsuza dek geri çevirmez.
32 Dert verse de,
Büyük sevgisinden ötürü yine merhamet eder;
33 Çünkü isteyerek acı çektirmez,
İnsanları üzmez.
34 Ülkedeki bütün tutsakları ayak altında ezmeyi,
35 Yüceler Yücesinin huzurunda insan hakkını saptırmayı,
36 Davasında insana haksızlık etmeyi
Rab doğru görmez.
37 Rab buyurmadıkça kim bir şey söyler de yerine gelir?
38 İyilikler gibi felaketler de Yüceler Yücesinin ağzından çıkmıyor mu?
39 İnsan, yaşayan insan
Niçin günahlarının cezasından yakınır?
40 Davranışlarımızı sınayıp gözden geçirelim,
Yine RABbe dönelim.
41 Ellerimizin yanısıra yüreklerimizi de göklerdeki Tanrıya açalım:
42 ‹‹Biz karşı çıkıp başkaldırdık,
Sen bağışlamadın.
43 Öfkeyle örtünüp bizi kovaladın,
Acımadan öldürdün.
44 Dualar sana erişmesin diye
Bulutları örtündün.
45 Uluslar arasında bizi pisliğe, süprüntüye çevirdin.
46 Düşmanlarımızın hepsi bizimle alay etti.
47 Dehşet ve çukur, kırgın ve yıkım çıktı önümüze.››
48 Kırılan halkım yüzünden
Gözlerimden sel gibi yaşlar akıyor.
49 Durup dinmeden yaş boşanıyor gözümden,
50 RAB göklerden bakıp görünceye dek.
51 Kentimdeki kızların halini gördükçe
Yüreğim sızlıyor.
52 Boş yere bana düşman olanlar bir kuş gibi avladılar beni.
53 Beni sarnıca atıp öldürmek istediler,
Üzerime taş attılar.
54 Sular başımdan aştı, ‹‹Tükendim›› dedim.
55 Sarnıcın dibinden seni adınla çağırdım, ya RAB;
56 Sesimi, ‹‹Ahıma, çağrıma kulağını kapama!›› dediğimi duydun.
57 Seni çağırınca yaklaşıp, ‹‹Korkma!›› dedin.
58 Davamı sen savundun, ya Rab,
Canımı kurtardın.
59 Bana yapılan haksızlığı gördün, ya RAB,
Davamı sen gör.
60 Benden nasıl öç aldıklarını,
Bana nasıl dolap çevirdiklerini gördün.
61-62 Aşağılamalarını, ya RAB,
Çevirdikleri bütün dolapları,
Bana saldıranların dediklerini,
Gün boyu söylendiklerini duydun.
63 Oturup kalkışlarına bak,
Alay konusu oldum türkülerine.
64 Yaptıklarının karşılığını ver, ya RAB.
65 İnat etmelerini sağla,
Lanetin üzerlerinden eksilmesin.
66 Göklerinin altından öfkeyle kovala, yok et onları, ya RAB.

1. 22 ve 23’üncü ayetlerin bu kitabın editörü için özel bir anlam taşıdı­ğını söylemek isteriz. Babam, “Rab’bin sevgisi hiç eksilmez” (22. ayet), annem ise, 23’üncü ayeti temel alan, “Sadakatin ne büyük” ilahisini çok severdi. Ancak onlar Rab’bin yanına gittikten sonra duygularının farkına vardım. Kişiliklerinin her özelliği, Ağıtlar’ın 3’üncü bölümüyle tam olarak uyuşmaktaydı.

2. C. F. Keil, “Lamentations,” Biblical Commentary on the Old Testament, XX:455.