2 Yuhanna Giriş


YUHANNA’NIN

İKİNCİ MEKTUBU

Yazar

William MacDonald


Bu kitap, Tanrı Sözü’nün zenginliğini açık ve kolay anlaşılır hale getirmek için hazırlanan bir Kutsal Kitap yorumudur. Samimi, saygılı, adanmış ve ilmi bir şekilde yazılmıştır. Kişisel tapınma zamanlarınızda ve grupça yapılan Kutsal Kitap çalışmalarınızda kullanmak için uygun bir seçenektir.


This is a Bible commentary that makes the riches of God’s Word clear and easy for you to understand. It is written in a warm, reverent, and devout and scholarly style. It is a good choice for your personal devotions and group Bible study.

© 1995 by William MacDonald, Believer’s Bible Commentary
Christian Missions in Many Lands, Inc.
PO Box 13, Spring Lake, NJ 07762
USA
— All Rights Reserved —


Giriş

“İkinci Yuhanna bize, elçinin başka bir yönünü açıklamaktadır; onu bize bireysel canların çobanı olarak gösterir. İster yerel bir kiliseye, ister Hıristiyan bir hanıma olsun, mektubu gönderdiği ve yakından ilgilendiği özel kişilere yönelik yazar.” — A. Plummer

I. KUTSAL YAZILAR’DAKİ YERİ

Üçüncü Yuhanna ile birlikte bu kısa mektup, ilk dönemin en sevilen kutsallarından elçi Yuhanna’nın eşsiz kişisel mektuplarından biridir.

Bazen Hıristiyanlar diğer insanlarla, özellikle de imanlılarla ilişkilerinin nasıl olması gerektiğini merak ederler. 2. ve 3.Yuhanna bu soruyu açıkça yanıtlamaktadır. 2.Yuhanna, evimizi ya da kilise olarak kullandığımız yeri, Mesih’in öğretisine bağlı kalmayanlara kapalı tutmanın önemini anlatır. 3.Yuhanna’da, yolculuk eden vaizlere ve müjdecilere ise “kapımızı açık tutmamız” istenmektedir.

II. KİTABIN YAZARI

2.Yuhanna bölümü kısa ve özel bir mektup olduğundan 1.Yuhanna’ya göre dışsal kanıt açısından daha zayıftır. Irenaeus bu bölümü 1.Yuhanna’nın devamı sanarak (bölüm ve ayetlere ayırma yüzyıllar sonra olmuştur) buradan alıntı yapar. Origen mektuptan kuşkulansa da, İskenderiyeli Clement ve Dionysius, Yuhanna’ya ait olduğunu kabul eder. Cyprian özellikle 10’uncu ayeti, “Elçi Yuhanna’dan” diyerek kullanır. İçsel kanıt; üslup ve kullanılan sözcüklerin 1.Yuhanna ve 3.Yuhanna ile uyumlu olmasına dayanır. 2. ve 3.Yuhanna’nın başlangıcı 1.Yuhanna’nın başlangıcından farklı olsa da, o denli çok benzerlik vardır ki, yalnızca birkaç kişi bunların aynı elden ve aynı zamanda çıkmış olduğuna karşı çıkabilir.

2.Yuhanna’nın Elçi Yuhanna’ya ait olduğundan kuşku duymamıza yol açabilecek önemli bir neden yoktur (daha fazla ayrıntı için 1.Yuhanna’nın girişine bakınız).

III. TARİH

Birinci Yuhanna’da olduğu gibi, bu mektubun da iki genel dönem arasında yazılmış olması mümkündür (Yeruşalim’in yıkılmasından önce 60’larda ya da 85-90 yılları arasında). İlk tarihi dikkate alırsak, mektubun Yeruşalim’den, ikinciyi dikkate alırsak elçinin son günlerini geçirdiği Efes’ten yazılmış olması olasıdır.

IV. ÖN OLAYLAR VE KONULAR

Bu mektubun asıl konusunu, ilk topluluklar döneminde yaygın olan ve halen de bazı yerlerde sürdürülen gezici vaizlik oluşturmaktadır. Bu gezici vaizlere Hıristiyan aileler ve topluluklar tarafından yiyecek, yatacak yer ve bazen de para verilirdi. Ne yazık ki, yanlış öğretiler yayan şarlatanlar da kendi sapık düşüncelerini (Gnostisizm gibi) yaymak için bu yolu kullanmışlardır (1.Yuhanna’nın girişine bakınız).

“Fırsatçılara” ve yanlış öğreti yayanlara karşı ilk yüzyılda uyarıda bulunulması önemli olarak görülüyorsa, acaba Elçi Yuhanna bugünkü sahte tarikatları ve dinleri görseydi ne derdi?

2.Yuhanna’nın ana konusu, Rabbimiz’in kişiliğiyle ilgili yanlış öğretiler yayanlarla ilgilenmememizdir (10-11’inci ayetler).

 

ANA HATLAR
    Bölüm
I. ELÇİNİN SELAMI: LÜTUF, MERHAMET VE ESENLİK 1-3
II. ELÇİNİN SEVİNCİ: İTAATKAR ÇOCUKLAR 4
III. ELÇİNİN İSTEĞİ: SEVGİDE YÜRÜMEK 5-6
IV. ELÇİNİN UYARISI: MESİH KARŞITI ALDATICILAR 7-11
V. ELÇİNİN UMUDU: KİŞİSEL ZİYARET 12-13