2 Timoteos Giriş


2.TİMOTEOS

Yazar

William MacDonald


Bu kitap, Tanrı Sözü’nün zenginliğini açık ve kolay anlaşılır hale getirmek için hazırlanan bir Kutsal Kitap yorumudur. Samimi, saygılı, adanmış ve ilmi bir şekilde yazılmıştır. Kişisel tapınma zamanlarınızda ve grupça yapılan Kutsal Kitap çalışmalarınızda kullanmak için uygun bir seçenektir.


This is a Bible commentary that makes the riches of God’s Word clear and easy for you to understand. It is written in a warm, reverent, and devout and scholarly style. It is a good choice for your personal devotions and group Bible study.

© 1995 by William MacDonald, Believer’s Bible Commentary
Christian Missions in Many Lands, Inc.
PO Box 13, Spring Lake, NJ 07762
USA
— All Rights Reserved —


Giriş

“Timoteos’a ikinci mektup, Tanrı’nın denetimi altında, Filistin’in dışında, Tanrı’nın yeryüzündeki topluluğunu kurmuş ve geliştirmiş olan Pavlus’un yüreğinin dışa vurumudur. Elçi kiliselerin, temel aldığı ilkelerden uzaklaştığının ve yetersiz kaldığının bilincinde olarak bu mektubu kaleme almıştır. — J.N. Darby

I. KUTSAL YAZILAR’DAKİ YERİ

Tanınmış kişilerin son sözleri genellikle onları seven kişiler tarafından özlemle anılır. 2.Timoteos Pavlus’un son sözleri değilse de, imanlılara yazdığı son mektuptur ve çok sevdiği genç çömezi Timoteos’a göndermiştir.

Ruhla dolu, zeki ve şefkatli olan elçi, Roma’da yalnızca tavandaki bir delikten ışık alan, nemli ve karanlık hücresinde oturmuş idam edilmeyi beklerken, Tanrı için verdiği yorucu ve yıpratıcı mücadelelerin sonunda Timoteos’a, öğretilen gerçeğe sıkıca bağlı kalması için bir mektup yazmaktadır.

Birçok “İkinci” mektup gibi, 2.Timoteos da son günlerde ortaya çıkacak olan sahte öğretişler ve öğretmenlerle ilgilidir. 2.Timoteos’un güvenilir olmadığını (2.Petrus bölümünün çok daha az güvenilir olduğunu söylemişlerdi) söyleyen kuşku dolu din önderleri, dini, bir maske gibi kullanmaktadır; Pavlus işte bu konuda bizleri önceden uyarmaktadır (3:1-9).

Bazıları ne derse desin, 2.Timoteos çok gerek duyulan ve fazlasıyla güvenilir bir kitaptır.

II. KİTABIN YAZARI

Bu konuda “Pastoral Mektuplar” bölümünün giriş kısmına bakınız.

III. TARİH

2.Timoteos, Roma’daki eski Mamertime hapishanesinden yazılmıştır. Pavlus Roma vatandaşı olduğu için aslanlara atılması ya da çarmıha gerilmesi söz konusu değildi; kılıçla başının kesilmesi “ayrıcalığına” sahipti. Pavlus, İ.S. 8 Haziran 68’de ölen Neron’un hükümdarlığı sırasında öldürüldüğünden, 2.Timoteos İ.S. 67 yılı sonbaharı ile İ.S. 68 yılı ilkbaharı arasında yazılmış olmalıdır.

IV. ÖN OLAYLAR VE KONULAR

2.Timoteos’un ana konusu 2:15’de açıklanır: “Kendini Tanrı’ya makbul, gerçeğin bildirisini doğru kullanan, alnı ak bir işçi olarak sunmaya gayret et.” Toplulukla ilgili davranışlara önem veren 1.Timoteos bölümünün tersine burada kişisel davranışlar ve sorumluluklar ön plandadır. Belki de konuyu şöyle özetleyebiliriz: “Toplulukla ilgili sorunların olduğu bir dönemde kişisel sorumluluk.”

Bu mektubun gönderildiği toplulukta ciddi sorunlar vardır. İman ve gerçekten uzaklaşma söz konusuydu. Bu durumun imanlı üzerindeki etkisi nedir? Kiliselerdeki eksiklikler ve yanlışlıklar, imanlının gerçeğe sıkıca sarılmaması ve kutsal bir yaşam sürdürmemesi için geçerli bir neden midir? 2.Timoteos’un buna verdiği yanıt kesinlikle ‘Hayır’dır! “Kendini Tanrı’ya makbul… bir işçi olarak sunmaya gayret et.”

Genç Daniel’in Babil kralı önündeki durumu bunu resmeder niteliktedir (Daniel 1). İsrailliler’in uzun süren zulmünden ötürü Daniel ve diğerleri Babil’de Nebukadnessar tarafından tutsak edilmişti. Kurban sunmak, tapınağa gidip dua etmek gibi Yahudi geleneklerinden uzak kalmışlardı. Hatta birkaç yıl sonra Yeruşalim tümüyle yıkıldığında tüm ulus tutsak edilmiş ve bu geleneklerin hiçbiri uygulanamaz olmuştu. O zaman Daniel kendi kendine şöyle mi demişti? “Ben de Kutsal Yasa’yı, peygamberleri unutayım ve Babil’deki uygulamalara ve ahlâki yapıya uyum sağlayayım.” Tarih bize onun bu kötü koşullar altında bile harika iman yaşamına devam ettiğini ve böylece bu soruya en iyi biçimde yanıt vermiş olduğunu gösteriyor.

2.Timoteos’un bildirisi, imanlı toplulukların bugünkü durumundan, yani topluğun ilk başlardaki kutsallık ve sadeliğinden uzak olmasından hoşnut olmayan her Tanrı çocuğuna yönelik bir bildiridir. Kişi her zamanki gibi, “Mesih İsa’ya ait olup Tanrı yoluna yaraşır bir yaşam sürmek” ile yükümlüdür (2Ti.3:12).

 

ANA HATLAR
      Bölüm
I. TİMOTEOS’U SELAMLAMA 1:1-5
II. TİMOTEOS’A ÖĞÜTLER 1:6 – 2:13
  A. Bağlılık Konusunda 1:6-18
  B. Sabır Konusunda 2:1-13
III. SAPKINLIKLARA KARŞI SADAKAT 2:14 – 4:8
  A. Gerçek Hıristiyanlığa Sadık Kalmak 2:14-26
  B. Son Günler 3:1-13
  C. C. Sahte Yollar ve Tanrı Adamı 3:14 – 4:8
IV. ÖZEL İSTEKLER 4:9-22