2 Tarihler 4

4:1-22   Tapınakta kullanılan iki ana metal, tunç ve altındı. 4. bölüm kısaca bu metallerden yapılan bazı eşyaların listesini verir. Tunç, yakmalık sunu sunağı, havuz ve onu

destekleyen boğa kabartmaları 1 (2-5,10), on kazan (6. ayet), büyük avlu kapıları (9. ayet), çeşitli kaplar (11, 14- 18. ayetler), iki sütun ve

başlıkları (12, 13. ayetler) tunçla kaplanmıştı. Tüm bunlar, Sukkot ile Seredata arasındaki killi topraklarda döktürülmüştü (17. ayet). Süleyman, altını Kutsal Yer’deki on kandillik (7, 20. ayetler), Tanrı huzuruna konan ekmeklerin bulunduğu on masa (8, 19. ayetler), sunak (19. ayet) çeşitli kaplar (8, 21, 22. ayetler) için kullanmış, Kutsal Yer’i ve En Kutsal Yeri de yine altınla kaplamıştı (22. ayet). Altın öncelikle tapınağın içindeki bölümlerde, tunç ise tapınağın dışındaki eşyalar için kullanılmıştı.

Antlaşma Sandığı’nın dışında, tapınağın tüm eşyaları Süleyman tarafından yaptırıldı. Antlaşma Sandığı çadırdan getirilmişti.

 

Kutsal Kitap

1 Süleyman tunçtan bir sunak yaptırdı. Sunağın eniyle uzunluğu yirmişer arşın, yüksekliği on arşındıfş.
2 Dökme tunçtan on arşınfş çapında, beş arşın derinliğinde, çevresi otuz arşın yuvarlak bir havuz yaptırdı.
3 Havuzun dışı boğa kabartmalarıyla kuşatılmıştı. Her arşındafü onar tane olan bu kabartmalar iki sıra halindeydi ve gövdeyle birlikte dökülmüştü.
4 Havuz üçü kuzeye, üçü batıya, üçü güneye, üçü de doğuya bakan on iki boğa heykeli üzerine oturtulmuştu. Boğaların sağrıları içe dönüktü.
5 Havuzun çeperi dört parmak kalınlığındaydı; kenarları kâse kenarlarını, nilüferleri andırıyordu. Üç bin bat su alıyordu.
6 Süleyman yıkama işleri için on kazan yaptırdı. Beşini sunağın güneyine, beşini kuzeyine yerleştirdi. Yakmalık sunuların parçaları bunlarda yıkanırdı. Havuz ise kâhinlerin yıkanması içindi.
7 Süleyman tanıma uygun biçimde yaptırdığı on altın kandilliği tapınağın içine, beşi sağda, beşi solda olmak üzere yerleştirdi.
8 Yaptırdığı on masanın beşini de tapınağın sağına, beşini soluna yerleştirdi. Ayrıca yüz altın çanak yaptırdı.
9 Kâhinlerin avlusunu, büyük avluyla kapılarını yaptırdı. Kapıları tunçla kaplattı.
10 Havuzu ise tapınağın güneydoğu köşesine yerleştirdi.
11 Hiram kovalar, kürekler, çanaklar yaptı. Böylece Kral Süleyman için üstlenmiş olduğu Tanrının Tapınağıyla ilgili işleri tamamlamış oldu:
12 İki sütun ve iki yuvarlak sütun başlığı, bu başlıkları süsleyen iki örgülü ağ,
13 Sütunların yuvarlak başlıklarını süsleyen iki örgülü ağın üzerini ikişer sıra halinde süsleyen dört yüz nar motifi,
14 On kazan ve ayaklıkları,
15 Havuz ve havuzu taşıyan on iki boğa heykeli,
16 Kovalar, kürekler, büyük çatallar. Huram-Avinin Kral Süleyman için RABbin Tapınağına yaptığı bütün eşyalar parlak tunçtandı.
17 Kral bunları Şeria Ovasında, Sukkot ile Seredata arasındaki killi topraklarda döktürmüştü.
18 Süleymanın yaptırdığı eşyalar o kadar çoktu ki, kullanılan tuncun hesabı tutulmadı.
19 Süleymanın Tanrının Tapınağı için yaptırdığı altın eşyalar şunlardı: Altın sunak ve ekmeklerin Tanrının huzuruna konduğu masalar,
20 İç odanın önüne yerleştirilen ve kurala uygun olarak yakılan saf altından kandilliklerle kandilleri,
21 Çiçek süslemeleri, kandiller, maşalar. -Bunlar saf altındandı.-
22 Saf altın fitil maşaları, çanaklar, tabaklar, buhurdanlar ve tapınağın altın kapıları. En Kutsal Yer’in ve ana bölümün kapıları da altındandı.

1. 4:2’de yuvarlak havuz için verilen ölçüler, bazen Kutsal Kitap’ın hata içerdi­ğini göstermek için kullanılır. Eğer çap on arşınsa, (yaklaşık 4.5 m.), daire çev­resi 180 x pi sayısı (II = 3,14) ya da otuz arşın yerine 14,3 m. olurdu. Yuvarlak ha­vuzun, bir el enindeki ölçü (yaklaşık 10 cm.) kalınlığında olduğu düşünüldüğünde sorun çözülür. 2. ayet, dış çapı ve iç daire çevresini verir. İç açı, 4,5 m. eksi 20 cm. ya da 4,3 m. olurdu. 172 x pi sayısı (3,14), metindeki otuz arşına eşit en yakın olan 13,7 m. sonucunu verir. Havuz ne kadar su alıyordu? İki bin bat mı (yaklaşık 44.000 litre 2Kr.7:26]), yoksa üç bin bat mı? (66.000 litre 4:5]). Yanıt, her iki rakamın da doğru olduğudur. İki bin bat, büyük olasılıkla havuzun aldığı normal su miktarıydı, ama ağzına kadar doldurulduğunda kapasitesi üç bin battı.