2 Tarihler 26

H. Kral Uzziya (26. Bölüm)

26:1-5   Uzziya’nın başarısının nedeni bölümün başında açıklanmıştı. Uzziya doğru olanı yapmış ve Tanrı’ya danışmıştı. Zekeriya (Peygamber Zekeriya’yla aynı kişi değildir) anlayışlı bir adamdı ve aynı zamanda Uzziya’nın danışmanıydı.

26:6-15   Uzziya’nın yaptığı her şey bereketlendi. Filistliler ve Ammonlular’a karşı başarıyla savaştı, Yahuda’nın da savunmasını güçlendirdi. Seçkin bir ordu topladı ve bu orduyu donatmak için iyi bir silah deposu yaptı. Aynı zamanda kentler bina etti ve zirai gelişimi teşvik etti (10. ayet). “Gereçler” (15. ayet), okları ve büyük taşları fırlatmaya yarayan mancınıklardı.

 26:16-23   Ama Uzziya gurura kapıldı ve Rab’bin önünde buhur yakmak için tapınağa girdi. Bu, yalnızca kâhinlerin yetkisinde olan bir eylemdi. Azarya ve Rab’bin yürekli seksen kâhini, kralın ardından tapınağa girdiler. Kâhinlerin paylamaları Uzziya’yı kızdırdı, ancak Uzziya hiçbir şey yapamadan Rab onu bir deri hastalığıyla cezalandırdı. Aceleyle, bir daha asla geri dönmeyeceği tapınaktan çıktı. O günden sonra tek başına bir cüzamlı olarak yaşadı. Krallığı, oğlu Yotam yönetti. Uzziya, cüzamlı olduğu için, kralların mezarlığına değil, kralların mezarlığına yakın bir yere gömüldü.

 

Kutsal Kitap

1 Yahuda halkı Amatsyanın yerine on altı yaşındaki oğlu Uzziyayı kral yaptı.
2 Babası Amatsya ölüp atalarına kavuştuktan sonra Uzziya Eylat Kentini onarıp Yahuda topraklarına kattı.
3 Uzziya on altı yaşında kral oldu ve Yeruşalimde elli iki yıl krallık yaptı. Annesi Yeruşalimli Yekolyaydı.
4 Babası Amatsya gibi, Uzziya da RABbin gözünde doğru olanı yaptı.
5 Kendisine Tanrı korkusunu öğreten Zekeriyanın günlerinde Tanrıya yöneldi. RABbe yöneldiği sürece Tanrı onu başarılı kıldı.
6 Uzziya Filistlilere savaş açtı. Gat, Yavne ve Aşdotun surlarını yıktırdı. Sonra Aşdot yakınlarında ve Filist bölgesinde kentler kurdu.
7 Filistlilere, Gur-Baalda yaşayan Araplara ve Meunlulara karşı Tanrı ona yardım etti.
8 Ammonlular Uzziyaya haraç vermeye başladılar. Gitgide güçlenen Uzziyanın ünü Mısır sınırına dek ulaştı.
9 Uzziya Yeruşalimde Köşe Kapısı, Dere Kapısı ve surun köşesi üzerinde kuleler kurup bunları sağlamlaştırdı.
10 Şefelada ve ovada çok sayıda hayvanı olduğundan, kırda gözetleme kuleleri yaptırarak birçok sarnıç açtırdı. Dağlık bölgelerde, verimli topraklarda da ırgatları, bağcıları vardı; çünkü toprağı severdi.
11 Uzziyanın savaşa hazır bir ordusu vardı. Kralın komutanlarından Hananyanın denetiminde Yazman Yeielle görevli Maaseyanın yaptığı sayımın sonuçlarına göre, bu ordu bölük bölük savaşa girerdi.
12 Yiğit savaşçıları yöneten boy başlarının sayısı 2 600dü.
13 Bunların komutası altında krala yardım etmek için düşmanla yiğitçe savaşacak 307 500 askerden oluşan bir ordu vardı.
14 Uzziya bütün ordu için kalkan, mızrak, miğfer, zırh, yay, sapan taşı sağladı.
15 Yeruşalimde becerikli adamlarca tasarlanmış gereçler yaptırdı. Okları, büyük taşları fırlatmak için bu gereçleri kulelere ve köşelere yerleştirdi. Uzziyanın ünü uzaklara kadar yayıldı; çünkü gördüğü olağanüstü yardım sayesinde büyük güce kavuşmuştu.
16 Ne var ki, güçlenince kendisini yıkıma sürükleyecek bir gurura kapıldı. Tanrısı RABbe ihanet etti. Buhur sunağı üzerinde buhur yakmak için RABbin Tapınağına girdi.
17 Kâhin Azarya ile RABbin yürekli seksen kâhini de ardısıra tapınağa girdiler.
18 Kral Uzziyaya karşı durarak, ‹‹Ey Uzziya, RABbe buhur yakmaya hakkın yok!›› dediler, ‹‹Ancak Harun soyundan kutsanmış kâhinler buhur yakabilir. Tapınaktan çık! Çünkü sen RABbe ihanet ettin; RAB Tanrı da seni onurlandırmayacak!››
19 Buhur yakmak için elinde buhurdan tutan Uzziya kâhinlere öfkelendi. Öfkelenir öfkelenmez de kâhinlerin önünde, RABbin Tapınağındaki buhur sunağının yanında duran Uzziyanın alnında deri hastalığı belirdi.
20 Başkâhin Azarya ile öbür kâhinler ona bakınca alnında deri hastalığı belirdiğini gördüler. Onu çabucak oradan çıkardılar. Uzziya da çıkmaya istekliydi, çünkü RAB onu cezalandırmıştı.
21 Kral Uzziya ölünceye kadar deri hastalığından kurtulamadı. Bu yüzden ayrı bir evde yaşadı ve RABbin Tapınağına sokulmadı. Sarayı ve ülke halkını oğlu Yotam yönetti.
22 Uzziyanın yaptığı öbür işleri, başından sonuna dek, Amots oğlu Peygamber Yeşaya yazmıştır.
23 Uzziya ölüp atalarına kavuşunca, deri hastalığına yakalandığı için onu atalarının yanına, kral mezarlığının ayrı bir yerine gömdüler. Yerine oğlu Yotam kral oldu.