2 Tarihler 10

II. KRALLIĞIN BÖLÜNMESİ (10. Bölüm)

10:1-5   Rehavam, belki de kuzey oymaklarını uzlaştırmak amacıyla taç töreni için Şekem’e gitmeye karar verdi. Halk, Süleyman’ın üzerlerine koyduğu ağır boyunduruğu hafiflettiği takdirde Rehavam’a kul köle olacaklarını vaat etti. 3. ayetteki “İsrailliler” ifadesi, tüm kuzey oymaklarının temsilcisi anlamına gelir. Rehavam halkın teklifi üzerinde üç gün düşünmek istedi.

10:6-11   Kral Rehavam önce babası Süleyman’a danışmanlık yapan kişilerin öğüdünü dinlemek istedi. Babasının danışmanları kendisine halkı dinlemesini söylediler. Rehavam, sonra genç görevlilere gitti. Yaşlı danışmanların öğüdünü dinlemedi ve genç görevlilerin kendisine daha çekici gelen öğüdünü tuttu. Genç görevliler kendisine, halka sert davranmasını söylediler.

10:12-19   Halk üç gün sonra geri döndüğünde ve kralın tehditlerini işittiğinde, Yarovam’ın önderliğinde baş kaldırdı. Krallık, Rab’bin Ahiya aracılığıyla söylediği sözün yerine gelmesiyle ikiye bölündü (1Kr.11:29). Vergi memuru (angaryacıbaşı) Hadoram’ın öldürülmesinden sonra Rehavam Yeruşalim’e çekildi ve oradan Yahuda ve Benyamin’e krallık etti. Williams şu yorumu yapar:

Ahiya’nın kehanetinin yerine gelişi, insan tutkularının işleyişi ve olayların doğal akışı aracılığıyla tamamlanan peygamberliklere bir örnek oluşturur. İnsanlar kendi isteklerini dinlediklerini ve kendi planlarını uyguladıklarını düşünürler. Ancak, konu Tanrı’nın denetimi altındadır. Tanrı, sözünün yerine getirilmesi için insan istekleri ve planları üzerinde egemendir. 1

 

Kutsal Kitap

1 Rehavam Şekeme gitti. Çünkü bütün İsrailliler kendisini kral ilan etmek için orada toplanmışlardı.
2 Kral Süleymandan kaçıp Mısıra yerleşen Nevat oğlu Yarovam bunu duyunca Mısırdan döndü.
3 İsrailliler Yarovamı çağırttılar. Birlikte gidip Rehavama şöyle dediler:
4 ‹‹Baban üzerimize ağır bir boyunduruk koydu. Ama babanın üzerimize yüklediği ağır yükü ve boyunduruğu hafifletirsen sana kul köle oluruz.››
5 Rehavam, ‹‹Üç gün sonra yine gelin›› yanıtını verince halk yanından ayrıldı.
6 Kral Rehavam, babası Süleymana sağlığında danışmanlık yapan ileri gelenlere, ‹‹Bu halka nasıl yanıt vermemi öğütlersiniz?›› diye sordu.
7 İleri gelenler, ‹‹Halka iyi davranır, onları hoşnut eder, olumlu yanıt verirsen, sana her zaman kul köle olurlar›› diye karşılık verdiler.
8 Ne var ki, Rehavam ileri gelenlerin öğüdünü reddederek birlikte büyüdüğü genç görevlilerine danıştı:
9 ‹‹Siz ne yapmamı öğütlersiniz? ‹Babanın üzerimize koyduğu boyunduruğu hafiflet› diyen bu halka nasıl bir yanıt verelim?››
10 Birlikte büyüdüğü gençler ona şu karşılığı verdiler: ‹‹Sana, ‹Babanın üzerimize koyduğu boyunduruğu hafiflet› diyen halka de ki, ‹Benim küçük parmağım, babamın belinden daha kalındır.
11 Babam size ağır bir boyunduruk yüklediyse, ben boyunduruğunuzu daha da ağırlaştıracağım. Babam sizi kırbaçla yola getirdiyse, ben sizi akreplerle yola getireceğim.› ››
12 Yarovamla bütün halk, kralın, ‹‹Üç gün sonra yine gelin›› sözü üzerine, üçüncü gün Rehavamın yanına geldiler.
13-14 İleri gelenlerin öğüdünü reddeden Kral Rehavam, gençlerin öğüdüne uyarak halka sert bir yanıt verdi: ‹‹Babamın size yüklediği boyunduruğu ben daha da ağırlaştıracağım. Babam sizi kırbaçla yola getirdiyse, ben sizi akreplerle yola getireceğim.››
15 Kral halkı dinlemedi. Bu Tanrıdandı. Çünkü Şilolu Ahiya aracılığıyla Nevat oğlu Yarovama verdiği sözü yerine getirmek için RAB bu olayı düzenlemişti.
16 Kralın kendilerini dinlemediğini görünce, bütün İsrailliler, ‹‹İşay oğlu Davutla ne ilgimiz,
Ne de payımız var!›› diye bağırdılar,
‹‹Ey İsrail halkı, haydi evimize dönelim!
Davutun soyu başının çaresine baksın.››
17 Rehavam da yalnızca Yahuda kentlerinde yaşayan İsraillilere krallık yapmaya başladı.
18 İsrailliler Kral Rehavamın gönderdiği angaryacıbaşı Hadoramı taşa tutup öldürdüler. Bunun üzerine Kral Rehavam savaş arabasına atlayıp Yeruşalime kaçtı.
19 İsrail halkı, Davut soyundan gelenlere hep başkaldırdı.

1. George Williams, The Student’s Commentary on the Holy Scriptures, s.246.