2 Tarihler Giriş


2. TARİHLER

Yazar

William MacDonald


Bu kitap, Tanrı Sözü’nün zenginliğini açık ve kolay anlaşılır hale getirmek için hazırlanan bir Kutsal Kitap yorumudur. Samimi, saygılı, adanmış ve ilmi bir şekilde yazılmıştır. Kişisel tapınma zamanlarınızda ve grupça yapılan Kutsal Kitap çalışmalarınızda kullanmak için uygun bir seçenektir.


This is a Bible commentary that makes the riches of God’s Word clear and easy for you to understand. It is written in a warm, reverent, and devout and scholarly style. It is a good choice for your personal devotions and group Bible study.

© 1995 by William MacDonald, Believer’s Bible Commentary
Christian Missions in Many Lands, Inc.
PO Box 13, Spring Lake, NJ 07762
USA
— All Rights Reserved —


“2.Tarihler Kitabı, Tanrı’nın koşullu vaatlerini temel alan disiplinin taslağını çizer. 427 yıllık dönemde, Yahuda’da on dokuz kral tahta geçmiştir. Bu krallardan yedisi Davut’a benzeyen iyi krallardı; onu ise İsrail ya da Yarovam gibi kötü krallardı. Süleyman ve Yoaş önce iyi yönettiler, ama sonra yönetimleri kötüleşti. Burada disiplinin yargıya dönüştüğünü görürüz.” — John Heading

Giriş kısmı için 1.Tarihler Kitabı’na bakınız.

 

ANA HATLAR
      Bölüm
I. SÜLEYMAN’IN KRALLIĞI 1- 9.
  A. Süleyman’ın Tapınması, Bilgeliği ve Zenginliği 1.
  B. Süleyman’ın Tapınak İçin Yaptığı Hazırlık, Tapınağın Yapılışı ve Adanması 2-7.
    Belirgin Farklılıklar Üzerine Arasöz  
  C. Tüm Görkemiyle Süleyman 8:1 – 9:28
  Ç. Süleyman’ın Ölümü 9:29-31
II. KRALLIĞIN BÖLÜNMESİ 10.
III. YAHUDA KRALLIĞI 11:1 – 36:19
  A. Kral Rehavam 11, 12.
  B. Kral Aviya 13.
  C. Kral Asa 14-16.
  0 Kral Yehoşafat 17-20.
  D. Kral Yehoram 21.
  E. Kral Ahazya 22:1-9
  F. Kraliçe Atalya’nın Yönetime El Koyması 22:10 – 23:21
  G. Kral Yoaş 24.
  Ğ. Kral Amatsya 25.
  H. Kral Uzziya 26.
  I. Kral Yotam 27.
  İ. Kral Ahaz 28.
  J. Kral Hizkiya 29-32.
  K. Kral Manaşşe 33:1-20
  L. Kral Amon 33:21-25
  M. Kral Yoşiya 34,35.
  N. Kral Yehoahaz 36:1-3
  O. Kral Yehoyakim 36:4-8
  Ö. Kral Yehoyakin 36:9,10
  P. Kral Sidkiya 36:11-19
IV. BABİL SÜRGÜNÜ 36:20,21
V. KOREŞ’İN BUYRUĞU 36:22,23