2 Samuel Giriş

2. SAMUEL

Yazar

William MacDonald


Bu kitap, Tanrı Sözü’nün zenginliğini açık ve kolay anlaşılır hale getirmek için hazırlanan bir Kutsal Kitap yorumudur. Samimi, saygılı, adanmış ve ilmi bir şekilde yazılmıştır. Kişisel tapınma zamanlarınızda ve grupça yapılan Kutsal Kitap çalışmalarınızda kullanmak için uygun bir seçenektir.


This is a Bible commentary that makes the riches of God’s Word clear and easy for you to understand. It is written in a warm, reverent, and devout and scholarly style. It is a good choice for your personal devotions and group Bible study.

© 1995 by William MacDonald, Believer’s Bible Commentary
Christian Missions in Many Lands, Inc.
PO Box 13, Spring Lake, NJ 07762
USA
— All Rights Reserved —


“Kral Davut, bu kitabın ana kahramanıdır. Işık’ta yürüdüğünde, Kral Mesih’in tam bir örneğini oluşturur. Kitabın ilk kısmı, Davut’un iman ve çatışma yaşamına eşlik eden zaferleri kaydetmiştir; ikinci kısım ise başarı, kendisini iman yolundan ayırdığında ve kendi iradesine kapı açtığında, yaşadığı sıkıntılar ve yenilgilerle ilgilidir.” — George Williams

Giriş kısmı için 1.Samuel’e bakınız.

ANA HATLAR
      Bölüm
  I. DAVUT’UN TAHTA ÇIKIŞI 1-10.
  A. Saul ve Yonatan’ın Ardından Yas 1.
  B. Yahuda Kralı Olarak Taç Giymesi 2:1-7
  C. Saul’un Evi İle Çatışma 2:8 – 4:12
  Ç. Tüm İsrail Üzerinde Kral Olarak Taç Giymesi 5.
  D. Yeruşalim’e Getirilen Antlaşma Sandığı 6.
  E. Tanrı’nın Davut ile Antlaşması 7.
  F. İsrail’in Düşmanlarının Yenilmesi 8.
  G. Mefiboşet’e Yapılan İyilik 9.
  Ğ. Diğer Zaferler 10.
II. DAVUT’UN DÜŞÜŞÜ 11,12.
  A. Bat-Şeva ve Uriya’ya Karşı İşlenen Suçlar 11.
  B. Rab’be İtiraf 12.
III.  DAVUT’UN SIKINTILARI 13 – 20.
  A. Amnon’un Tamar ile Zorla Yatması 13:1-19
  B. Avşalom’un Amnon’dan Öç Alması ve Avşalom’un Kaçışı 13:20-39
  C. Avşalom’un Yeruşalim’e Geri Dönüşü 14.
  Ç. Avşalom’un İsyanı ve Davut’un Kaçışı 15:1-18
  D. Davut’un Dostları ve Düşmanları 15:19 – 16:14
  E. Avşalom’un Danışmanları 16:15 – 17:23
  F. Avşalom’un Ölümü ve Davut’un Yası 17:24 – 19:8
  G. Davut’un Sürgünden Dönüşü 19:9-43
  Ğ. Şeva’nın Başkaldırması ve Öldürülmesi 20.
IV. EK 21-24.
  A. Kıtlık ve Sona Ermesi 21.
  B. Davut’un Şükran Mezmuru 22.
  C. Davut’un Yiğit Askerleri 23.
  Ç. Davut’un Yaptığı Sayım ve Sonuçları 24.