2 Samuel 2

B. Yahuda Kralı Olarak Taç Giymesi (2:1-7)

Saul’un ölümünden sonra kralsız kalan İsrail’i düşünen Davut, Rab’be danıştı ve Yahuda kentlerinden biri olan Hevron’a gitmesi için yönlendirildi. Yahuda halkı orada kendisini kralları olarak meshetti. Davut’a, Yaveş-Gilat halkının Saul’u nasıl özenle gömdüklerini anlattıklarında, Davut hemen onlara bir teşekkür mesajı gönderdi ve kendisini, Yahuda halkının yaptığı gibi kral olarak kabul etmeye çağırdı.

C. Saul’un Evi İle Çatışma (2:8 – 4:12)

2:8-11   Ancak İsrail oymaklarının tamamı, Davut’u kralları olarak kabul etmek istemediler. Saul’un ordu komutanı ve aynı zamanda Saul’un amcası olan Avner, Saul’un hayatta kalan tek oğlu olan İş-Boşet’i aldı ve onu kral ilan etti. Davut, yedi yıl ve altı ay boyunca, başkenti Hevron olan Yahuda oymağı üzerinde egemenlik sürdü. Ancak İş-Boşet bu yılların yalnızca ikisinde, diğer 11 oymak üzerinde krallık etti. Avner’in Filistliler’i İsrail’den dışarı sürmesi ve İş-Boşet’i babasının tahtına çıkarması beş yılını almış olabilir.

Davut, hiçbir zaman taht üzerinde sahip olduğu hak için iddiada bulunmadı. Şimdi de aynı şekilde davranıyordu. Tüm olup bitenleri Rab’bin eline bırakmayı seçmişti. Eğer Yahve onu kral olarak meshettiyse, düşmanlarına boyun eğdirecek ve krallığını ona verecekti. Benzeri şekilde Rab İsa da tüm dünya üzerinde egemenlik süreceği dönem için, Baba’nın zamanını bekler. Bu dönemde egemenliği insanlığın küçük bir azınlığı tarafından kabul edilmiştir, ama gelecekte belirlenmiş bir gün, her diz çökecek ve her dil İsa Mesih’in Rab olduğunu bildirecektir (Flp.2:10,11).

2:12-17   Bu arada Ner oğlu Avner, İsrail ordusunun komutanı (11 oymak), Davut’un askerlerinin önderi olan Seruya oğlu Yoav ile Givon’da karşılaşır. Bir havuzun iki yanında otururlar ve genç adamlarından bazılarını, askeri yönden kimin daha güçlü olduğuna karar vermek için yarışmaya sokmaya niyetlenirler. Avner genç adamların kalkıp yarışmalarını önerdiğinde, bunu yapacaklarını beklemiyordu. Yarışma, askeri bir çarpışmaya dönüştü. On iki Benyaminli, on iki Yahudalı’yla dövüştü ve birbirlerini yok ettiler. Sonuç netleşmediğinden, askerlerin geri kalanı arasında ateşli bir savaş çıktı, sonunda Avner’in adamları yenildiler ve karmaşa içinde kaçtılar.

2:18-23   Yoav’ın erkek kardeşlerinden biri olan, kır ceylanı kadar hızlı koşan Asahel, öldürmek amacıyla Avner’i kovaladı. Avner önce gençlerden birini yakalaması için Asahel’i ikna etmeye çalıştı. Avner, Asahel’i kolaylıkla öldüreceğini fark etmişe benziyordu, ama bunu yapmak istemedi, çünkü Yoav’ın düşmanlığından çekiniyordu. Asahel, Avner’in kendisini izlememesi için ettiği ikinci ricayı dinlemediğinde, Avner kendini savunmak için döndü ve onu mızrağının arka ucuyla öldürdü.

2:24-32   Yoav ve diğer kardeşi Avişay, Amma tepesine varıncaya kadar kovalamayı sürdürdüler. Avner orada Yoav’a bu gereksiz iç savaşı durdurmak için yalvardı. Yoav’ın yanıtı iki şekilde anlaşılabilir. Birincisi, eğer Avner ilk dövüş davetini ortaya atmasaydı (14.ayet), o zaman gençler barış içinde evlerine gitmiş olacaklardı. Ya da eğer Avner dövüşe ara verdirmeseydi, o zaman gençler onların kardeşlerini sabaha kadar kovalamayı sürdüreceklerdi. Her iki şekilde de Yoav savaşı sona erdirmeyi kabul etti. Avner ve adamları Mahanayim’e, İş-Boşet’in başkentinin olduğu yerdeki Şeria Irmağı’nın doğu yakasına geçtiler. Avner, 360 adam kaybetmişti. Yoav ve askerleri yalnızca 19 asker kaybı ile Hevron’a döndüler.

 

Kutsal Kitap

1 Bundan sonra Davut RABbe, ‹‹Yahuda kentlerinden birine gideyim mi?›› diye sordu. RAB, ‹‹Git›› dedi. Davut, ‹‹Nereye gideyim?›› diye sorunca, RAB, ‹‹Hevrona›› diye karşılık verdi.
2 Bunun üzerine Davut, iki eşiyle -Yizreelli Ahinoam ve Karmelli Navalın dulu Avigayille- birlikte oraya gitti.
3 Aileleriyle birlikte adamlarını da götürdü. Hevrona bağlı kentlere yerleştiler.
4 Yahudalılar Hevrona giderek orada Davutu Yahuda Kralı olarak meshettiler. Saulu gömenlerin Yaveş-Gilatlılar olduğu Davuta bildirildi.
5 Davut onlara ulaklar göndererek şöyle dedi: ‹‹Efendiniz Saulu gömmekle ona yaptığınız iyilikten dolayı RAB sizi kutsasın.
6 RAB şimdi size bağlılıkla, iyilikle davransın. Bunu yaptığınız için ben de size aynı şekilde iyilik yapacağım.
7 Şimdi güçlü ve yürekli olun, çünkü efendiniz Saul öldü. Yahuda halkı beni kralları olarak meshetti.››
8 Saulun ordu komutanı Ner oğlu Avner, Saul oğlu İş-Boşeti yanına alıp Mahanayime götürmüştü.
9 Avner onu orada Gilat, Aşurlular, Yizreel, Efrayim, Benyamin ve bütün İsrailin kralı yaptı.
10 Saul oğlu İş-Boşet kırk yaşında kral oldu ve İsrailde iki yıl krallık yaptı. Ancak Yahuda halkı Davutu destekledi.
11 Davut Hevronda Yahuda halkına yedi yıl altı ay krallık yaptı.
12 Ner oğlu Avner, Saul oğlu İş-Boşetin adamlarıyla birlikte Mahanayimden Givona gitti.
13 Seruya oğlu Yoavla Davutun adamları varıp Givon Havuzunun yanında onları karşıladılar. Taraflardan biri havuzun bir yanına, öteki öbür yanına oturdu.
14 Avner Yoava, ‹‹Ne olur gençler kalkıp önümüzde dövüşsünler›› dedi. Yoav, ‹‹Olur, kalkıp dövüşsünler›› diye karşılık verdi.
15 Böylece Benyamin oymağından Saul oğlu İş-Boşetten yana olanlardan on iki kişiyle Davutun adamlarından on iki kişi kalkıp ileri atıldı.
16 Her biri karşıtının başından tuttuğu gibi kılıcını böğrüne sapladı; birlikte yere serildiler. Bu yüzden Givondaki o yere Helkat-Hassurim adı verildi.
17 O gün savaş çok çetin oldu. Davutun adamları Avnerle İsraillileri yenilgiye uğrattılar.
18 Seruyanın üç oğlu -Yoav, Avişay ve Asahel- de oradaydılar. Bir kır ceylanı kadar hızlı koşan Asahel
19 sağa sola sapmadan Avneri kovaladı.
20 Avner arkasına bakınca, ‹‹Asahel sen misin?›› diye sordu. Asahel, ‹‹Evet, benim›› diye karşılık verdi.
21 Avner, ‹‹Sağa ya da sola dön. Gençlerden birini yakala ve kendin için silahlarını al›› dedi. Ama Asahel Avneri kovalamaktan vazgeçmek istemedi.
22 Avner Asaheli bir daha uyardı: ‹‹Beni kovalamaktan vazgeç! Neden seni yere sereyim? Sonra kardeşin Yoavın yüzüne nasıl bakarım?››
23 Asahel peşini bırakmayı reddedince Avner mızrağının arka ucuyla onu karnından vurdu. Mızrak Asahelin sırtından çıktı. Asahel orada düşüp öldü. Asahelin düşüp öldüğü yere varanların tümü orada durup beklediler.
24 Ama Yoavla Avişay Avneri kovalamayı sürdürdüler. Güneş batarken Givon kırsal bölgesine giden yolun üzerindeki Giaha bakan Amma Tepesine vardılar.
25 Benyaminliler Avnerin çevresinde toplanarak bir birlik oluşturdular. Bir tepenin başında durup beklediler.
26 Avner Yoava, ‹‹Kılıç sonsuza dek mi insanları yok etsin?›› diye seslendi, ‹‹Bu olayın acıyla sona ereceğini anlamıyor musun? Kardeşlerini kovalamaktan vazgeçmeleri için askerlere ne zaman buyruk vereceksin?››
27 Yoav şöyle karşılık verdi: ‹‹Yaşayan Tanrının adıyla derim ki, seslenmeseydin askerler sabaha dek kardeşlerini kovalamaktan vazgeçmeyecekti.››
28 Sonra Yoav boru çaldı. Herkes durdu. Bundan böyle İsrail halkını ne kovaladılar, ne de onlarla savaştılar.
29 Avnerle adamları bütün gece Arava Vadisinde yürüdüler. Şeria Irmağını geçerek Bitron yolundan Mahanayime vardılar.
30 Yoav Avneri kovalamaktan döndükten sonra orduyu topladı. Asahelden başka, Davutun adamlarından on dokuz kişi eksikti.
31 Oysa Davutun adamları Avneri destekleyen Benyaminlileri bozguna uğratıp üç yüz altmış kişiyi öldürmüşlerdi.
32 Yoav’la adamları Asahel’i götürüp Beytlehem’de babasının mezarına gömdüler. Sonra bütün gece yürüyerek gün doğumunda Hevron’a vardılar.