2 Samuel 19

19:1-8   Kralın üzüntüsü öylesine büyüktü ki, askerler kente utanarak ve suçluluk duyarak girdiler. Galip gelmiş olmalarına rağmen yenilmiş gibi davrandılar. Yoav olanlar karşısında sabrını kaybetti ve kralı sert biçimde payladı. Davut’un kendi sadık izleyicilerinden çok, düşmanlarıyla ilgilendiğinden yakındı ve yaşamını kurtarmış olanlara minnettar kalmadığını söyledi. Davut’a, eğer adamlarına hemen yakın ilgi göstermezse, adamları tarafından o gece terk edileceği konusunda uyarıda bulundu. Davut kent kapısına gidip adamlarıyla konuşarak Yoav’ın söylediğini yerine getirdi.

G. Davut’un Sürgünden Dönüşü (19:9-43)

19:9,10   Bu sırada İsrail ülkesinde karmaşa egemendi. Herkes birbiriyle tartışmaktaydı. Kendilerini Filistliler’den kurtaran kral Davut sürgündeydi ve kralları olarak meshettikleri Avşalom ölmüştü. Böylece, Davut’un tahtına geri getirilmesi için bir hareket başladı. “Neden kralı geri getirme konusunda susup duruyorsunuz?” Bu soru günümüzün uyuyan kilisesine yöneltilecek uygun bir sorudur.

19:11-15   Davut, İsrail’in 10 oymağının kendisini tekrar tahta geçirmek üzere hazırlandığını işittiğinde, Yahuda’nın ileri gelenlerine iki kâhin göndererek onlara, akrabaları olmasına rağmen kendisini geri getirmekte neden en son kişiler olarak davrandıklarını sordu. Yahuda, başkaldıran Avşalom’a büyük destek vermişti ve hiç kuşkusuz gücenmeler ya da korkular kolayca silinmemekteydi.

Davut, Yoav’ı ordu komutanlığından almaya karar verdi (Belki de Yoav Avşalom’u öldürdüğü için) ve yerine Amasa’yı atadı. Davut’un yeğenlerinden biri olan Amasa, kısa bir süre önce Avşalom’un komutanlarındandı. Dışarıdan bakanlar için, kral bağlılığı cezalandırıyor ve isyanı ödüllendiriyor gibiydi. Böyle bir yönetim politikasının, politik dengeyi sağlaması imkansızdı. Ama bu davranışlar Yahuda’daki herkesin yüreğini derinden etkiledi ve Davut’un safına geçtiler, ona ‘evine hoş geldin’ mesajı gönderdiler.

19:16-23   Daha önce Davut’a lanet okumuş olan Şimi ve Mefiboşet’e hakaret etmiş olan Siva, geri dönen kralla karşılaşmak için hemen Şeria Irmağı’na geldiler. Şimi cömertçe bağışlanma diledi, ama büyük olasılıkla içten değildi; Davut gücü tekrar ele geçirdiğinden cezadan kurtulma arzusundaydı. O anın coşkusu içinde kral, Avişay’ın Şimi’yi öldürme isteğine engel oldu ve ona genel bağışlanma vaat etti. Ama Davut, Şimi’nin lanetlerini unutmamıştı. Daha sonra Süleyman’a bu küfürbaz Benyaminli ile acımasızca ilgilenmesini buyurdu (1Kr.2:8,9).

19:24-30   Kralı karşılamak için Mefiboşet de geldi. İlk günden itibaren Davut’un sürgünü nedeniyle yas tuttuğu belliydi. Krala gerçekten, Siva’nın sahte suçlamalarına rağmen sadık kalmıştı. Kral kendisiyle birlikte sürgüne gelmediği için Mefiboşet ile sert konuştu. Mefiboşet ise hizmetkârı Siva’ya eşeğine palan vurmasını söylediğini ve Siva bunu yapmadığında da topal olduğu için çaresiz kaldığını açıkladı. Siva’nın kendisini kandırdığını, iftira ettiğini söyledi, ama artık kral geri dönmüştü ve bu haksızlığın önemi yoktu. Davut daha sonra Siva ve Mefiboşet arasında toprak paylaşımı buyurduğunda, Yonatan’ın sakat oğlu yüreğindeki gerçek bağlılığı açıkladı: “Madem efendim kral sarayına esenlikle döndü, bütün toprakları Siva alsın.”

19:31-39   Barzillay, 80 yaşında bir Gilatlı’ydı ve Davut’un sadık dostlarından biriydi. Mahanayim’de kralın geçimini sağlamıştı ve şimdi Şeria yolunda krala eşlik etmekteydi. Davut kendisini Yeruşalim’e davet etti ve orada kendisine çok iyi bakacağını vaat etti. Ama Barzillay az bir ömrünün kaldığını, güzel ve hoş şeylerin tadını artık ayıramadığını ve sağırlığını öne sürerek bu daveti kabul etmedi. Eğer kralla birlikte giderse, krala yalnızca yük olacaktı. Bu nedenle Şeria’yı geçtikten sonra kısa bir süre için Davut’a eşlik etmeyi kabul etti, ama sonra kendi kentine geri döndü. Barzillay’ın, Kimham’ın (belki oğlu) Davut’la gitmesi için yaptığı öneri kabul edildi.

19:40-43   Büyük bir alay oluşmuştu. Tüm Yahuda halkı ve diğer oymakların yarısı, kralı Yeruşalim’e geri getirmek için toplanmışlardı.

Yahuda, kralın tekrar tahta geçirilmesi konusunda önemli bir rol oynadığından, iç çekişme başladı (Kralı Şeria üzerinden getiriyorlardı), diğer 10 oymağın katılması için çağrı yapılmamıştı. Yahuda, Davut’un yakın akrabası olduğunu ve bu konuda önderlik etmesinin kendisine diğerlerinden farklı bir yarar sağlamadığını söyleyerek açıklama yaptı. 10 oymak, bu alaya katılmak için Yahuda’dan 10 kat daha fazla hakları olduğunu ileri sürdü. Yahuda’nın şiddetli sözleri bir süre sonra ortaya çıkacak ciddi sıkıntıların habercisiydi.

 

Kutsal Kitap

1 Yoava, ‹‹Kral Davut Avşalom için ağlayıp yas tutuyor›› diye bildirdiler.
2 O gün zafer ordu için yasa dönüştü. Çünkü kralın oğlu için acı çektiğini duymuşlardı.
3 Bu yüzden askerler, savaş kaçakları gibi, o gün kente utanarak girdiler.
4 Kral ise yüzünü örtmüş, yüksek sesle, ‹‹Ah oğlum Avşalom! Avşalom, oğlum, oğlum!›› diye bağırıyordu.
5 Yoav kralın bulunduğu odaya giderek ona şöyle dedi: ‹‹Bugün senin canını, oğullarının, kızlarının, eşlerinin, cariyelerinin canlarını kurtaran adamlarının hepsini utandırdın.
6 Çünkü senden nefret edenleri seviyor, seni sevenlerden nefret ediyorsun: Bugün komutanlarının ve adamlarının senin gözünde değersiz olduğunu gösterdin. Evet, bugün anladım ki, Avşalom sağ kalıp hepimiz ölseydik senin için daha iyi olurdu!
7 ‹‹Haydi kalk, gidip adamlarını yüreklendir! RABbin adıyla ant içerim ki, gitmezsen bu gece bir kişi bile seninle kalmayacak. Bu da, gençliğinden şimdiye dek başına gelen yıkımların tümünden daha kötü olacak.››
8 Bunun üzerine kral gidip kentin kapısında oturdu. Bütün askerlere, ‹‹İşte kral kentin kapısında oturuyor›› diye haber salındı. Onlar da kralın yanına geldiler. Bu arada İsrailliler evlerine kaçmışlardı.
9 İsrail oymaklarından olan herkes birbiriyle tartışıyor ve, ‹‹Kral bizi düşmanlarımızın elinden kurtardı›› diyordu, ‹‹Bizi Filistlilerin elinden kurtaran da odur. Şimdiyse Avşalom yüzünden ülkeyi bırakıp kaçtı.
10 Bizi yönetmesi için meshettiğimiz Avşalomsa savaşta öldü. Öyleyse neden kralı geri getirme konusunda susup duruyorsunuz?››
11 Kral Davut Kâhin Sadokla Kâhin Aviyatara şu haberi gönderdi: ‹‹Yahudanın ileri gelenlerine deyin ki, ‹Bütün İsrailde konuşulanlar kralın konutuna dek ulaştığına göre, kralı sarayına geri getirmekte siz neden sonuncu oluyorsunuz?
12 Siz kardeşlerimsiniz; etim, kemiğimsiniz! Kralı geri getirmekte neden en son siz davranıyorsunuz?›
13 ‹‹Amasaya da şöyle deyin: ‹Sen etim, kemiğimsin! Seni Yoavın yerine ordunun sürekli komutanı atamazsam, Tanrı bana aynısını, hatta daha kötüsünü yapsın!› ››
14 Böylece Davut bütün Yahudalıları derinden etkiledi. Yahudalılar krala, ‹‹Bütün adamlarınla birlikte dön!›› diye haber gönderdiler.
15 Kral dönüp Şeria Irmağına vardı. Yahudalılar kralı karşılamak ve Şeria Irmağından geçirmek için Gilgala geldiler.
16 Bahurimden Benyaminli Gera oğlu Şimi de Kral Davutu karşılamak için Yahudalılarla birlikte çıkageldi.
17 Yanında Benyamin oymağından bin kişi vardı. Saul evinin hizmetkârı Siva da on beş oğlu ve yirmi kölesiyle birlikte hemen Şeria Irmağına, kralın yanına geldi.
18 Kralın ev halkını karşıya geçirmek ve onun istediğini yapmak için ırmağın sığ yerinden karşı yakaya geçtiler. Kral Şeria Irmağını geçmek üzereydi ki, Gera oğlu Şimi kendini onun önüne attı.
19 Krala, ‹‹Efendim, beni suçlu sayma›› dedi, ‹‹Ey efendim kral, Yeruşalimden çıktığın gün işlediğim suçu anımsama, göz önünde tutma.
20 Çünkü kulun günah işlediğini biliyor. Efendim kralı karşılamak için bugün bütün Yusuf soyundan ilk gelen benim.››
21 Seruya oğlu Avişay, ‹‹Şimi öldürülmeli, çünkü RABbin meshettiği kişiye lanet okudu›› dedi.
22 Davut, ‹‹Ey Seruya oğulları, bu sizin işiniz değil!›› dedi, ‹‹Bugün bana düşman oldunuz. İsrailde bugün bir tek kişi öldürülmeyecek! İsrailin Kralı olduğumu bilmiyor muyum?››
23 Sonra ant içerek Şimiye, ‹‹Ölmeyeceksin!›› dedi.
24 Saulun torunu Mefiboşet de kralı karşılamaya gitti. Kralın gittiği günden esenlikle geri döndüğü güne dek ayaklarını da, giysilerini de yıkamamış, bıyığını kesmemişti.
25 Kralı karşılamak için Yeruşalimden geldiğinde, kral, ‹‹Mefiboşet, neden benimle gelmedin?›› diye sordu.
26 Mefiboşet şöyle yanıtladı: ‹‹Ey efendim kral! Kulun topal olduğundan, kulum Sivaya, ‹Eşeğe palan vur da binip kralla birlikte gideyim› dedim. Ama o beni kandırdı.
27 Ayrıca efendim kralın önünde kuluna kara çaldı. Ama sen, ey efendim kral, Tanrının bir meleği gibisin; gözünde doğru olanı yap.
28 Çünkü atamın ailesinin bütün bireyleri ölümü hak etmişken, kuluna sofrandakilerle birlikte yemek yeme ayrıcalığını tanıdın. Artık senden daha başka bir şey dilemeye ne hakkım var, ey kral?››
29 Kral, ‹‹İşlerin hakkında daha fazla konuşmana gerek yok›› dedi, ‹‹Sen ve Siva toprakları paylaşın diye buyruk veriyorum.››
30 Mefiboşet, ‹‹Madem efendim kral sarayına esenlikle döndü, bütün toprakları Siva alsın›› diye karşılık verdi.
31 Gilatlı Barzillay da Şeria Irmağını geçişte krala eşlik edip onu uğurlamak üzere Rogelimden gelmişti.
32 Barzillay çok yaşlıydı, seksen yaşındaydı. Kral Mahanayimde kaldığı sürece, geçimini o sağlamıştı. Çünkü Barzillay çok varlıklıydı.
33 Kral Barzillaya, ‹‹Benimle karşıya geç, Yeruşalimde ben senin geçimini sağlayacağım›› dedi.
34 Ama Barzillay, ‹‹Kaç yıl ömrüm kaldı ki, seninle birlikte Yeruşalime gideyim?›› diye karşılık verdi,
35 ‹‹Şu anda seksen yaşındayım. İyi ile kötüyü ayırt edebilir miyim? Yediğimin, içtiğimin tadını alabilir miyim? Kadın erkek şarkıcıların sesini duyabilir miyim? Öyleyse neden efendim krala daha fazla yük olayım?
36 Kulun Şeria Irmağını kralla birlikte geçerek sana birazcık eşlik edecek. Kral beni neden böyle ödüllendirsin?
37 İzin ver de döneyim, kentimde, annemin babamın mezarı yanında öleyim. Ama kulun Kimham burada; o seninle karşıya geçsin. Uygun gördüğünü ona yaparsın.››
38 Kral, ‹‹Kimham benimle karşıya geçecek ve ona senin uygun gördüğünü yapacağım›› dedi, ‹‹Benden ne dilersen yapacağım.››
39 Bundan sonra kralla bütün halk Şeria Irmağını geçti. Kral Barzillayı öpüp kutsadı. Sonra Barzillay evine döndü.
40 Kral Gilgala geçti. Kimham da onunla birlikte gitti. Bütün Yahudalılarla İsraillilerin yarısı krala eşlik ettiler.
41 Sonra İsrailliler krala varıp şöyle dediler: ‹‹Neden kardeşlerimiz Yahudalılar seni çaldı? Neden seni, aile bireylerini ve bütün adamlarını Şeria Irmağının karşı yakasına geçirdiler?››
42 Bunun üzerine Yahudalılar İsraillilere, ‹‹Çünkü kral bizden biri!›› dediler, ‹‹Buna neden kızdınız? Kralın yiyeceklerinden bir şey yedik mi? Kendimize bir şey aldık mı?››
43 İsrailliler, ‹‹Kralda on payımız var›› diye yanıtladılar, ‹‹Davut’ta sizden daha çok hakkımız var. Öyleyse neden bizi küçümsüyorsunuz? Kralımızı geri getirmekten ilk söz eden biz değil miydik?›› Ne var ki, Yahudalılar’ın tepkisi İsrailliler’inkinden daha sert oldu.