2 Samuel 13

III. DAVUT’UN SIKINTILARI (13 – 20. Bölümler)

A. Amnon’un Tamar ile Zorla Yatması (13:1-19)

Avşalom, Davut’un karısı Maaka’dan doğan oğluydu. Amnon ise Ahinoamdan olan oğluydu; Avşalom ve Amnon üvey kardeşlerdi. Amnon, Avşalom’un öz kız kardeşi olan güzel Tamar’a gönül verdi; Tamar aynı zamanda kendisinin üvey kardeşiydi. Tamar’ın dünyadan uzak, saf yaşamı nedeniyle, Amnon ona nasıl yaklaşacağını bilemedi. Yonadav (Davut’un yeğeni, 3. ayet) bir çözüm önerdi. Amnon hastalık bahanesiyle Tamar’ı kendisine bakması için yatak odasına çağırdı ve ona zorla tecavüz etti.

13:15-19   Suçu işledikten sonra Tamar’a duyduğu nefret sevgisinden daha güçlü hale geldi. Genellikle şehvet ve nefret birbirleriyle yakın ilişkilidir. Tamar’dan kurtulmak istedi, ama Tamar ayrılmak istemedi. Bu nedenle sonunda onu zorla kovdu; gözden ırak olanın gönülden ırak olacağını umuyordu. Tamar yas tuttu ve bu, Avşalom’un olanları fark etmesini sağladı.

B. Avşalom’un Amnon’dan Öç Alması ve Avşalom’un Kaçışı (13:20-39)

13:20   Avşalom, olup bitenleri ciddiye almıyormuş gibi davranarak Tamar’ı teselli etti, ama aslında Amnon’a karşı intikam planları kurmaktaydı.

Onuru kırılan ve kendi suçu olmamasına rağmen evlilik için istenmeyen biri haline gelen Tamar, kardeşi Avşalom’un evinde kaldı. Bunun anlamı büyük olasılıkla ölene kadar evlenmediğidir. Şehvet suçluyu olduğu kadar masumu da yaralar.

13:21   Davut çok öfkelendi, ama Amnon’u cezalandırmadı – belki de kendi işlediği günah herkesin zihninde böylesine tazeyken bunu yapmaktan kaçındı.

Görevini biliyordu, ama elleri bağlıydı. İsteyerek günah işlemek bizden ahlak, konuşma ve tanıklık özgürlüğünü çalar (Daily Notes of the Scripture Union).

Amnon’un ilk doğan oğul olduğu (1Ta.3:1) ve tahtın doğal varisçisi olduğu gerçeği de Davut’u etkilemiş olabilir.

13:22-29   Avşalom intikam alacağı zamanı bekledi; intikam zamanı iki yıl sonra geldi. Beytel’in yakınında koyun kırkıcılarının bulunduğu yerde her zamanki gibi büyük bir kutlama tasarlanmıştı. Avşalom’un ısrarlı daveti babasının ilgisini çekmedi, belki de Davut oğluna yük olmak istememişti. Ancak kralın tüm oğulları ve en önemlisi, gelmeyen babasını temsil eden en büyük oğul Amnon daveti kabul etti. Daha önceden belirlenen bir işaret üzerine Avşalomun adamları Amnon’u öldürdüler. Kralın diğer oğulları panik içinde Yeruşalim’e kaçtılar.

13:30-36   Bu arada Avşalom’un, Davut’un tüm oğullarını öldürdüğü haberi geldi! Davut tekrar yasa büründü. Yonadav yanlış haberi, öldürülenin yalnızca Amnon olduğunu söyleyerek düzeltti. Avşalom’un, Amnon’u Tamar’a tecavüz ettiği günden beri öldürmeyi tasarladığını söyledi. Olaydan kısa bir süre sonra Davut’un oğulları büyük yas içinde, Yonadav’ın sağ olduklarına ilişkin raporu doğrulayarak Yeruşalim’e döndüler.

13:37-39   Avşalom canını kurtarmak için annesinin büyükbabasının kral olarak yaşadığı Suriye’deki Geşur Kenti’ne kaçtı. Orada üç yıl yaşadı. Amnon Avşalom’dan büyüktü ve eğer ölmeseydi tahta geçecekti. Amnon öldükten sonra, Avşalom kendisini tahtın sahibi görmeye başladı. Kral Davut Avşalom’u tekrar görmeyi özlüyordu; geçen zaman içerisinde Amnon’un ölümünden dolayı duyduğu üzüntü dinmişti.

 

Kutsal Kitap

1 Davutun oğlu Avşalomun Tamar adında güzel bir kızkardeşi vardı. Davutun başka bir oğlu, Amnon Tamara gönül verdi.
2 Amnon üvey kızkardeşi Tamar yüzünden yatağa düşecek kadar üzüntüye kapıldı. Çünkü Tamar erden bir kızdı ve Amnon ona bir şey yapmayı olanaksız görüyordu.
3 Amnonun Davutun kardeşi Şimanın oğlu Yonadav adında çok akıllı bir arkadaşı vardı.
4 Yonadav Amnona, ‹‹Ey kral oğlu, neden böyle her sabah üzgün görünüyorsun?›› diye sordu, ‹‹Bana anlatamaz mısın?›› Amnon, ‹‹Üvey kardeşim Avşalomun kızkardeşi Tamara gönül verdim›› diye yanıtladı.
5 Yonadav, ‹‹Yatağa yat ve hastaymış gibi yap›› dedi, ‹‹Baban seni görmeye gelince ona şöyle dersin: ‹Lütfen kızkardeşim Tamar gelip bana yiyecek versin. Yemeği önümde hazırlasın ki, ona bakayım, elinden yiyeyim.› ››
6 Böylece Amnon yatağa yatıp hastaymış gibi yaptı. Kral onu görmeye gelince, Amnon, ‹‹Lütfen kızkardeşim Tamar gelip önümde iki gözleme hazırlasın da elinden yiyeyim›› dedi.
7 Davut, sarayda yaşayan Tamara, ‹‹Haydi kardeşin Amnonun evine gidip ona yiyecek hazırla›› diye haber gönderdi.
8 Tamar yatmakta olan kardeşi Amnonun evine gitti. Hamur alıp yoğurdu, önünde gözleme yapıp pişirdi.
9 Tavayı alıp gözlemeyi önüne koyduysa da Amnon yemek istemedi. ‹‹Yanımdan herkesi çıkarın›› diye buyruk verdi. Herkes çıktı.
10 Sonra Amnon Tamara, ‹‹Yemeği yatak odama getir de, elinden yiyeyim›› dedi. Tamar hazırladığı gözlemeleri kardeşi Amnonun yatak odasına götürdü.
11 Yesin diye yemeği ona yaklaştırınca, Amnon Tamarı yakalayarak, ‹‹Gel, benimle yat, kızkardeşim›› dedi.
12 Ama Tamar, ‹‹Hayır, kardeşim, beni zorlama!›› dedi, ‹‹İsrailde böyle şey yapılmamalıdır! Bu iğrençliği yapma!
13 Sonra ben utancımı nasıl üstümden atarım? Sense İsrailde alçak biri durumuna düşersin. Ne olur krala söyle; o beni senden esirgemez.››
14 Ne var ki, Amnon Tamarı dinlemek istemedi. Daha güçlü olduğu için onunla zorla yattı.
15 Bundan sonra Amnon Tamardan öylesine nefret etti ki, ona duyduğu nefret, beslemiş olduğu sevgiden daha güçlüydü. Amnon Tamara, ‹‹Kalk, git!›› dedi.
16 Tamar, ‹‹Hayır›› dedi, ‹‹Çünkü beni kovman, bana yaptığın öbür kötülükten daha büyük bir kötülüktür.›› Ama Amnon onu dinlemek istemedi.
17 Hizmetindeki uşağı çağırıp, ‹‹Bu kadını yanımdan dışarı çıkar, ardından da kapıyı sürgüle›› dedi.
18 Uşak Tamarı dışarı çıkarıp ardından kapıyı sürgüledi. Tamar uzun kollu bir giysi giymişti. Kralın erden kızları böyle giyinirlerdi.
19 Tamar başına kül saçıp sırtındaki uzun kollu giysiyi yırttı. Elini başına koyup ağlaya ağlaya gitti.
20 Kardeşi Avşalom ona, ‹‹Seninle birlikte olan kardeşin Amnon muydu?›› diye sordu, ‹‹Haydi, kızkardeşim, sesini çıkarma. O senin üvey kardeşindir. Bu olayın üzerinde durma.›› Böylece Tamar, kardeşi Avşalomun evinde yalnız ve üzgün yaşadı.
21 Kral Davut olup bitenleri duyunca çok öfkelendi.
22 Avşalom ise Amnona iyi kötü hiçbir şey söylemedi. Kızkardeşi Tamara tecavüz ettiği için Amnondan nefret ediyordu.
23 Tam iki yıl sonra, Avşalom kralın bütün oğullarını kendi koyun kırkıcılarının bulunduğu Efrayim Kenti yakınındaki Baal-Hasora çağırdı.
24 Avşalom krala gelip, ‹‹Koyunlarımı kırktırıyorum›› dedi, ‹‹Lütfen kral ve görevlileri de kuluna katılsın.››
25 Kral Davut, ‹‹Hayır, oğlum, hepimiz gelmeyelim, sana yük oluruz›› diye yanıtladı. Avşalom üstelediyse de kral gitmek istemedi, ama onu kutsadı.
26 Bunun üzerine Avşalom, ‹‹Öyleyse izin ver de kardeşim Amnon bizimle gelsin›› dedi. Kral, ‹‹Amnon neden seninle gelsin?›› diye sordu.
27 Ancak Avşalom üsteleyince, kral Amnonu ve bütün öbür oğullarını onunla gönderdi.
28 Avşalom hizmetkârlarına şöyle buyurdu: ‹‹Dinleyin! Amnonun şaraptan iyice keyiflendiği anı bekleyin. Size ‹Amnonu vurun› dediğim an onu öldürün. Korkmayın! Size buyruğu ben veriyorum. Güçlü ve yürekli olun!››
29 Hizmetkârlar Avşalomun buyruğuna uyarak Amnonu öldürdüler. Kralın öbür oğulları katırlarına atlayıp kaçtılar.
30 Onlar yoldayken, Avşalomun kralın bütün oğullarını öldürdüğü, hiçbirinin sağ kalmadığı söylentisi Davuta ulaştı.
31 Kral kalkıp giysilerini yırttı, yere kapandı. Bütün görevlileri de, giysileri yırtılmış, yanıbaşındaydılar.
32 Davutun kardeşi Şimanın oğlu Yonadav şöyle dedi: ‹‹Efendim kral bütün oğullarının öldürüldüğünü sanmasın; yalnız Amnon öldü. Çünkü o üvey kızkardeşi Tamara tecavüz ettiği günden bu yana, Avşalom buna kararlıydı.
33 Onun için, ey efendim kral, bütün oğullarının öldüğü haberini dikkate alma; çünkü yalnız Amnon öldü.››
34 Bu arada Avşalom kaçtı. Nöbetçi tepenin yamacındaki batı yolundan büyük bir kalabalığın geldiğini gördü.
35 Yonadav krala, ‹‹İşte oğulların geliyor! Kulunun dediği gibi oldu›› dedi.
36 O konuşmasını bitirir bitirmez, kralın oğulları oraya varıp hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladılar. Kral ve görevlileri de acı acı ağladılar.
37 Avşalom Geşur Kralı Ammihut oğlu Talmayın yanına kaçtı. Davut ise oğlu Amnon için sürekli yas tutuyordu.
38 Geşura kaçan Avşalom orada üç yıl kaldı.
39 Kral Davut Avşalom’un yanına gitmeyi çok istiyordu. Çünkü Amnon’un ölümü konusunda avuntu bulmuştu.