2 Samuel 11

II. DAVUT’UN DÜŞÜŞÜ (11,12. Bölümler)

A. Bat-Şeva ve Uriya’ya Karşı İşlenen Suçlar (11. Bölüm)

11:1-5   Yorumcu Matthew Henry, Davut’un ünlü ahlak çöküntüsüne üç şeyin neden olduğunu söyler:

  1. ‘İşini ihmal etmesi’;
  2. ‘rahatlığa duyduğu sevgi ve tembellik huyuna göz yumması’;
  3. ‘etrafta dolanan gözleri.’ 1

Ammonlular’a karşı savaşa gitmek yerine, Davut evde kalmayı tercih ederek savaşa Yoav’ı gönderdi. Aylaklık zamanları genellikle en büyük ayartılma zamanlarıdır. Bir akşam sarayının damına çıkıp gezindiğinde, güzel bir kadının yıkandığını gördü. Soruşturmaları sonucunda kadının, güçlü savaşçılarından biri olan Uriya’nın karısı Bat-Şeva olduğunu öğrendi. Birini göndererek kadını yanına getirtti ve onunla zina işledi. Kadın aybaşı kirliliğinden yeni arınmıştı. Sonra evine geri döndü. Hamile kaldığını anladığında Davut’a haber yolladı.

11:6-13   Bunun üzerine, günahını saklamak isteyen kral bir plan yaptı. Önce Uriya’yı, Yoav ve ordunun nasıl ilerlediğine ilişkin bilgi almak bahanesiyle savaştan geri çağırdı. Uriya sorularını yanıtladıktan sonra Davut ona evine gitmesini söyledi; Bat-Şeva ile cinsel ilişki kuracağını umuyordu. O zaman bebek doğduğunda, Uriya bebeğin kendi çocuğu olduğunu sanacaktı. Ama Uriya Davut’un planlarını bozdu. Evine geri dönmek yerine kralın evinin kapısında uyudu; ulusu savaşta olduğu sürece evindeki rahatlığın tadını çıkartmak istememişti. Umutsuzluğa kapılan Davut, Uriya’yı sarhoş etti, ama sadık asker yine de eve gitmeyi reddetti. Uriya’nın bağlılığı ve sadakatiyle kralın hainliği arasındaki zıtlık ne kadar da büyüktür!

11:14-17   Sonra Davut alçaklığın en dip noktasına kadar indi. Uriya’ya, Yoav’a götürmesi için bir mektup verdi. Mektubun içinde Uriya’nın ölüm emri bulunmaktaydı. Kral Yoav’a, Uriya’yı savaşın en şiddetli olduğu cepheye yerleştirmesini buyurdu; öyle ki Uriya’nın ölümü kaçınılmaz olsun… Böylelikle Uriya doğacak olan çocuğun babası olduğunu reddedemeyecekti, çünkü ölmüş olacaktı. Yoav, savaşı Uriya’nın öldürülmesini sağlayacak şekilde yönlendirdi. Birliklerine ilerlemelerini buyurdu, sonra her iki kanadı da çekilmeye çağırdı. Uriya ve adamları ortada ilerlerken, Ammonlular için çok kolay bir hedef oluşturuyorlardı. Bu durum, askeri açıdan saçmaydı, ama Davut’un diğer sadık hizmetkârlarıyla birlikte Uriya’nın da yok edilmesine hizmet etmekteydi.

11:18-21   Yoav Davut’a haber yolladığında, kralın askeri yenilgi nedeniyle öfkeleneceğini biliyordu. Davut şunları söyleyecekti: “Kente neden o kadar çok yaklaştınız? Gidyon (Yerubbeşet) oğlu Avimelek’in aynı şeyi yaptığında öldürüldüğünü hatırlamadınız mı?” (Bkz. Hak.9:50-55). Yoav, ulağa erken davranıp kralın gazabının önüne nasıl geçeceğini öğretti. Son olarak şunları söylemeliydi: “Kulunuz Hititli Uriya da öldü.” Bu sözler, Davut’a günün askeri felaket haberlerini unutturacaktı.

11:22-25   Ulak kendisine öğretildiği gibi Davut’a bilgi verdi. Kendisine, geri dönüp Yoav’a askeri felaketlerin kaçınılmaz olduğunu ve Uriya’nın ölümünün üzüntü yaratmaması gerektiğini bildirmesi söylendi, çünkü kılıç, savaşta ayırım yapmadan öldürürdü. Davut böylelikle ikiyüzlü davranarak, ‘ölümün kaçınılmazlığı ve keyfine göre can alışı’ gibi kaderci bir yorumla derin suçunu saklamaya çalıştı.

11:26-27   Adet olan yas tutma zamanı geçtikten sonra Davut, Bat-Şeva’yı getirterek onu kendisine karı olarak aldı. Bir süre sonra bebek doğdu.

Kutsal Yazılar’ın Davut’un yaşamındaki bu olayı bildirmeleri, bir sadakat belirtisidir. Bizlere Tanrı halkını olduğu gibi, kötü yanlarını saklamadan dürüstçe anlatırlar (Daily Notes of the Scripture Union).

 

Kutsal Kitap

1 İlkbaharda, kralların savaşa gittiği dönemde, Davut kendi subaylarıyla birlikte Yoavı ve bütün İsrail ordusunu savaşa gönderdi. Onlar Ammonluları yenilgiye uğratıp Rabba Kentini kuşatırken, Davut Yeruşalimde kalıyordu.
2 Bir akşamüstü Davut yatağından kalktı, sarayın damına çıkıp gezinmeye başladı. Damdan yıkanan bir kadın gördü. Kadın çok güzeldi.
3 Davut onun kim olduğunu öğrenmek için birini gönderdi. Adam, ‹‹Kadın Eliamın kızı Hititli Uriyanın karısı Bat-Şevadır›› dedi.
4 Davut kadını getirmeleri için ulaklar gönderdi. Kadın Davutun yanına geldi. Davut aybaşı kirliliğinden yeni arınmış olan kadınla yattı. Sonra kadın evine döndü.
5 Gebe kalan kadın Davuta, ‹‹Gebe kaldım›› diye haber gönderdi.
6 Bunun üzerine Davut Hititli Uriyayı kendisine göndermesi için Yoava haber yolladı. Yoav da Uriyayı Davuta gönderdi.
7 Uriya yanına varınca, Davut Yoavın, ordunun ve savaşın durumunu sordu.
8 Sonra Uriyaya, ‹‹Evine git, rahatına bak›› dedi. Uriya saraydan çıkınca, kral ardından bir armağan gönderdi.
9 Ne var ki, Uriya evine gitmedi, efendisinin bütün adamlarıyla birlikte sarayın kapısında uyudu.
10 Davut Uriyanın evine gitmediğini öğrenince, ona, ‹‹Yolculuktan geldin. Neden evine gitmedin?›› diye sordu.
11 Uriya, ‹‹Sandık da, İsraillilerle Yahudalılar da çardaklarda kalıyor›› diye karşılık verdi, ‹‹Komutanım Yoavla efendimin adamları kırlarda konaklıyor. Bu durumda nasıl olur da ben yiyip içmek, karımla yatmak için evime giderim? Yaşamın hakkı için, böyle bir şeyi kesinlikle yapmayacağım.››
12 Bunun üzerine Davut, ‹‹Bugün de burada kal, yarın seni göndereceğim›› dedi. Uriya o gün de, ertesi gün de Yeruşalimde kaldı.
13 Davut Uriyayı çağırdı. Onu sarhoş edene dek yedirip içirdi. Akşam olunca Uriya efendisinin adamlarıyla birlikte uyumak üzere yattığı yere gitti. Yine evine gitmedi.
14 Sabahleyin Davut Yoava bir mektup yazıp Uriya aracılığıyla gönderdi.
15 Mektupta şöyle yazdı: ‹‹Uriyayı savaşın en şiddetli olduğu cepheye yerleştir ve yanından çekil ki, vurulup ölsün.››
16 Böylece Yoav kenti kuşatırken Uriyayı yiğit adamların bulunduğunu bildiği yere yerleştirdi.
17 Kent halkı çıkıp Yoavın askerleriyle savaştı. Davutun askerlerinden ölenler oldu. Hititli Uriya da ölenler arasındaydı.
18 Yoav savaşla ilgili ayrıntılı haberleri Davuta iletmek üzere bir ulak gönderdi.
19 Ulağı şöyle uyardı: ‹‹Sen savaşla ilgili ayrıntılı haberleri krala iletmeyi bitirdikten sonra,
20 kral öfkelenip sana şunu sorabilir: ‹Onlarla savaşmak için kente neden o kadar çok yaklaştınız? Surdan ok atacaklarını bilmiyor muydunuz?
21 Yerubbeşet oğlu Avimeleki kim öldürdü? Teveste surun üstünden bir kadın üzerine bir değirmen üst taşını atıp onu öldürmedi mi? Öyleyse niçin sura o kadar çok yaklaştınız?› O zaman, ‹Kulun Hititli Uriya da öldü› dersin.››
22 Ulak yola koyuldu. Davutun yanına varınca, Yoavın kendisine söylediklerinin tümünü ona iletti.
23 ‹‹Adamlar bizden üstün çıktılar›› dedi, ‹‹Kentten çıkıp bizimle kırda savaştılar. Ama onları kent kapısına kadar geri püskürttük.
24 Bunun üzerine okçular adamlarına surdan ok attılar. Kralın adamlarından bazıları öldü; kulun Hititli Uriya da öldü.››
25 Davut ulağa şöyle dedi: ‹‹Yoava de ki, ‹Bu olay seni üzmesin! Savaşta kimin öleceği belli olmaz. Kente karşı saldırınızı güçlendirin ve kenti yerle bir edin!› Bu sözlerle onu yüreklendir.››
26 Uriyanın karısı, kocasının öldüğünü duyunca, onun için yas tuttu.
27 Yas süresi geçince, Davut onu sarayına getirtti. Kadın Davut’un karısı oldu ve ona bir oğul doğurdu. Ancak, Davut’un bu yaptığı RAB’bin hoşuna gitmedi.

1. Matthew Henry, “The Books of Samuel”, Matthew Henry’s Commentary on the Whole Bible, II:494.