2 Samuel 10

Ğ. Diğer Zaferler (10. Bölüm)

10:1-5   Ammon kralı Nahaş, bir zamanlar Davut’a bir iyilik yapmıştı. Nahaş, krallığının ilk yıllarında Saul’un bozguna uğrattığı kişidir (1Sa.11). Nahaş, Davut’a, Saul bir süre için her ikisinin de düşmanı olduğundan yardım etmiş olabilirdi. Şimdi Davut, onun kendisine gösterdiği bu bağlılığa karşılık vermek istiyordu, bu nedenle Nahaş’ın oğlu Hanun’a ulaklar gönderdi; babası öldüğünde, Hanun kral olarak taç giymişti. Ammon önderleri, Davut’un adamlarının casus olmalarından kuşkulandılar ve bundan dolayı Hanun, onlara kişisel olarak hakaret ve saygısızlıkta bulunulmasını buyurdu. Davut, aşağılanan ulaklarını gördüğünde öfkelendi.

10:6-8   Ammonlular bunu öğrenir öğrenmez, İsrail’e karşı kuzeydeki Aramlılar’ı (Suriyeliler’i) kiralayarak savaş hazırlığına girdiler (1Ta.19). Yoav yönetimindeki Davut’un adamları iki orduyla karşı karşıya kaldılar – Aramlılar ve Ammonlular.

John Haley, 6. ayet ve 1.Tarihler 19:6-7 arasındaki tutarsızlıklara ilişkin aşağıdaki şu açıklamayı yapar:

Beytrehov, Mezopotamya’nın küçük krallıklarından biriydi; Suriye’nin diğer küçük krallıklarının adları şöyleydi: Maaka, Zova ve Tov. Böylece adlar ve sayılar aşağıda görüldüğü gibi uyuşmaktadırlar. 1

 

2.Samuel
Beytrehov’lu Aramlılar ve Sova 20.000
Tov’lu Aramlılar 12.000
Maakalı Aramlılar 1.000
TOPLAM 33.000

 

1.Tarihler
Sova’lı Aramlılar, v.s. 32.000
Maakalı Aramlılar (Sayı verilmemiştir) (1.000)
TOPLAM 33.000

10:9-14   Yoav adamlarını iki gruba ayırdı. Kendisi İsrail’in en iyi askerlerinin bazılarının başına geçti; Yoav Aramlılar’a karşı savaşacaktı. Kardeşi Avişay diğer İsrailliler’in başına geçerek Ammon’a karşı koyacaktı. Her iki komutan da tehdit edildikleri taktirde birbirlerine yardım gönderecekleri konusunda anlaştılar. Yoav ve adamları kent dışında saldırıya geçtiklerinde Aramlılar kaçtılar. Sonra korkmuş Ammonlular kentlerine geri çekildiler (Büyük olasılıkla Rabba Kenti).

10:15-19   Bundan kısa bir süre sonra Aramlılar güçlerini yeniden toparladılar ve diğer Aram devletlerinden yardım istediler. Şeria’nın doğusundaki Helam’a kadar (yer tam olarak bilinmiyor) yürüdüler. Davut’un ordusu kendilerini burada karşıladı ve onları bozguna uğrattı. İsrailliler 700 savaş arabası sürücüsünü ve 40 bin atlıyı öldürdüler (1Ta.19:18’de kayıplar, ‘7 bin savaş arabası sürücüsü ve 40 bin yaya asker’ olarak belirtilir. Williams, orada 40 bin kişilik bir süvari alayı ile birlikte 700 küçük savaş arabası ve 40 bin kişilik bir piyade tugayı ile birlikte 7 bin büyük savaş arabası olduğunu ileri sürer). 2 Bu savaş, Aramlılar’ı Davut’un gücü konusunda ikna etti, bu nedenle İsrail’le barış yaptılar ve bundan böyle Ammonlular’a yardım etmeyi reddettiler.

 

Kutsal Kitap

1 Bir süre sonra Ammon Kralı öldü, yerine oğlu Hanun kral oldu.
2 Davut, ‹‹Babası bana iyilik ettiği gibi ben de Nahaş oğlu Hanuna iyilik edeceğim›› diye düşünerek, babasının ölümünden dolayı baş sağlığı dilemek için Hanuna görevliler gönderdi. Davutun görevlileri Ammonluların ülkesine varınca,
3 Ammon önderleri, efendileri Hanuna şöyle dediler: ‹‹Davut sana bu adamları gönderdi diye babana saygı duyduğunu mu sanıyorsun? Davut, kenti araştırmak, casusluk etmek, yıkmak için adamlarını sana gönderdi.››
4 Bunun üzerine Hanun Davutun görevlilerini yakalattı. Sakallarının yarısını tıraş edip giysilerinin kalçayı kapatan kesimini ortadan kesti ve onları öylece gönderdi.
5 Davut bunu duyunca, onları karşılamak üzere adamlar gönderdi. Çünkü görevliler çok utanıyorlardı. Kral, ‹‹Sakalınız uzayıncaya dek Erihada kalın, sonra dönün›› diye buyruk verdi.
6 Ammonlular, Davutun nefretini kazandıklarını anlayınca, haber gönderip Beytrehov ve Sovadan yirmi bin Aramlı yaya asker, Maaka Kralıyla bin adamını ve Tov halkından on iki bin adamı kiraladılar.
7 Davut bunu duyunca, Yoavı ve güçlü adamlardan oluşan bütün ordusunu onlara karşı gönderdi.
8 Ammonlular çıkıp kent kapısında savaş düzeni aldılar. Aramlı Sovayla Rehov, Tov halkı ve Maakanın adamları da kırda savaş düzenine girdiler.
9 Önde, arkada düşman birliklerini gören Yoav, İsrailin iyi askerlerinden bazılarını seçerek Aramlılara karşı yerleştirdi.
10 Geri kalan birlikleri de kardeşi Avişayın komutasına vererek Ammonlulara karşı yerleştirdi.
11 Yoav, ‹‹Aramlılar benden güçlü çıkarsa, yardımıma gelirsin›› dedi, ‹‹Ama Ammonlular senden güçlü çıkarsa, ben sana yardıma gelirim.
12 Güçlü ol! Halkımızın ve Tanrımızın kentleri uğruna yürekli olalım! RAB gözünde iyi olanı yapsın.››
13 Yoavla yanındakiler Aramlılara karşı savaşmak için ileri atılınca, Aramlılar onlardan kaçtı.
14 Onların kaçıştığını gören Ammonlular da Avişaydan kaçarak kente girdiler. Bunun üzerine Yoav Ammonlularla savaşmaktan vazgeçerek Yeruşalime gitti.
15 İsraillilerin önünde bozguna uğradıklarını gören Aramlılar bir araya geldiler.
16 Hadadezer, haber gönderip Fırat Irmağının karşı yakasındaki Aramlıları çağırttı. Aramlılar Hadadezerin ordu komutanı Şovakın komutasında Helama gittiler.
17 Davut bunu duyunca, bütün İsrail ordusunu topladı. Şeria Irmağını geçerek Helama vardılar. Aramlılar Davuta karşı düzen alarak onunla savaştılar.
18 Ne var ki, Aramlılar İsraillilerin önünden kaçtılar. Davut onlardan yedi yüz savaş arabası sürücüsü ile kırk bin atlı asker öldürdü. Hadadezerin ordu komutanı Şovakı da vurdu. Şovak savaş alanında öldü.
19 Hadadezer’in buyruğundaki kralların hepsi bozguna uğradıklarını görünce, İsrailliler’le barış yaparak onlara boyun eğdiler. Aramlılar bundan böyle Ammonlular’a yardım etmekten kaçındılar.

1. John Haley, Alleged Discrepancies of the Bible, s.321.

2. George Williams, The Student’s Commentary on the Holy Scriptures, s.166.