1 Timoteos Giriş


PAVLUS’TAN TİMOTEOS’A

BİRİNCİ MEKTUP

Yazar

William MacDonald


Bu kitap, Tanrı Sözü’nün zenginliğini açık ve kolay anlaşılır hale getirmek için hazırlanan bir Kutsal Kitap yorumudur. Samimi, saygılı, adanmış ve ilmi bir şekilde yazılmıştır. Kişisel tapınma zamanlarınızda ve grupça yapılan Kutsal Kitap çalışmalarınızda kullanmak için uygun bir seçenektir.


This is a Bible commentary that makes the riches of God’s Word clear and easy for you to understand. It is written in a warm, reverent, and devout and scholarly style. It is a good choice for your personal devotions and group Bible study.

© 1995 by William MacDonald, Believer’s Bible Commentary
Christian Missions in Many Lands, Inc.
PO Box 13, Spring Lake, NJ 07762
USA
— All Rights Reserved —


Giriş

“Bu mektup Timoteos’a, elçinin temsilcisi olarak çalışma yetkisi veren kanıtlar içermektedir. Buna uygun olarak mektubun çoğu, Timoteos’un kişisel yaşamı ve işleriyle ilgilidir.”  D. Edmond Hiebert

I. KUTSAL YAZILAR’DAKİ YERİ

Elçi Pavlus’un bu son derece güvenilir mektuplarından kiliseyi yoksun bırakmaya çalışanlar, inanca zarar vermektedirler. Bu kişiler için asıl sorunun Pavlus’a ait olmayan sözcükler olduğunu sanmıyoruz, çünkü sözcüklerin sıralanışı tamamen Pavlus’un üslubuna uygundur. Birçok ayet bu tür kişilerin yaptıklarını ve öğrettiklerini önceden eleştirmektedir.

1.Timoteos’taki gerçek güzellik ve ruhsal gücü, önyargılı olmaksızın metin üzerinde derin düşünen herkes görebilir. Hatta yazarın Pavlus olduğuna karşı çıkan birçokları bile bunu öylesine derinden hisseder ki, iyi bir sahtekarın yazdığı bu mektuplarda Pavlus’un yazdığı yerlerin de olduğunu öne sürmeye başlarlar. Örneğin geçen yüzyılın kuşkucu Fransız yazarı Ernest Renan şöyle der: “Bu mektupların bazı bölümleri öyle güzeldir ki, o sahtekarın, Pavlus’un bazı notlarını ele geçirip yapıtına eklemiş olabileceğini düşünmeden edemeyiz.” 1

Bunların Pavlus’un güvenilir notları olduğunu ve tüm dünyaya yayılmış öğretişler olduğunu kabul etmek çok daha kolay olmaz mıydı?!

1.Timoteos’ta, kilisedeki düzen, kadınların görevleri ve toplulukta çalışanlarla ilgili çok önemli ayetler vardır. Kitapta, Tanrı adamının nasıl yaşaması gerektiği, mükemmel bir örnek olan Pavlus tarafından açıklanır.

II. KİTABIN YAZARI

Bu konuda Pastoral Mektuplar bölümüne bakınız.

III. TARİH

Hemen hemen tüm tutucuların, ilk olarak 1.Timoteos’un, sonra Titus’un ve Pavlus’un ölümünden bir süre önce de 2.Timoteos’un yazıldığı konusunda hemfikirdirler.  Eğer Pavlus İ.S. 61 yılında hapisten çıktıysa, gezilerini de dikkate alırsak, mektubun 64-66 yıllarında ve büyük olasılıkla da Yunanistan’dan yazılmış olması gerekir.

IV. ÖN OLAYLAR VE KONULAR

1.Timoteos’un konusu, 3:14, 15’de oldukça açık biçimde özetlenir:

Yakında yanına gelmeyi umuyorum. Ama gecikirsem, gerçeğin direği ve dayanağı olan Tanrı’nın ev halkı arasında, yani yaşayan Tanrı’nın topluluğunda nasıl davranmak gerektiğini bilesin diye sana bunları yazıyorum.

Pavlus Tanrı’nın topluluğunda belli bir davranış biçimi olması gerektiğini ve Timoteos’a da bu konuda bilgi vermek için yazdığını belirtiyor.

Yaramaz bir çocuğa nasıl davranması gerektiğini öğretmedikçe, onu azarlayıp durmanın bir yararı yoktur. Ona ilk önce iyi davranışların neler olduğu öğretilmelidir. 1.Timoteos’da, Tanrı’nın çocuklarına bu öğretilmektedir.

Değişik bölümlere göz attığımızda, yukarıda belirtilen konuyu destekler nitelikte olduğunu görürüz. 2.bölüm, topluluk içinde kadınların yeri ile dua etme konularını içerir. 3.bölümde, toplulukta önder olacak kişilerin sahip olması gereken nitelikler belirtilir. 5.bölüm ise topluluğun dul kişilerle ilgili sorumluluklarına değinir.

 

ANA HATLAR
      Bölüm
I. SELAMLAMA 1:1-2
II. PAVLUS’UN TİMOTEOS’A UYARILARI 1:3-20
  A. Yanlış Öğreti Yayanlara Karşı Uyarılar 1:3-11
  B. Tanrı’nın Gerçek Lütfuna Şükran 1:12-17
  C. Uyarıların Yinelenmesi 1:18-20
III. TOPLULUKTA YAŞAMLA İLGİLİ İLKELER 2:1 – 3:16
  A. Dua Konusu 2:1-7
  B. Kadınlar ve Erkeklerle İlgili 2:8-15
  C. İhtiyarlar ve Gözetmenler 3:1-13
  Ç. Topluluktaki Davranışlar 3:14-16
IV. İMANDAN DÖNÜŞ 4:1-16
  A. Yaklaşan Sapıklıklara Karşı Uyarılar 4:1-5
  B. Yaklaşan Sapıklıklara Yönelik Yapıcı Öğütler 4:6-16
V. İMANLILARLA İLGİLİ ÖZEL ÖĞÜTLER 5:1 – 6:2
  A. Değişik Yaş Grupları 5:1-2
  B. Dullar 5:3-16
  C. İhtiyarlar 5:17-25
  Ç. Köleler ve Efendiler 6:1-2
VI. SAHTE ÖĞRETMENLER VE PARA SEVGİSİ 6:3-10
VII. TİMOTEOS’A SON UYARILAR 6:11-21