1 Tarihler 22

E. Tapınak İçin Hazırlıklar (22-26. Bölümler)

1. Malzemeler, Görevliler ve Motivasyon (22. Bölüm)

22:1-5   Davut, harman yerinin (21:28) gelecekteki tapınağın yeri ve yakmalık sunuların sunağı olduğunu fark etti. Bundan dolayı, tapınağı kurma ayrıcalığına Süleyman’ın sahip olduğunu bilmesine rağmen, tapınağın kurulması için hazırlıklar yapmaya başladı. 2. ayette sözü edilen yabancılar, ülkede kalmış olan Kenanlılar’dı (1Kr.9:20,21). İsrail’in Kenanlılar’ı yok etmiş olması gerekirdi, ama bunu yapmadıkları için şimdi Süleyman onları baskı altında çalışmaya mahkum etti.

22:6-13   Davut Süleyman’a oldukça resmi bir hitapla tapınağı kurma arzusunu, kan döktüğü için bu yetkinin kendisinden alındığını ve Rab’bin, oğlu Süleyman’ın Tanrı’ya tapınak kuracağını vaat ettiğini anlatır. Rab’den Süleyman’la birlikte olmasını, ona bilgelik ve anlayış vermesini isteyerek, Süleyman’a Tanrı yasasına itaat etmesi için ısrar eder.

22:14-16   Davut son olarak Süleyman’a, görev için malzeme ve işçileri hazırlarken göğüs germesi gereken sıkıntıları anlattı. Sözlerini, tüm Hıristiyanlar’ın kulak vermesi gereken şu öğütle bitirdi: “Haydi, işi başlat. RAB seninle olsun!”

22:17-19   Kral sonra İsrail’in önderlerine Süleyman’la işbirliği yapmaları için ısrar etti. Tanrı için tapınak kurmanın önce yüreğin, sonra ellerin işi olduğuna dikkat edin: “Yüreğinizi… RAB’be adayarak O’na yönelin. RAB Tanrı’nın Tapınağı’nı yapmaya başlayın.”

 

Kutsal Kitap

1 Davut, ‹‹RAB Tanrının Tapınağı ve İsrail için yakmalık sunu sunağı burada olacak›› dedi.
2 Davut İsrailde yaşayan yabancıların toplanmasını buyurdu. Tanrının Tapınağını kurmak için onları yontma taşlar hazırlamakla görevlendirdi.
3 Giriş kapılarının çivileri ve kenetleri için çok miktarda demir, tartılamayacak kadar çok tunç sağladı.
4 Ayrıca sayısız sedir tomruğu da sağladı. Çünkü Saydalılarla Surlular Davuta çok sedir tomruğu getirmişlerdi.
5 Davut, ‹‹Oğlum Süleyman genç ve deneyimsiz›› dedi, ‹‹RAB için kurulacak tapınak bütün ulusların gözünde çok büyük, ünlü ve görkemli olmalı. Onun için hazırlık yapmalıyım.›› Böylece, ölmeden önce, tapınağın yapımı için büyük hazırlık yaptı.
6 Davut, oğlu Süleymanı yanına çağırdı. Onu İsrailin Tanrısı RAB için bir tapınak kurmakla görevlendirdi.
7 Sonra Süleymana şöyle dedi: ‹‹Oğlum, Tanrım RABbin adına bir tapınak kurmak istedim.
8 Ama RAB bana, ‹Sen çok kan döktün, büyük savaşlara katıldın› dedi, ‹Benim adıma tapınak kurmayacaksın. Çünkü yeryüzünde gözümün önünde çok kan döktün.
9 Ama barışsever bir oğlun olacak. Onu her yandan kuşatan düşmanlarından kurtarıp rahata kavuşturacağım. Adı Süleyman olacak. Onun döneminde İsrailin barış ve güvenlik içinde yaşamasını sağlayacağım.
10 Adıma bir tapınak kuracak olan odur. O bana oğul olacak, ben de ona baba olacağım. Onun krallığının tahtını İsrailde sonsuza dek sürdüreceğim.› gelmektedir.
11 ‹‹Şimdi, oğlum, RAB seninle olsun; Tanrın RAB kendisine tapınak kurman için verdiği söz uyarınca, seni başarılı kılsın.
12 Tanrın RAB seni İsraile önder atadığı zaman yasasını yerine getirmen için sana sağgörü ve anlayış versin.
13 RABbin İsraile Musa aracılığıyla verdiği kurallara, ilkelere dikkatle uyarsan, başarılı olacaksın. Güçlü ve yürekli ol! Korkma, yılma!
14 ‹‹İşte sıkıntılar içinde RABbin Tapınağı için yüz bin talant altın, bir milyon talant gümüş, tartılamayacak kadar çok miktarda tunç, demir, tomruk ve taş sağladım. Sen de bunlara ekleyebilirsin.
15 Birçok işçin var. Taşçıların, duvarcıların, marangozların ve her tür işte hünerli adamların var.
16 Ölçülemeyecek kadar altının, gümüşün, tuncun, demirin de var. Haydi, işi başlat. RAB seninle olsun!››
17 Davut bütün İsrail önderlerine oğlu Süleymana yardım etmelerini buyurdu.
18 Onlara, ‹‹Tanrınız RAB sizinle değil mi?›› dedi, ‹‹Her yanda sizi rahata kavuşturmadı mı? Çünkü bu ülkede yaşayanları elime teslim etti. Bu yüzden ülke RABbin ve halkının yönetimi altındadır.
19 Şimdi yüreğinizi ve canınızı Tanrınız RAB’be adayarak O’na yönelin. RAB Tanrı’nın Tapınağı’nı yapmaya başlayın. Öyle ki, RAB’bin adına kuracağınız tapınağa RAB’bin Antlaşma Sandığı’nı ve Tanrı’ya ait kutsal eşyaları getiresiniz.››